szkolenie-z-komunikacji-wewnętrznej-w-zespole

Dlaczego warto wybrać szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

Trening opiera się na umiejętnym połączeniu dwóch obszarów komunikacji: werbalnej i niewerbalnej, czyli co mówić i jak to robić. Pracownicy przećwiczą skuteczne narzędzia komunikacji werbalnej, a w symulacjach sprawdzą swoją mowę ciała. Zapoznają się z różnicami osobowościowymi pozwalającymi osiągnąć wysoki poziom przystosowania stylu komunikacji do współpracowników.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 14.10.2021 - 15.10.2021
Miejsce szkolenia: Online
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji

Kogo zapraszamy na szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji

 
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednej jednostce organizacyjnej w firmie;
 • Wszystkich pracowników, którzy pracują w jednym zespole, dziale, firmie;
 • Osoby, które są zaangażowane we wspólny projekt, zadanie,
 • Menadżerów każdego szczebla.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Komunikacja wewnętrzna w zespole. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Komunikacja wewnętrzna w zespole, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Komunikacja wewnętrzna w zespole.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja wewnętrzna w zespole

forma szkolenia komunikacja wewnętrzna w zespole

szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole prowadzone jest  w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu w zakresie komunikacji wewnętrznej w zespole, wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Komunikacja wewnętrzna w zespole

PROFESJONALNE NASTAWIENIE DO BUDOWANIA RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Moduł-1 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Mentalność Polaków – budowanie własnej skuteczności;
 • Nastawienie rozmówcy do udzielania informacji;
 • Przełamywanie ograniczających barier w rozmowie ze współpracownikami;
 • Wiarygodność – budowanie wizerunku specjalisty;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;

RÓŻNICE W SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ I CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ W PROCESIE KOMUNIKACJI

Moduł-2 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Intencja a interpretacja;
 • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika; tempo wypowiedzi; efekt płci, itp.);
 • Słownictwo a dominująca preferencje w odbiorze bodźców;
 • Dualizm celów (Cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy);
 • Powody rozbieżności w realizowaniu celów;
 • Konsekwencje realizowania obu celów łącznie;
 • Objawy „tracenia” celu podczas rozmów telefonicznych i sposoby przeciwdziałania im;

IDENTYFIKACJA TYPU OSOBOWOŚCI ROZMÓWCY / WSPÓŁPRACOWNIKA

Moduł-3 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
 • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
 • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
 • Wygląd, wizerunek;
 • Komunikacja niewerbalna;
 • Autorytet i relacja;
 • Stopień okazywania emocji;
 • Poznanie własnego potencjału: mocnych stron i obszarów do udoskonalenia;

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA JAKO ELEMENT WPŁYWAJĄCY NA BUDOWANIE RELACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Moduł-4 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Budowanie wiarygodności (odbiór całości nadawanego komunikatu, komunikaty wzbudzające agresję lub wycofanie, komunikaty budujące zaufanie);
 • Głos (doskonalenie czystości wypowiedzi – praca z dykcją i impostacją, wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru);

AKTYWNE SŁUCHANIE JAKO ELEMENT SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE

Moduł-5 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Nadawanie a interpretacja;
 • Parafraza jako metoda eliminacji niedomówień i właściwego rozumienia;
 • Precyzowanie informacji;
 • Weryfikowanie informacji już posiadanych;
 • Podsumowanie rozmowy;

KIEROWANIE ROZMOWĄ ZADAWANIE PYTAŃ

Moduł-6 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania;
 • Korzyści z zadawania pytań;
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Metody prowadzenia rozmowy poprzez zadawanie pytań;

ZARZĄDZANIE SŁOWEM W RELACJACH ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Moduł-7 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI

Moduł-8 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Argumenty logiczne i korzyści;
 • Argumenty emocjonalne budowane w oparciu o wartości, potrzeby, kompleksy, lęki;
 • Zasady argumentowania – metody przedstawiania argumentów (slogan, argument zindywidualizowany, argument firmowy, pułapki w argumentacji);
 • Pułapki w argumentacji;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH Z PRACOWNIKAMI I WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Moduł-9 szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole
 • „Ja jestem ok i ty jesteś ok” – rola nastawienia do siebie i innych w asertywności;
 • Podstawowe umiejętności asertywne;
 • Analiza własnej postawy, sposobu komunikowania się i zachowania w stosunku do innych;
 • Asertywna odmowa i prośba – jak mówić nie, by nie zrażać do siebie innych;
 • Asertywność w sytuacjach stresowych;

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

Moduł 10 – szkolenie komunikacja wewnętrzna w zespole
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z komunikacji wewnętrznej w zespole.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia (w przypadku szkolenia stacjonarnego)
 • dyplom ukończenia szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole

* w przypadku szkoleń online materiały przesyłane są w formie elektronicznej,


Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Komunikacja wewnętrzna w zespole | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet

Piotr Kądzielski-Zysk