Szkoła Biznesu - firma szkoleniowa - Warszawa - kursy z zarządzania, negocjacji

Szkolenia zamknięte to szkolenia przygotowywane dla konkretnej Organizacji. Powstają one w oparciu o skrupulatnie przeprowadzone badanie potrzeb szkoleniowych. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie programu szkolenia oraz ćwiczonych umiejętności do specyfiki konkretnego Klienta, do branży w jakiej działa Organizacja oraz specyficznych oczekiwań pracowników. Często szkolenia zamknięte warto także uzupełnić o gry szkoleniowe, podczas których można nabyć wiele praktycznych umiejętności.

Kategorie szkoleń

Szkolenia
handlowe

Czytaj więcej

Szkolenia
z negocjacji

Czytaj więcej

Szkolenia prezentacyjne i trenerskie

Czytaj więcej

Szkolenia
z zarządzania

Czytaj więcej

Szkolenia
rozwojowe

Czytaj więcej

Szkolenia
z HR

Czytaj więcej

Szkolenia z komunikacji
i dla zespołów

Czytaj więcej

Szkolenia
z marketingu

Czytaj więcej

Szkolenia finansowe i prawne

Czytaj więcej

W naszej ofercie znajdziesz dwa rodzaje szkoleń

Szkoła Biznesu - firma szkoleniowa - Warszawa - kursy z zarządzania, negocjacji

Szkolenia warsztatowe

Szkoła Biznesu - firma szkoleniowa - Warszawa - kursy z zarządzania, negocjacji

Poligony szkoleniowe

Poligony szkoleniowe – Nowa generacja szkoleń

Szkolenia warsztatowe realizujemy w następujących obszarach:

Szkolenia handlowe

Szkolenia handlowe

Budujące skuteczność w zakresie szeroko pojętego kontaktu z Klientem, w skład tej grupy wchodzą szkolenia doskonalące wiedzę,  postawy i umiejętności sprzedaży, obsługi klienta, telemarketingu, reklamacji, prezentacji, negocjacji, itd. Czytaj dalej

Szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie

Budujące skuteczność z zakresie szeroko pojętego zarządzania ludźmi. W tej grupie znajdą się szkolenia z komunikacji z pracownikami, z motywowania, ocen okresowych, prowadzenia zebrań, negocjacji biznesowych, szkolenia z wystąpień publicznych, z budowania zespołu, itd. Czytaj dalej

Szkolenia z budowania zespołów

Szkolenia z budowania zespołów

Budujące skuteczność w zakresie zespołowego działania. W tej grupie znajdziesz szkolenia z komunikacji wewnętrznej, synergii zespołu, współpracy zespołu, zespołowego osiągania celów, szkolenia motywacyjne i integracyjne. Czytaj dalej

Szkolenia rozwojowe

Szkolenia rozwojowe

Budujące skuteczność działania jednostki, obejmują szkolenia z zarządzania czasem, asertywność, zarządzanie stresem i emocjami, osiąganie celów, autoprezentacja, komunikacja interpersonalna. Czytaj dalej

Szkolenia marketingowe

Szkolenia marketingowe

Budujące skuteczność w zakresie marketingu, obejmują szkolenia z budowania i zarządzania wizerunkiem medialnym; budżetu marketingowego, planu marketingowego itp. Czytaj dalej

Szkolenia HR

Szkolenia HR

Budujące skuteczność w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, obejmują szkolenia z doskonalenia polityki szkoleń, rekrutacji i selekcji oraz oceny okresowej. Czytaj dalej

Szkolenia twarde

Szkolenia twarde

Budujące skuteczność w obszarach ściśle związanych z wykonywaną pracą np. z zakresu prawa, podatków, księgowości itp. Czytaj dalej

Jakie prowadzimy działania...

…aby zapewnić najwyższą jakość szkoleń?

 

  • Badanie potrzeb szkoleniowych
  • Organizacja szkolenia
  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Ewaluacja szkolenia i raportowanie

Bardzo duży nacisk w całym procesie szkoleniowym kładziemy na precyzyjne zdefiniowanie celów szkolenia – od tego wszystko się zaczyna i temu mają służyć wszystkie działania podejmowanie przez nas i przez pracowników Organizacji naszego Klienta. Dobrze określony i znany wszystkim cel to już połowa sukcesu.

W swoich działaniach szkoleniowych posługujemy się Standardem Usługi Szkoleniowej. Dokument ten jest zbiorem zasad promowanych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Dotyczą one jakości wykonywania usługi szkoleniowej, są również pomocą dla klientów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Jesteśmy uprawnieni do legitymowania się Standardem Usługi Szkoleniowej, przyznanym nam przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z materiałami poświęconymi procesowi szkoleniowemu – poniżej opis stosowanej przez nas metodyki szkoleniowej, specyfiki pracy w cyklach szkoleniowych i opis procesu raportowania.

Masz pytania w sprawie szkoleń, zapytanie szkoleniowe, czy też organizujesz przetarg?

Skontaktuj się z nami – chętnie poznamy Twoje oczekiwania i zaproponujemy korzystne rozwiązanie

Wybierz najlepszą formę kontaktu:

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE SZKOLENIOWE MAILEM

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPYTANIA SZKOLENIOWEGO

kliknij ikonę telefonu i wpisz swój numer – oddzwonimy do Ciebie w ciągu 1 min.

Lub po prostu zadzwoń – tel 22 22 82 154 lub 515 232 158


Biznes Edukator - profesjonalna firma szkoleniowa, partner w zakresie organizacji szkoleń handlowych,
szkoleń negocjacyjnych, szkoleń z zarządzania i HR, szkoleń z prezentacji i komunikacji
oraz szkoleń rozwojowych i szkoleń z budowania zespołu.