Dlaczego warto wybrać Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa?

 

Podczas  szkolenia zaprezentujemy wiedzę, której nabycie  pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Kogo zapraszamy na Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Analiza finansowa przedsiębiorstwa. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Analiza finansowa przedsiębiorstwa, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

analiza finansowa przedsiębiorstwa

Forma prowadzenia szkolenia etyka w biznesie

Szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

analiza finansowa przedsiębiorstwa

 

FINANSOWY CEL DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 1 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 •  Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej;
 •  Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw;
 •  Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa;
 •  Przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne;
 •  Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa;

JAKICH INFORMACJI MOŻNA OCZEKIWAĆ OD PRZEDSIĘBIORSTW

moduł 2 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 •  Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności;
 •  Informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności:
  • Wstępne omówienie;
  • Co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy;

CO NAPRAWDĘ MÓWIĄ A CZEGO NIE MÓWIĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

moduł 3 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 •   Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych;
 •   Metody i zasady stosowane w rachunkowości;
 •   Elementy sprawozdania finansowego;
 •   Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych;

OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ  FINANSOWYCH

moduł 4 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Ogólna analiza bilansu;
 • Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu;
 • Metoda Wilcoxa;
 • Salda strukturalne bilansu;
 • Ogólna analiza rachunku zysków i strat;
 • Prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności;
 • Sygnały ostrzegawcze;
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow}:
  • Metoda pośrednia;

OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

moduł 5 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Zasady interpretacji wskaźników;
 • Analiza struktury bilansu;
 • Analiza rentowności;
 • Analiza płynności;
 • Cykl konwersji gotówki;
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto;
 • Analiza efektywności;
 • Analiza poziomu zadłużenia;
 • 5c klienta;
 • Metody punktowe;
 • Analiza dyskryminacyjna

Podsumowanie i zakończenie szkolenia analiza finansowa przedsiębiorstwa

moduł 6 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa;

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenia Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa poprowadzi jeden z poniższych trenerów