• Nazwa szkolenia
 • Kategoria
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • Szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek
  Szkolenia marketingowe
  19.11.2018 - 20.11.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Asertywność
  Szkolenia rozwojowe
  19.11.2018 - 20.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Prognozowanie, monitorowanie i badanie efektywności szkoleń
  Szkolenia z HR
  19.11.2018 - 20.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Kontrola i audyt zamówień publicznych
  Szkolenia zamówienia publiczne
  19.11.2018 - 20.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Nowoczesny magazyn
  Szkolenia logistyka
  21.11.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie stresem
  Szkolenia rozwojowe
  21.11.2018 - 22.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie kryzysem w social media
  Szkolenia marketingowe
  21.11.2018
  890 PLN
 • Szkolenie Udostępnianie informacji publicznej
  Szkolenia prawne
  21.11.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
  Szkolenia rozwojowe
  21.11.2018
  990 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie ludźmi w formie Poligonu Menedżerskiego
  Szkolenia menedżerskie
  21.11.2018
  1190 PLN
 • Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
  Szkolenia finansowe
  22.11.2018 - 23.11.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie projektem 5S
  Szkolenia logistyka
  22.11.2018 - 23.11.2018
  1690 PLN
 • Szkolenie Komunikacja kryzysowa
  szkolenia z zarządzania
  22.11.2018 - 23.11.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
  Szkolenia z komunikacji
  22.11.2018 - 23.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Ochrona danych osobowych
  Szkolenia prawne
  22.11.2018 - 23.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie z wystąpień publicznych (1 dzień)
  Szkolenia z prezentacji
  22.11.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Reforma RODO w Dziale Kadr
  Szkolenia z HR
  23.11.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie zmianą
  szkolenia z zarządzania
  26.11.2018 - 27.11.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Reklamacje i obsługa trudnego klienta
  Szkolenia handlowe
  26.11.2018 - 27.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów
  szkolenia z zarządzania
  26.11.2018 - 27.11.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie czasem
  Szkolenia rozwojowe
  26.11.2018 - 27.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Obsługa klienta w formie Poligonu Handlowego
  Szkolenia handlowe
  26.11.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie z wystąpień publicznych (2 dni)
  Szkolenia z prezentacji
  26.11.2018 - 27.11.2018
  1990 PLN
 • Szkolenie z wystąpień publicznych (2 dni + 1 dzień)
  Szkolenia z prezentacji
  26.11.2018 - 27.11.2018
  2790 PLN
 • Szkolenie Prezentacje w formie Poligonu Prezentacyjnego
  Szkolenia z prezentacji
  26.11.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Pozyskiwanie funduszy europejskich
  Szkolenia projekty i fundusze
  27.11.2018 - 28.11.2018
 • Szkolenie Negocjacje w formie Poligonu Negocjacyjnego
  Szkolenia z negocjacji
  28.11.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Train The Trainer
  Szkolenia z HR
  28.11.2018 - 29.11.2018
  2400 PLN
 • Szkolenie Jak prowadzić komunikację w social media?
  Szkolenia z komunikacji
  28.11.2018
  890 PLN
 • Szkolenie Archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
  Szkolenia administracyjne
  28.11.2018
  790 PLN
 • Szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
  Szkolenia prawne
  28.11.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi
  Szkolenia marketingowe
  29.11.2018 - 30.11.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
  Szkolenia z HR
  29.11.2018 - 30.11.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Przywództwo
  szkolenia z zarządzania
  29.11.2018 - 30.11.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Savoir-vivre i elegancja w biznesie
  Szkolenia rozwojowe
  30.11.2018
  850 PLN
 • Szkolenie Inteligencja emocjonalna
  Szkolenia rozwojowe
  30.11.2018
  990 PLN
 • Szkolenie Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
  Szkolenia administracyjne
  30.11.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Negocjacje handlowe
  Szkolenia z negocjacji
  03.12.2018 - 04.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Etyka w biznesie
  Szkolenia rozwojowe
  03.12.2018 - 04.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta
  Szkolenia handlowe
  03.12.2018 - 04.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
  Szkolenia z HR
  03.12.2018 - 04.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  Szkolenia finansowe
  03.12.2018 - 04.12.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Komunikacja z klientem
  Szkolenia z komunikacji
  05.12.2018
  990 PLN
 • Szkolenie Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
  Szkolenia twarde
  05.12.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
  Szkolenia budżetowe
  05.12.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Kontrola i audyt zamówień publicznych
  Szkolenia zamówienia publiczne
  06.12.2018 - 07.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
  Szkolenia finansowe
  06.12.2018 - 07.12.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie sprzedażą
  szkolenia z zarządzania
  10.12.2018 - 11.12.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami
  Szkolenia menedżerskie
  10.12.2018 - 11.12.2018
  2400 PLN
 • Szkolenie Motywowanie pracowników
  szkolenia z zarządzania
  10.12.2018 - 11.12.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Prognozowanie, monitorowanie i badanie efektywności szkoleń
  Szkolenia z HR
  10.12.2018 - 11.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych
  Szkolenia zamówienia publiczne
  10.12.2018 - 11.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – kluczowe problemy z praktyki
  Szkolenia rachunkowe
  12.12.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Negocjacje zakupowe
  Szkolenia z negocjacji
  12.12.2018 - 13.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie z wystąpień publicznych (1 dzień)
  Szkolenia z prezentacji
  13.12.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie z wystąpień publicznych (2 dni)
  Szkolenia z prezentacji
  13.12.2018 - 14.12.2018
  1990 PLN
 • Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
  Szkolenia prawne
  14.12.2018
  690 PLN
 • Szkolenie Techniki sprzedaży i psychologia klienta
  Szkolenia z negocjacji
  14.12.2018
  990 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie stresem
  Szkolenia rozwojowe
  15.12.2018 - 16.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Prezentacje w formie Poligonu Prezentacyjnego
  Szkolenia z prezentacji
  17.12.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Reforma RODO w Dziale Kadr
  Szkolenia z HR
  17.12.2018
  790 PLN
 • Szkolenie Budowanie i zarządzanie wizerunkiem medialnym
  Szkolenia marketingowe
  17.12.2018 - 18.12.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA
  Szkolenia prawne
  17.12.2018 - 18.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi
  Szkolenia marketingowe
  17.12.2018 - 18.12.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie rekrutacja i selekcja
  Szkolenia z HR
  17.12.2018 - 18.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Komunikacja interpersonalna
  Szkolenia rozwojowe
  18.12.2018 - 19.12.2018
  1290 PLN
 • Szkolenie Nowoczesny magazyn
  Szkolenia logistyka
  19.12.2018
  1390 PLN
 • Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
  Szkolenia finansowe
  20.12.2018 - 21.12.2018
  1490 PLN
 • Szkolenie Sprzedaż w formie Poligonu Handlowego
  Szkolenia handlowe
  21.12.2018
  1090 PLN
 • Szkolenie Asertywność
  Szkolenia rozwojowe
  07.01.2019 - 08.01.2019
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie czasem
  Szkolenia rozwojowe
  07.01.2019 - 08.01.2019
  1290 PLN
 • Szkolenie Negocjacje w formie Poligonu Negocjacyjnego
  Szkolenia z negocjacji
  09.01.2019
  1090 PLN
 • Szkolenie Archiwizacja dokumentów – prowadzenie archiwum zakładowego
  Szkolenia administracyjne
  09.01.2019
  790 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie
  szkolenia z zarządzania
  10.01.2019 - 11.01.2019
  1390 PLN
 • Szkolenie Ochrona danych osobowych
  Szkolenia prawne
  10.01.2019 - 11.01.2019
  1290 PLN
 • Szkolenie Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
  Szkolenia administracyjne
  11.01.2019
  790 PLN
 • Szkolenie Savoir-vivre i elegancja w biznesie
  Szkolenia rozwojowe
  14.01.2019
  850 PLN
 • Szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek
  Szkolenia marketingowe
  14.01.2019 - 15.01.2019
  1390 PLN
 • Szkolenie Udostępnianie informacji publicznej
  Szkolenia prawne
  16.01.2019
  690 PLN
 • Szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
  Szkolenia prawne
  16.01.2019
  690 PLN
 • Szkolenie Przywództwo
  szkolenia z zarządzania
  17.01.2019 - 18.01.2019
  1390 PLN
 • Szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA
  Szkolenia prawne
  21.01.2019 - 22.01.2009
  1290 PLN
 • Szkolenie Zarządzanie projektem 5S
  Szkolenia logistyka
  24.01.2019 - 25.01.2019
  1690 PLN