Dlaczego warto wybrać szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA?

 

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą procedury postępowania administracyjnego tj. wszczęcia postępowania, jego przebiegu oraz wydania decyzji administracyjnej.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 27.06.2019 - 28.06.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA

Kogo zapraszamy na szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA

 • szkolenie kierowane do pracowników administracji publicznej oraz wszystkich osób, które podczas pracy zawodowej posługują się zasadami kodeksu postępowania administracyjnego.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Wydawanie decyzji administracyjnych KPA. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Wydawanie decyzji administracyjnych KPA, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Wydawanie decyzji administracyjnych KPA.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

moduł 1 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • KPA, jako podstawowa regulacja proceduralna;
 • Zasady postępowania administracyjnego w praktyce;

STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

moduł 2 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Organy administracji i podmioty administrujące, wyłączenie pracownika i organu;
 • Właściwość;
 • Strony i podmioty na prawach strony;
 • Pełnomocnictwo, upoważnienie, przedstawicielstwo ustawowe;
 • Udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego;

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

moduł 3 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie;
 • Pozostawienie sprawy bez rozpoznania;

REGULACJE PROCEDURALNE

moduł 4 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Terminy załatwiania spraw;
 • Skutki uchybienia terminu;
 • Doręczenia;
 • Wezwania;
 • Zasady udostępniania akt stronom;
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania;

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

moduł 5 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Postępowanie dowodowe;
 • Środki dowodowe;
 • Materiał dowodowy;
 • Rozprawa administracyjna;

DECYZJA ADMINISTRACYJNA

moduł 6 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Elementy obligatoryjne;
 • Elementy dodatkowe;

POSTANOWIENIE I UGODA

moduł 7 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Cechy charakterystyczne;
 • Forma i treść;

ZWYKŁE ŚRODKI ZASKARŻENIA

moduł 8 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • Zasady postępowania odwoławczego;
 • Rozstrzygnięcia organu odwoławczego;
 • Zażalenie;
 • Samokontrola organu i instancji;

TRYBY NADZWYCZAJNE

moduł 9 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Wznowienie postępowania;
 • Uchylenie decyzji;
 • Zmiana decyzji;
 • Stwierdzenie nieważności decyzji;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

moduł 10 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z wydawania decyzji administracyjnych i KPA

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Małgorzata_Czartoryska

Małgorzata Czartoryska

Agata Janiszewska-Skowron

Katarzyna Skwierczyńska