Dlaczego warto wybrać szkolenie Reklamacje i obsługa trudnego klienta?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy?

 

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są problemami dużej liczby przedsiębiorstw. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Są one także powodem występowania przez pracowników z pozwami, co z jednej strony prowadzi często do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej jest źródłem odpowiedzialności finansowej pracodawców.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 28.05.2019 - 29.05.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Kogo zapraszamy na szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 • szkolenie jest kierowane do pracowników każdego szczebla, w tym do kadry zarządzającej, pracowników, kontrolerów i ewaluatorów.
 • Wszystkich pragnących poszerzyć wiedzę w tym temacie. 

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, dyskusje, moderacje, wykłady. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 

WPROWADZENIE DO TEMATYKI: MOBBINGU I DYSKRYMINACJI

moduł 1 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji;
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu;
 • Skala i rozmiar mobbingu;
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych;

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY- PRZYCZYNY

moduł 2 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary,
  • Stres,
  • Konflikt,
  • Przyczyny po stronie mobbera,
 • Przyczyny społeczno- kulturowe:
  • Stereotypy,
  • Uprzedzenia społeczne.

OFIARY I SPRAWCY MOBBINGU

moduł 3 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Osobowość ofiar mobbingu;
 • Fałszywe ofiary mobbingu;
 • Zespół kozła ofiarnego;
 • Cechy mobbera;

TAKTYKI MOBBINGU

moduł 4 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Poniżania;
 • Upokarzania;
 • Zastraszania;
 • Pomniejszenia kompetencji;
 • Utrudniania wykonywania pracy;
 • Izolacji;

ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI

moduł 5 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy;
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu wystąpienia mobbingu;

SKUTKI MOBBINGU

moduł 6 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Wpływ zachowań mobbingowym na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe:
  • Zaburzenia funkcjonowania społecznego,
  • Zaburzenia psychiczne,
  • Zaburzenia somatyczne.
 • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary:
  • Destrukcja małych grup społecznych,
  • Naruszenie więzi społecznych,
  • Destrukcja rodziny.
 • Wpływ mobbingu na organizację:
  • Skutki finansowe,
  • Skutki w sferze personalnej (HR),
  • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR),
  • Skutki organizacyjne dla pracowników,
  • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

moduł 7 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Asertywność;
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych;
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu;
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa;
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu;
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa;

DOKUMENTACJA ANTYMOBBINGOWA

moduł 8 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)-omówienie procedur zawieranych w WPA;
 • Omówienie przykładowych ankiet diagnozujących problem mobbingu;

REKAPITULACJA

moduł 9 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

moduł 10 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski

Izabella Gielnicka

Dorota Strzelec