Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prognozowanie, monitorowanie i badanie efektywności szkoleń?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie zmianą?

 

Szkolenie z zakresu zarządzania zmianą poświęcone jest doskonaleniu umiejętności kierowania zespołem Każdy menedżer kiedyś zmierzy się z potrzebą zmiany w kierowanej przez siebie firmie. Zrozumienie, prawidłowego sposobu przeprowadzania zmian, jakie czynniki sprzyjają osiąganiu sukcesu w wprowadzaniu zmian, jest w zarządzaniu niezwykle istotne. Zatem jeżeli zamierzasz przeprowadzić w swojej firmie zmiany lub jest ona w trakcie procedowania, nie zwlekaj - przygotuj się i Ty, uczestnicząc w naszym szkoleniu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 06.08.2018 - 07.08.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Zarządzanie zmianą

Kogo zapraszamy na Szkolenie Zarządzanie zmianą

 • Osoby kierujące pracą zespołów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zarządzanie zmianą przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zarządzanie zmianą. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zarządzanie zmianą, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Zarządzanie zmianą poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zarządzanie zmianą.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zmianą

Szkolenie zarządzanie zmianą prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie zmianą

PROCES ZMIAN W ORGANIZACJI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rodzaje zmian w organizacji;
 • Podejście do zmiany;
 • Czynniki wymuszające zmiany w organizacji;
 • Znaczenie i wpływ zmian na działalność organizacji i jej pracowników;
 • Osiąganie gotowości na zmiany – rola menedżera i motywacja do zmian;

ROLA MENADŻERA W PROCESIE ZMIAN

moduł 2 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rola menedżera w stymulowaniu zmian;
 • Budowanie wspólnej wizji i systemu wartości;
 • Grupowe rozwiązywanie problemów;
 • Zasady kontrolowania pracowników podczas implementowania zmian;

ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN

moduł 3 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Film „Kto zabrał mój ser”;
 • Możliwe reakcje na zmiany;
 • Etapy reakcji na zmianę;

BUDOWANIE POZYTYWNEGO NASTAWIENIA MENADŻERA I PRACOWNIKA DO ZMIAN W ORGANIZACJI

moduł 4 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Znaczenie innowacji a strategia organizacji – co by było, gdyby… organizacja się nie zmieniała?
 • Stereotypy – tajemnica braku sukcesu i przyczyna oporu  ;
 • Siła przyzwyczajeń i ich konsekwencje;
 • Dlaczego „lepiej” nic nie zmieniać – typowe przyczyny oporu przed zmianą;
 • Obawy i korzyści płynące ze zmian;
 • Modelowanie skutecznej postawy;
 • Strategie podejścia do zmian i trudnych sytuacji:
  • K – sposób na porażkę
  • D – kreatywność bez konsekwencji;
  • L – skuteczność w działaniu;
  • M – indywidualne mistrzostwo;
 • Rodzaje emocji wywołanych przez zmiany;
 • Odruchowe reakcje w odpowiedzi na zmianę;
 • Radzenie sobie z lękiem przed nieznanym;
 • Weryfikacja własnego stanowiska wobec zmiany;
 • Obranie nowej drogi;
 • Specyfika budowania skutecznych strategii i eliminowania destrukcyjnych – u siebie i pracownika;

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE ZMIAN PRACOWNIKOM

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian;
 • Typowe błędy w komunikacji;
 • Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian;
 • Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom;
 • Strategie informowania pracowników podczas wprowadzania zmian;
 • Rola wsparcia pracowników podczas zmian;

SŁOWNICTWO MENEDŻERA

moduł 6 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rodzaje pytań pomocnych menedżerowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;
 • Rodzaje słuchania i ich specyfika;
 • Zarządzanie słowem: wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty, zwroty motywujące i demotywujące;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;

MINIMALIZOWANIE OPORU PRACOWNIKÓW PRZECIWKO ZMIANOM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Psychologiczne i socjologiczne źródła oporu wobec zmian;
 • Metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian i postaw pracowników;
 • Różne formy przejawiania się oporu (krytykanctwo, konformizm, bunt, bierność, odrzucenie);
 • Sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia oporu;
 • Metody przezwyciężania lęku przed nieznanym;
 • Radzenie sobie ze stresem własnym oraz pracowników w sytuacji wprowadzania zmian;

TWÓRCZE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO ZMIAN

moduł 8 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Dynamika grupy a proces zmian;
 • Metody motywowania pracowników – pobudzanie do zmian;
 • Wywieranie wpływu na ludzi;
 • Motywowanie poprzez ustalanie celów;
 • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (m.in. prawo własnego wyboru, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

moduł 9 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania zmianą.

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Zarządzanie zmianą poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet