Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza?

 

Podczas szkolenia Uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat planowania finansowego, krótko i długoterminowego. Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym, w tym metody wyceny ryzyka i metody badania opłacalności projektów. Szkolenie pozwala na aktualizację wiedzy na temat instrumentów służących zapewnieniu środków na rozwój i inwestycje dla MŚP.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

Kogo zapraszamy na Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie finansów przedsiębiorstw.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

 

Dzień 1

 

PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

moduł 1 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Cele przygotowywania modeli finansowych;
 •  Etapy opracowywania modeli finansowych;
 •  Planowanie operacyjne – krótkoterminowe;
 •  Planowanie kapitałowe – długoterminowe;
 •  Wdrożenie planowania w przedsiębiorstwie;
 •  Metody kontroli planów;
 •  Porównanie budżetów różnych firm z sektora MŚP;
 •  Case study – tworzenie modelu finansowego firmy;

ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

moduł 2 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Rodzaje ryzyk;
 • Analiza wrażliwości;
 • Analiza scenariuszy;
 • Analiza SWOT;
 • Case study;

Dzień 2

 

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW

moduł 3 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych;
 •  Zmiana wartości pieniądza w czasie;
 •  Wyznaczanie WACC;
 •  Case study;

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI (BEP)

moduł 4 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Co to jest próg rentowności;
 •  Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji jedno – asortymentowej;
 •  Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji wielo – asortymentowej;
 •  Analiza progu rentowności;
 •  Case study;

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 5 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 •  Analiza pionowa i pozioma;
 •  Analiza wskaźnikowa;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza.

moduł 6 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania finansowego przedsiębiorstwem.

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza poprowadzi jeden z poniższych trenerów