Dlaczego warto wybrać szkolenie Komunikacja interpersonalna?

Komunikacja interpersonalna to proces przekazu informacji, który ma bezpośredni wpływ na wszelkie nasze działania. Od sposobu naszego komunikowania się zależy to, jak postrzegamy i rozumiemy innych oraz jak sami jesteśmy przez innych widziani i rozumiani - ma ona kluczowy wpływ na nasze sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Choć niektórzy maja większe, a niektórzy mniejsze zdolności komunikacyjne, to jest to rzecz, której może nauczyć się każdy. Na szkoleniu dowiesz się, jak to zrobić.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Komunikacja interpersonalna

Kogo zapraszamy na szkolenie Komunikacja interpersonalna

 • Osoby, które chciałyby doskonalić swoją komunikację w kontaktach biznesowych;
 • Osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym i/lub wewnętrznym;
 • Osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Komunikacja interpersonalna przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Komunikacja interpersonalna. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Komunikacja interpersonalna, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Komunikacja interpersonalna poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Komunikacja interpersonalna.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja interpersonalna

forma szkolenia komunikacja interpersonalna

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja interpersonalna

PROFESJONALNE NASTAWIENIE DO BUDOWANIA RELACJI Z ROZMÓWCĄ

moduł 1 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Mentalność Polaków – budowanie własnej skuteczności w obszarze komunikacji biznesowej;
 • Nastawienie rozmówcy do udzielania informacji;
 • Przełamywanie ograniczających barier w rozmowach biznesowych;
 • Wiarygodność – budowanie wizerunku specjalisty;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;

RÓŻNICE W SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

moduł 2 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Intencja a interpretacja;
 • Różnice w sposobie komunikowania się (emocje / logika; tempo wypowiedzi; efekt płci, itp.);
 • Bariery komunikacyjne;

CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ W PROCESIE KOMUNIKACJI

moduł 3 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Dualizm celów (Cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy);
 • Powody rozbieżności w realizowaniu celów;
 • Konsekwencje realizowania obu celów łącznie;
 • Objawy „tracenia” celu podczas rozmów  i sposoby przeciwdziałania im;

IDENTYFIKACJA TYPU OSOBOWOŚCI ROZMÓWCY

moduł 3 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Identyfikacja typu osobowości na bazie takich informacji jak:
  • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
  • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
  • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
  • Wygląd, wizerunek;
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Autorytet i relacja;
  • Stopień okazywania emocji;

POZNANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU

moduł 4 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Zasoby ograniczające (słabości);
 • Zasoby wspierające (silne strony);
 • Potencjał ukryty i metody uaktywniania go;
 • Wykorzystywanie silnych stron swojej osobowości w komunikacji z innymi i unikanie słabych;

TAJNIKI MOWY CIAŁA

moduł 5 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Budowanie wiarygodności (odbiór całości nadawanego komunikatu, komunikaty wzbudzające agresję lub wycofanie, komunikaty budujące zaufanie);
 • Głos (doskonalenie czystości wypowiedzi – praca z dykcją i impostacją, wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru);

ZARZĄDZANIE SŁOWEM W KONTAKTACH SŁUŻBOWYCH

moduł 6 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

KIEROWANIE ROZMOWĄ ZA POMOCĄ PYTAŃ INFORMACJE OGÓLNE

moduł 7 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

AKTYWNE SŁUCHANIE

moduł 8 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania;
 • Korzyści z zadawania pytań;
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • Metody prowadzenia rozmowy poprzez zadawanie pytań;

ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI

moduł 9 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Modelowanie postawy asertywnej;
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);

PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI

moduł 10 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Argumenty logiczne i korzyści;
 • Argumenty emocjonalne budowane w oparciu o wartości, potrzeby, kompleksy, lęki;
 • Zasady argumentowania – metody przedstawiania argumentów (slogan, argument zindywidualizowany, argument firmowy, pułapki w argumentacji);
 • Pułapki w argumentacji;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Komunikacja interpersonalna

moduł 11 – szkolenie komunikacja interpersonalna
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z komunikacji interpersonalnej.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Komunikacja interpersonalna

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Komunikacja interpersonalna poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Tomasz Zegarski

Jacek Gruchelski

Magdalena Guillet