Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie?

Spójność i stabilność zachowania oraz konsekwencja w działaniu to bardzo istotne czynniki budujące autorytet menadżera i wpływające na jego odbiór przez pracowników. Dlatego też zdefiniowanie własnej wizji bycia menadżerem, określenie roli zawodowej, hierarchii wartości własnych i w zespole oraz stworzenie standardu zachowań i zasad współpracy z podwładnymi to podstawa do skutecznego zarządzania ludźmi. Nie można mówić o konsekwencji, ani spójności zachowania, jeśli nie ma się jasności, co do własnej roli zawodowej – jej wizji, misji, celów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 30.05.2019 - 31.05.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie

Kogo zapraszamy na szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie

 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osoby, które zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zarządzanie ludźmi i motywowanie. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zarządzanie ludźmi i motywowanie, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zarządzanie ludźmi i motywowanie.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

zarządzanie ludźmi i motywowanie

 

forma szkolenia zarządzanie ludźmiszkolenie, zarządzanie ludźmi i motywowanie  prowadzone jest  w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

zarządzanie ludźmi i motywowanie

KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNIEJ POSTAWY KIEROWNICZEJ

moduł 1- szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Stereotypowe widzenie pracownika i kierownika;
 • Obszary niszowe i punkty zapalne dotyczące sposobu motywowania;
 • Zakres odpowiedzialności kierownika;
 • Strategie działania kierownika i ich konsekwencje dla efektywności zarządzania;
 • Tożsamość kierownika – określenie nowej roli zawodowej;

BUDOWANIE AUTORYTETU

moduł 2- szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Istota autorytetu i jego znaczenie w zarządzaniu;
 • Cztery najważniejsze zasady budowania autorytetu;
 • Obszary działalności kierownika mające wpływ na budowanie autorytetu (zachowania codzienne w pracy, reagowanie na trudne sytuacje, sposób pracy i kontaktu z pracownikami, itp.);
 • Działania powodujące utratę autorytetu i sposoby zapobiegania im;
 • Standard kontaktu z pracownikiem;

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W RÓŻNYCH SYTUACJACH

moduł 3 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Rodzaje pytań pomocnych kierownikowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;
 • Sztuka zadawania pytań w rozmowach z pracownikami;
 • Techniki aktywnego słuchania w rozmowach;
 • Wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty;
 • Zwroty motywujące i demotywujące;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Skuteczna argumentacja;
 • Przepływ informacji w zespole – zasady;

TYPY OSOBOWOŚCI – JAK DOPASOWAĆ SPOSÓB ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA DO STRATEGII JEGO DZIAŁANIA

moduł 4 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Charakterystyka czterech głównych strategii działania;
 •  Nauka identyfikacji typu osobowości pracownika;
 •  Identyfikacja własnego typu osobowości;
 •  Typ osobowości a preferencje w komunikacji, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole;
 •  Talenty i słabości każdego z typów osobowości;
 •  Wartości, potrzeby i motywatory osób o różnych strategiach działania;
 •  Wskazówki rozwojowe dla każdego typu osobowości;
 •  Jak planować pracę osób o konkretnym typie osobowości;
 •  Jak egzekwować i motywować osoby o konkretnym typie osobowości;

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

moduł 5 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 •  Metodologia pracy z celami;
 •  Definiowanie i przedstawianie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu, rodzaje celów, reagowanie na przeszkody w realizacji;
 •  Zasady planowania działań;
 •  Organizacja pracy swojej i pracowników;
 •  Podział pracy pomiędzy pracowników;
 •  Kontrola i monitorowanie realizacji celów;

DELEGOWANIE JAKO CZYNNIK MOTYWUJĄCY I USAMODZIELNIAJĄCY PRACOWNIKÓW

moduł 6 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 •  Zasady delegowania zadań;
 •  Pułapki delegowania;
 •  Trudne sytuacje podczas delegowania zadań;
 •  Korzyści dla przełożonego i pracownika wynikające z delegowania zadań;

KREOWANIE MOTYWUJĄCEJ ATMOSFERY W ZESPOLE

moduł 7 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 •  Czynniki wpływające na atmosferę w zespole;
 •  Rola kierownika w budowaniu odpowiedniej atmosfery;
 •  Zachowania wzbudzające zaufanie i otwartość a a zachowania wzbudzające opór i milczenie.

MOTYWATORY W ZARZĄDZANIU

moduł 8 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Motywowanie poprzez realizowanie indywidualnych potrzeb pracowników;
 • Motywowanie poprzez ustalanie celów;
 •  Etapy rozwoju pracownika – motywowanie w zależności od poziomu dojrzałości pracownika (na bazie koncepcji Hersey’a i Blancharda);
 •  Uciekanie od niewygody i dążenie do komfortu jako czynniki motywujące (dwuczynnikowa teoria Herzberga);
 •  Dopasowanie stylu zarządzania do potrzeb motywacyjnych pracowników (na podstawie teorii McClellanda);

TECHNIKI MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

moduł 9 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Wpływ a manipulacja w motywowaniu;
 • Modelowanie postawy podwładnych;
 • Umiejętność inspirowania;
 • Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;
 • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (prawo własnego wyboru, prawo decydowania, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo zmiany obrazu siebie, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);
 • Delegowanie jako narzędzie motywowania;

TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU

moduł 10 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 •  Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole;
 •  Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, wycofanie, zbytnie rozkojarzenie pracownika;
 •  Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania oraz praktyczne ich przećwiczenie;

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 11 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Afiliacja a asertywność, jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań) w sytuacjach konfliktowych;
 •  Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;
 •  Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;
 •  Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji do poziomu faktów);
 •  Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania na agresywne zachowanie);
 •  Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;
 •  Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów na bazie case studies;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie ludźmi i motywowanie

moduł 12 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania ludźmi i motywowania.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz w trakcie i po jego zakończeniu:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie

z czego wynika skuteczność szkolenia zarządzanie ludźmi

ZAMÓW SZKOLENIE

kto był na naszych szkoleniach

szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet

Piotr Kądzielski-Zysk