Dlaczego warto wybrać Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową?

 

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 20.09.2018 - 21.09.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową

Kogo zapraszamy na Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową

 • Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Strategiczne zarządzanie płynnością finansową.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

strategiczne zarządzanie płynnością finansową

Szkolenie dotyczące strategicznego zarządzania płynnością finansową  jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

strategiczne zarządzanie płynnością finansową

 

CEL I POTRZEBA ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

moduł 1 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
 •  Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwiem i zarządzania płynnością finansową;
 •  Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej;
 • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa;

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

moduł 2 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi;
 •  Definicja poziomu płynności finansowej;

POMIAR POZIOMU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

moduł 3 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Statyczne pomiary płynności;
 • Korekty miar płynności;
 • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej;
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach
 • środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (NET WORKING CAPITAL NWC)

moduł 4 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie;
 • Poziom NWC;
 • Cykl konwersji gotówki;
 • Określanie strategii zarządzania NWC;

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 5 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Potrzeba utrzymywania zapasów;
 •  Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów;

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

moduł 6 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Ocena należności przedsiębiorstw;
 •  Metody ustalania okresu spływu należności;
 •  Prognozowanie należności;
 •  Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie;
 •  Faktoring należności;
 •  Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC ODBIORCÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KUPIECKIEGO

moduł 7 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Metody analizy ryzyka kredytowego;
 •  Metoda punktowa;
 •  Metoda standardu kredytowego;
 •  Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

moduł 8 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie;
 •  Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a);
 •  Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki)

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 9 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych;
 • Kredyt kupiecki;
 • Krótkoterminowe papiery dłużne.

WARTOŚĆ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

moduł 10 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Wartość płynności finansowej;
 •  Definicja i znaczenie;
 •  Relacja wartości płynności do jej poziomu;
 •  Jakie czynniki wpływają na wartość płynności;
 •  Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu  finansami;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia strategiczne zarządzanie płynnością finansową

moduł 11 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z strategicznego zarządzania płynnością finansową;

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową poprowadzi jeden z poniższych trenerów