Dlaczego warto wybrać szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych?

 

W trakcie szkolenia, zaprezentujemy wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 09.05.2019 - 10.05.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Kogo zapraszamy na szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tym temacie.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

szkolenie  dotyczące analizy opłacalności projektów inwestycyjnych  jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

 

Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, a decyzje inwestycyjne

moduł 1 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • cele przedsiębiorstwa i finanse przedsiębiorstwa;
 • wartość przedsiębiorstwa w świetle decyzji inwestycyjnych;
 • zysk, gotówka a wartość firmy;
 • inwestycje CAPEX;
 • inwestycje OPEX;

Sprawozdanie finansowe jako syntetyczna informacja o przedsiębiorstwie

moduł 2  – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • istota sprawozdania finansowego;
 • zależność pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego;
 • kluczowe elementy Bilansu;
 • kluczowe elementy RZiS;
 • kluczowe elementy RPP;

Planowanie i prognozowanie finansowe

moduł 3 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Planowanie i prognozowanie w oparciu o dane historyczne;
 • Planowanie i prognozowanie  w przypadku projektów start’up;
 • Planowanie pozycji finansowych sprawozdania – warsztat;

Analiza finansowa przedsiębiorstwa w ocenie projektów inwestycyjnych

moduł 4 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • ustalanie kondycji przedsiębiorstwa – analiza finansowa;
 • analiza dyskryminacyjna;
 • analiza dyskryminacyjna i finansowa – warsztat;

Wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych w tym projektów z dofinansowaniem unijnym

moduł 5 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • stosowanie i interpretacja;
 • ogólna charakterystyka wskaźników oceny projektów inwestycyjnych – wskaźniki statyczne vs. wskaźniki dynamiczne;
 • zmiana wartości pieniądza w czasie – warsztat;
 • wskaźniki analizy finansowej – NPV, IRR;
 • wskaźniki analizy ekonomicznej – ENPV. EIRR;
 • wskaźniki kosztów i korzyści B/C;
 • wskaźniki biznesowe MIRR, DPP, PI, DCVA;
 • analiza porównywalności projektów DGC;

Ocena ryzyka w projekcie inwestycyjnym

moduł 6 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • analiza wariantowa;
 • wskaźnik wartości oczekiwanej;
 • wskaźnik odchylenia standardowego;
 • wskaźnik zmienności;
 • analiza jakościowa;
 • analiza trwałości finansowej;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

moduł 7 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych;

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych poprowadzi jeden z poniższych trenerów