Dlaczego warto wybrać szkolenie Negocjacje handlowe?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Negocjacje handlowe | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

Jak przygotować się do negocjacji handlowych? Jak budować przewagę negocjacyjną? Kiedy i jak stosować argumenty? Jak radzić sobie z manipulacjami partnera negocjacji? Jak zakończyć negocjacje handlowe, by odnieść sukces? Jak stworzyć równowagę pomiędzy konkurencją, a współpracą w negocjacjach? Podczas szkolenia handlowcy zapoznają się z technikami i grami negocjacyjnymi, nauczą się rozpoznawać strategie działania partnera negocjacji i nauczą się odpowiednio stosować poznane techniki negocjacyjne.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 09.09.2021 - 10.09.2021
Miejsce szkolenia: Online
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Negocjacje handlowe | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji

Kogo zapraszamy na szkolenie Negocjacje handlowe | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji

 • Sprzedawców;
 • Doradców klienta;
 • Handlowców;
 • Kierowników działów sprzedaży;
 • Koordynatorów projektów;
 • Właścicieli firm;
 • Menedżerów i specjalistów zajmujących się negocjowaniem;
 • Osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tym temacie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Negocjacje handlowe przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Negocjacje handlowe. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Negocjacje handlowe, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Negocjacje handlowe poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Negocjacje handlowe.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia negocjacje handlowe

forma szkolenia negocjacje handlowe

szkolenie negocjacje handlowe prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia negocjacje handlowe

POSTAWA I NASTAWIENIE W NEGOCJACJACH

moduł 1 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Kształtowanie odpowiedniego sposobu myślenia o procesie negocjacji;
 • Rola i modelowanie właściwego nastawienia w osiąganiu sukcesu w negocjacjach;
 • Stereotyp Polaka – tajemnica braku skuteczności w kontakcie i negocjacjach z klientem;
 • Cele w negocjacjach;
 • Budowanie własnej siły w negocjacjach;
 • Przełamywanie ograniczających barier – czego można się obawiać i jak te obawy przezwyciężać;
 • Kształtowanie Indywidualnego Mistrzostwa poprzez doskonalenie strategii rozmów z klientami;

MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH

moduł 2 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Głos jako narzędzie wpływu na klienta;
 • Postawa jako element świadczący o poczuciu własnej wartości;
 • Mimika i kontakt wzrokowy z partnerem negocjacji;
 • Niewerbalne oznaki siły negocjatora;
 • Pułapki określania mowy ciała (automatyczne podejście określania dostrzeganych sygnałów niewerbalnych: etykietowanie, założenia, generalizacja);

KOMUNIKACJA WERBALNA W NEGOCJACJACH

moduł 3 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Pytania w negocjacjach;
 • Sztuka aktywnego słuchania podczas negocjacji;
 • Werbalne techniki wpływu;
 • Budowanie pozytywnego nastawienia partnera negocjacji dzięki językowi pozytywów;
 • Komunikaty budujące siłę negocjacyjną;

STRATEGIE NEGOCJACJI W OPARCIU O TYPY OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Style negocjacji w zależności od typu osobowości;
 • Analiza stylów negocjowania – mocne i słabe punkty danego stylu negocjacji;
 • Potrzeby, wartości i argumenty przekonujące dany typ osobowości;

PROCES NEGOCJACJI

moduł 5 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Strategie negocjacyjne;
 • Ustalanie najlepszego alternatywnego rozwiązania BATNA;
 • Planowanie strategii negocjacyjnej;
 • Techniki negocjacyjne;
 • Techniki stosowane na początku negocjacji, w środku oraz na zakończenie;
 • Triki stosowane przez partnera negocjacji;
 • Ustępstwa w negocjacjach;

SZTUKA PRZEKONYWANIA I ZBIJANIA ZASTRZEŻEŃ W TRAKCIE NEGOCJACJI

moduł 6 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Argumentacja w trakcie negocjacji;
 • Przekonywanie partnera w negocjacjach;
 • Opinie i fakty w negocjacjach;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

moduł 7 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z negocjacji handlowych.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia (w przypadku szkolenia stacjonarnego)
 • dyplom ukończenia szkolenie Negocjacje handlowe

* w przypadku szkoleń online materiały przesyłane są w formie elektronicznej,


Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Negocjacje handlowe | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk

Beata Martynowicz-Kot