Dlaczego warto wybrać szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami?

"Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem". - Rockwefeller John D. Podczas dwudniowego szkolenia zapoznasz się z szeregiem przydatnych i sprawdzonych technik i narzędzi szefa pomocnych w codziennych zadaniach i wyzwaniach.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 22.05.2019 - 23.05.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 2400 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami

Kogo zapraszamy na szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami

 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracą zespołu/zespołów;
 • Dyrektorzy, kierownicy;
 • Osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami

 Forma prowadzenia szkolenia tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami

KLUCZOWE CECHY I KOMPETENCJE SZEFA ZESPOŁU

moduł 1 –  szkolenie tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami
 • Przegląd cech i umiejętności interpersonalnych wskazywanych przez ludzi, jako najbardziej pożądane u przywódcy. Analiza poszczególnych elementów pod kątem istotności zarządzania i przewodzenia ludziom.
 • Szef zespołu – przywódca czy zarządca? Identyfikacja i analiza kluczowych i pożądanych cech szefa zespołu wg. P. Druckera. Rozróżnienie pojęć: lider a menedżer, osiem różnic wg. Dr B. Federa.
 • Poznanie modelu Adaira, jako kompletnego, spójnego i pragmatycznego fundamentu formowania osobowości i postępowania skutecznego i efektywnego menedżera.
 • Praca zespołowa nad identyfikacją zadań menedżera w trzech obszarach modelu Adaira – Cel, Zespół, Jednostka.
 • Wspólna dyskusja i weryfikacja poszczególnych zadań w perspektywie środowiska zawodowego uczestników szkolenia. Dopasowanie zadań szefa zespołu w trzech obszarach modelu Adaira do specyfiki pracy uczestników.
 • Zapoznanie się z istotą cykliczności i regularności stosowania modelu Adaira – poznanie algorytmu ACL (Action Centered Leadership).
 • Gra zespołowa pozwalająca zaobserwować i lepiej przyswoić specyfikę postępowania menedżerskiego zgodnego z modelem Adaira

ASERTYWNOŚĆ, SAMOKONTROLA I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

moduł 2 –  szkolenie tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami
 • Mity i fakty dotyczące asertywności. Czym ona jest w rzeczywistości, a czym – nie? W jaki sposób postawa asertywna i samokontrola pomagają w budowaniu relacji, autorytetu i wizerunku człowieka rzetelnego, godnego zaufania.
 • Analiza w grupach trzech rodzajów przyjmowanych postaw: agresywnej, uległej i asertywnej, pod kątem konkretnych cech różnicujących.
 • Grupowe doprecyzowanie pojęcia asertywności i opracowanie własnej definicji roboczej. Przegląd różnorodnych definicji istniejących w organizacjach.
 • Zachowania asertywne w sytuacjach konfliktowych. Model Thomasa Kilmanna i „oś” asertywnych strategii rozwiązywania konfliktów.
 • „Złote reguły” zachowań w sytuacji konfliktowej – Dale Carnegie.
 • Samoświadomość emocjonalna i samokontrola, jako warunek niezbędny postawy asertywnej Poznanie i wypróbowanie przydatnych technik kontroli emocji i stresu oraz prostych i skutecznych technik relaksacji.
 • Asertywność, jako „kamień węgielny” właściwej komunikacji. Jak rozpoznać zachowanie nieasertywne podczas komunikowania się?

KOMUNIKATYWNOŚĆ I TRUDNE ROZMOWY

moduł 3 –  szkolenie tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami
 • Dlaczego jest ona jedną z kluczowych a jednocześnie jedną z najbardziej zaniedbanych kompetencji menedżerskich? Komunikacja, jako narzędzie budowania… lub niszczenia relacji.
 • Pełne zrozumienie złożoności procesu komunikacji oraz możliwości kontrolowania go,
 • Skuteczne wywieranie wpływu dzięki najlepszym praktykom komunikacji – perswazja, obrona przed manipulacją, chwalenie i korygowanie.
 • Rozpoznanie znaczenia aktywnego słuchania oraz przećwiczenie go w praktyce.
 • Zrozumienie specyfiki komunikacji w przypadku trudnych i stresujących rozmów,
 • Powiązanie fenomenu postawy asertywnej oraz jej roli zwłaszcza w sytuacji trudnej komunikacji.
 • Poznanie najważniejszych technik asertywnej komunikacji,
 • Analiza trudnych sytuacji komunikacyjnych z życia uczestników z perspektywy nabytej wiedzy.
 • Przygotowanie do wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności – symulacja trudnej sytuacji komunikacyjnej.

MOTYWOWANIE, DELEGOWANIE I STAWIANIE CELÓW – BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA LUDZI

moduł 4 –  szkolenie tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami
 • Jakie najczęstsze błędy w odniesieniu do tych kompetencji popełniają szefowie powodując tym samym pogarszanie swojego wizerunku i autorytetu w oczach podwładnych?
 • Co należy zrobić, aby uniknąć takich sytuacji? Wyciąganie praktycznych wniosków na podstawie badania „Polska mapa Motywacji” oraz poziomów samodzielności pracownika (przestrzeń Tannenbauma-Schmidta)
 • Poznanie algorytmu skutecznego delegowania (dziewięć kroków).
 • Stworzenie „Poradnika motywowania pozafinansowego” dla każdego szefa. Praca kreatywna.
 • Stawianie „dobrych” celów. Co decyduje o tym, że cele są „dobre”? W jaki sposób „złe” cele powodują demotywację ludzi oraz prowadzą do fiaska delegowania? Przegląd najbardziej znanych metod stawiania celów, rozpoznanie ich mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków.
 • Poznanie autorskiej techniki „czterech pytań” stawiania biznesowych celów i przećwiczenie jej w praktyce. KPI – kamienie węgielne „dobrych celów”.

TWORZENIE ZESPOŁU I ZARZĄDZANIE NIM

moduł 5 –  szkolenie tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami
 • Razem… czy może jednak osobno?
  • Czy synergia naprawdę istnieje? Co warunkuje pojawienie się tego efektu w zespole? Analiza silnych i słabych stron współpracy zespołowej.
  • Organizacje w erze ciągłej zmiany, czyli dlaczego pojawiły się zespoły projektowe?
 • Budowanie więzi i spójności w zespole
  • Misja, wizja i wartości zespołowe – jak wypełnić te pojęcia treścią naprawdę istotną dla ludzi? Wykorzystanie wiedzy nt. Asertywności do stworzenia dobrych praktyk współpracy zespołowej.
  • Generowanie pomysłów na budowanie więzi pomiędzy członkami zespołu.
 • Pozytywny i negatywny wpływ lidera na zespół
  • Kiedy lider przytłacza zespół a kiedy porywa do działania? Mini wykład, dyskusja, przykłady z życia uczestników.
 • Skuteczne podejmowanie decyzji
  • Gra decyzyjna – w trakcie autentycznego procesu podejmowania decyzji uczestnicy będą mogli zaobserwować, w jaki sposób odbywa się zazwyczaj podejmowanie decyzji w zespole projektowym.
  • Wspólna analiza i dzielenie się obserwacjami. Jak jest jakość decyzji podjętych zespołowo? Od czego była zależna ta jakość? Jakie czynniki decydowały podejmowaniu decyzji – racjonalne, emocjonalne?
  • Co zrobić, aby zapewnić pragmatyczny kompromis, pomiędzy jakością podejmowania decyzji w pracach zespołu projektowego a czasem ich podejmowania?
 • Już zespół czy jeszcze grupa?
  • Model Bruce’a Tuckmanna oraz praktyczne wnioski wynikające z niego dla szefa oraz członków zespołu. Zmiana stylu zarządzania zespołem w zależności od jego dojrzałości – czy to w ogóle możliwe? Pułapka „ulubionego” stylu zarządzania. Jak zmienia się motywacja członków zespołu oraz produktywność zespołu w poszczególnych fazach? Różnice pomiędzy dojrzewaniem zespołów procesowych a projektowych.
  • Zespołowy styl działania, czyli, w jaki sposób ludzie angażują się w prace zespołowe. Analiza różnych typów stylów pracy zespołowej oraz ich wpływu na prace zespołu. Przywódca wobec różnych stylów działania ludzi w zespole – jak wesprzeć danego człowieka? Jak wykorzystać zalety danego stylu i jak zminimalizować jego wady?
 • Tworzenie zespołu
  • Cel istnienia zespołu podstawowym czynnikiem warunkującym sposób jego tworzenia.
  • Czym różnią się zespoły projektowe od procesowych?
  • Identyfikacja kluczowych ról w zespole. Tworzenie zespołu procesowego i projektowego. Jak dobrać ludzi do zespołu? Co musi być wzięte pod uwagę?
  • Struktura zespołu projektowego – omówienie poszczególnych ról z perspektywy ich znaczenia oraz kluczowych zadań.

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA TWORZENIE, ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI

moduł 6 – szkolenie tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Tworzenie, rozwój i zarządzanie zespołami poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet