Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie stresem?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie stresem | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

Stres wywołuje każda zmiana w otoczeniu, pozytywna lub negatywna, która oceniana jest przez nas jako obciążająca lub przekraczająca nasze możliwości. Podczas dwudniowego szkolenia dowiesz się, jaka jest istota stresu, jego źródła a także w jaki sposób radzić sobie ze stresem w codziennym życiu zawodowym i prywatnym. Dzięki zastosowaniu różnorodnych form pracy na szkoleniu, staje się ono niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 25.11.2021 - 26.11.2021
Miejsce szkolenia: Online
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Zarządzanie stresem | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji

Kogo zapraszamy na szkolenie Zarządzanie stresem | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji

 • Osoby, które chciałyby usprawnić swoje działanie w sytuacjach stresogennych;
 • Osoby, które chciałyby usprawnić sposób zarządzania emocjami;
 • Osoby mające na co dzień do czynienia z sytuacjami/ czynnikami wywołującymi stres;
 • Osoby, które mają do czynienia z trudnymi klientami / dostawcami / współpracownikami.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zarządzanie stresem przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zarządzanie stresem. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zarządzanie stresem, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Zarządzanie stresem poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zarządzanie stresem.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia z zarządzania stresem

Forma szkolenia zarządzanie stresem

szkolenie z  zarządzania stresem prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  z zarządzania stresem

CZYM JEST STRES

moduł 1 – szkolenie z zarządzania stresem
 •  Czym jest stres?
 •  Przyczyny, źródła stresu;
 •  Najczęstsze stresory;
 •  Rodzaje stresu: eustres a dystres;
 •  Czynniki stresogenne;
 •  Objawy stresu: somatyczne, emocjonalne, poznawcze;
 •  Natychmiastowa reakcja organizmu na stres;
 •  Opóźniona reakcja organizmu na stres;
 •  Granice działania stresu – kiedy stres staje się niezdrowy;
 •  Jak rozpoznać jak bardzo jesteś zestresowany w pracy?
 •  Stres a zdrowie;
 • Skutki kumulowania negatywnych emocji;

STRES A OSOBOWOŚĆ

moduł 2 – szkolenie z zarządzania stresem
 • Odmienne reakcje stresowe u różnych ludzi;
 • Charakterystyka typów osobowości – motywatory, podstawowe potrzeby i mechanizmy działania osób o różnych typach osobowości;
 • Znaki rozpoznawcze poszczególnych typów osobowości;
 • Przyczyny i źródła powstawania stresu u osób o różnych typach osobowości;
 • Wykorzystanie potencjału osobowości w sytuacjach zawodowych do budowania odporności na stres i radzenia sobie ze stresem;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE INTELEKTUALNYM

moduł 3 – szkolenie z zarządzania stresem 
 • Metafora antystresowa;
 • Zmiana skojarzeń;
 • Modelowanie czynników sukcesu;
 • Modele myślowe i ich rola w odczuwaniu stresu;
 • Funkcjonowanie przekonań (o sobie, o innych, o sytuacjach);
 • Wpływ nastawienia do pracy a stres;
 • Funkcjonowanie przekonań (o sobie, o innych, o sytuacjach);
 • Przekonania wspierające i przekonania destrukcyjne;
 • Praca z systemem wartości i przekonań;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE FIZYCZNYM

moduł 4 – szkolenie z zarządzania stresem 
 • Sposoby odreagowania stresu – głos, ruch, gest;
 • Zastosowanie różnych form masaży do redukowania stresu
 • Zestaw prostych ćwiczeń fizycznych powodujących zluzowanie poszczególnych partii mięśni;
 • Ćwiczenia oddechowe;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE EMOCJONALNYM

moduł 5 – szkolenie z zarządzania stresem
 • Sztuka zachowania dystansu emocjonalnego;
 • Techniki uspakajania się;
 • Bezpieczne uwalnianie emocji;
 • Wybrane techniki relaksacyjne;

PANOWANIE NAD EMOCJAMI W SYTUACJACH TRUDNYCH

moduł 6 – szkolenie z zarządzania stresem
 • „Koło oddziaływań”: emocje → zachowanie → emocje → zachowanie;
 • Skuteczne sposoby przerywania błędnego koła oddziaływań;
 • Formy wyrażania emocji – konstruktywne, destruktywne;
 • Złość w relacjach interpersonalnych – jak jej zapobiegać;

BUDOWANIE INDYWIDUALNEJ ODPORNOŚCI NA STRES

moduł 7 –  szkolenie z zarządzania stresem
 • Fizjologiczna odporność na stres (dieta, wypoczynek, kondycja fizyczna);
 • Psychologiczna odporność na stres (zbalansowany tryb życia, asertywny styl życia);
 • Społeczna odporność na stres (wspierające relacje osobiste, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole);

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie stresem

moduł 8-  szkolenie z zarządzania stresem
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania stresem.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia (w przypadku szkolenia stacjonarnego)
 • dyplom ukończenia szkolenie Zarządzanie stresem

* w przypadku szkoleń online materiały przesyłane są w formie elektronicznej,


Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Zarządzanie stresem | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Izabella Gielnicka