Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie czasem?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie czasem?

Nie wyrabiasz się na czas ze wszystkimi zadaniami w pracy? Stresujesz się, że nie zdążysz, wiele spraw zaprząta Twój umysł jednocześnie? Na szkoleniu z zarządzania czasem nauczysz się efektywnie organizować swój czas pracy: planować pracę, ustalać priorytety, radzić sobie wobec natłoku obowiązków.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Zarządzanie czasem

Kogo zapraszamy na szkolenie Zarządzanie czasem

 • Osoby / zespoły, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać czas przeznaczony na wykonywanie codziennych obowiązków;
 • Osoby / zespoły, które napotykają trudności w skutecznym planowaniu zadań;
 • Osoby / zespoły, które mają problemy w podejmowaniu decyzji na temat ważności i pilności poszczególnych zadań;
 • Przełożonych i ich pracowników.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zarządzanie czasem przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zarządzanie czasem. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zarządzanie czasem, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Zarządzanie czasem poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zarządzanie czasem.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie czasem

forma szkolenia zarządzanie czasem

szkolenie z zarządzania czasem jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu z zarządzania czasem wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie czasem

BUDOWANIE FUNDAMENTU DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

moduł 1 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Mentalność i jej wpływ na efektywność osobistą;
 • Przekraczanie ramy stereotypu (w obszarze podejmowania decyzji, planowania zadań i celów, realizacji zadań, współpracy w zespole);
 • Identyfikacja swoich strategii zarządzania czasem (atuty i słabości);
 • Rodzaje postaw mentalnych i ich wpływ na efektywność w zarządzaniu czasem;
 • Rola nastawienia i motywacji;

DIAGNOZA STANU OBECNEGO

moduł 2 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Analiza SWOT (Twojej osoby / Twojego zespołu);
 • Identyfikacja pożeraczy organizacyjnych (zewnętrzne);
 • Identyfikacja pożeraczy mentalnych (wewnętrzne);
 • Kreatywne szukanie rozwiązań na usunięcie / zneutralizowanie pożeraczy;
 • Wnioski na przyszłość;

METODOLOGIA PLANOWANIA ZADAŃ I PRACY Z CELAMI

moduł3 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Metodologia pracy z celami;
 • Znaczenie celów w pracy zawodowej;
 • Definiowanie celów;
 • Zasady formułowania inspirujących celów;
 • Planowanie działań i ustalanie priorytetów;
 • Zasady planowania: zasada 60/40, ABC, Eisenhowera;
 • Ustalanie priorytetów, terminy wykonania;
 • Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy;
 • Wykorzystanie zasad planowania w codziennej pracy;
 • Moja wydajność a koncentracja i efektywność pracy;
 • Wyznaczanie priorytetów zadań;

POTENCJAŁ OSOBISTY W ZARZĄDZANIU CZASEM

moduł 4 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Charakterystyka typów osobowości i nauka szybkiej ich identyfikacji;
 • Mocne i słabe strony każdego typu osobowości w zarządzaniu czasem;
 • Poznanie własnych strategii zarządzania czasem, działania i podejmowania decyzji oraz preferencji wynikających z posiadanego typu osobowości;
 • Uzyskiwanie dostępu do ukrytego potencjału osobowościowego;

EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

moduł 5 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Porządkowanie codziennych obowiązków;
 • Reguły dotyczące przebiegu dnia pracy;
 • Eliminacja pożeraczy czasu;
 • Minimalizowanie odkładania na później;
 • Radzenie sobie z nieoczekiwanymi zadaniami, telefonami, zebraniami, rozmowami, spotkaniami;
 • Organizacja biurka;
 • Prowadzenie zebrań;
 • Zasady obiegu informacji;
 • Efektywne czytanie dokumentów;
 • Organizacja poczty elektronicznej;
 • Selekcja informacji;
 • Pozytywne rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy;
 • Nagrody dla samego siebie;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Zarządzanie czasem

moduł 6 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania czasem.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Zarządzanie czasem

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Zarządzanie czasem poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Izabella Gielnicka