Dlaczego warto wybrać szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania mg?

  szkolenie pomoże zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu elementów wynagrodzeń, kształtowania polityki wynagrodzeń oraz dopasowywania systemu wynagrodzeń do strategii firmy i indywidualnych potrzeb pracowników.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 27.11.2019 - 28.11.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania mg

Kogo zapraszamy na szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania mg

 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osób które zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Nowoczesne systemy wynagradzania. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Nowoczesne systemy wynagradzania, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Nowoczesne systemy wynagradzania.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia nowoczesne systemy wynagradzania

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia nowoczesne systemy wynagradzania

WSTĘP DO SZKOLENIA

moduł 1 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 •  Przedstawienie i wzajemne poznanie trenera i uczestników;
 •  Prezentacja planu i celów szkolenia;
 •  Ustalenie zasad związanych z przebiegiem szkolenia;
 •  5 zasadniczych funkcji płacy – ćwiczenie;
 •  Płaca jako środek komunikacji między pracodawca a pracownikiem – dyskusja

PODSTAWA KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ, CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

moduł 5 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 •  Rodzaj realizowanej pracy;
 •  Kompetencje pracownika;
 •  Efekty pracy (indywidualne w zakresie realizacji zadań czy wyznaczonych celów, zespołowe/grupowe, jak też wyniki firmy jako całości);
 •  Kryteria rynkowe, obecny poziom wynagrodzeń. Jak usytuować się wobec konkurencji;
 •  Metody syntetyczne kształtowania systemu: klasyfikacja, rangowanie i wartościowanie pracy;

ZWIĄZEK SYSTEMU WYNAGRADZANIA ZE STRATEGIĄ FIRMY I JEJ CELAMI

moduł 6 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 • Misja i wizja firmy jako punkt wyjściowy do budowania systemu wynagrodzeń;
 • Ewolucja masy płac, analiza puli wynagrodzeń w firmie;
 • Cele strategiczne firmy – jak ograniczyć stałe zobowiązania płacowe w warunkach nie osiągnięcia zamierzonych celów;
 • Zadania firmy – ocena wykorzystania potencjału kadrowego;

MOTYWOWANIE PRZEZ WYNAGRODZENIA

moduł 7 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 •  Od czego zależy koncentracja wysiłków pracowników na kluczowych celach ich pracy?
 •  Elementy wynagrodzenia wiążące zadania pracownika z najistotniejszymi celami firmy;
 •  Systemy płac promujące rozwój kompetencji pracowników w powiązaniu z realizacją celów przedsiębiorstwa;
 •  Systemy mobilne wynagrodzeń zapewniające większe uznanie dla pracowników osiągających najlepsze wyniki;
 •  Jaki system jest najskuteczniejszy w mojej firmie?

BUDOWANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA

moduł 8 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 •  Diagnoza aktualnego systemu wynagradzania i jej wpływ na produktywność firmy;
 •  Sporządzenie opisów stanowisk pracy lub ponowne ich określenie pod kątem wartościowania;
 •  Wartościowanie pracy:
  • Analiza treści pracy, rangowanie wszystkich stanowisk;
  • Konstruowanie tabeli zaszeregowania;
  • Podstawowe rodzaje metod wartościowania: całościowe, analityczne;
 •  Co to jest krzywa płacowa i jak ją wyznaczać?
 •  Jak konstruować siatkę płac?
 •  Dodatkowe świadczenia pozapłacowe – ich rola w systemie wynagrodzeń;
 •  Indywidualne zasady wynagradzania pracowników – udziałowe formy wynagrodzeń, wynagrodzenia pakietowe;
 •  Podstawowe zasady premiowania: budowa Regulaminu Premiowego (metoda krzywych premiowych);
 •  Zasady podwyżek – związek ocen okresowych pracowników z podwyżką (indeksacja zarobków);
 •  Matryca podwyżek oparta o wyniki;

ETAPY PROJEKTOWANIA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ, NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

moduł 9 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 • Przygotowanie zespołu architektów systemu – kto powinien w nim uczestniczyć i dlaczego?
 •  Przygotowanie systemu – kolejne etapy przygotowania;
 •  Projektowanie właściwe- założenia systemu, ocena trafności;
 •  Testowanie – projekt wstępny, warunki testowania, konsultacje i symulacje;
 •  Wdrażanie- akcja informacyjna, system informatyczny, szkolenie użytkowników;

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

moduł 10 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 • Panorama współczesnych rozwiązań i systemów;
 • 8 przykazań skutecznego motywacyjnego systemu wynagrodzeń;
 • Kierunki zmian w kształtowaniu nowoczesnego systemu;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia nowoczesne systemy wynagradzania

moduł 11 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z nowoczesnych systemów wynagradzania.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania mg

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania mg poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Izabella Gielnicka