Dlaczego warto wybrać szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

 

Właściwie przeprowadzona identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest podstawą wszelkich innych czynności związanych ze szkoleniami pracowników. To proces wyjatkowo ważny dla każdej organizacji tym samym wymaga dokładnego przemyślenia i analizy. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci uzyskać wiedzę umożliwiającą skuteczną identyfikację potrzeb szkoleniowych i przygotowanie planu szkoleń i rozwoju. W ramach warsztatu uczestnicy poznają najważniejsze metody oraz praktyczne narzędzia służące identyfikacji potrzeb szkoleniowych i planowaniu szkoleń.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 05.10.2021 - 06.10.2021
Miejsce szkolenia: Online
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji

Kogo zapraszamy na szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji

 • Osoby odpowiedzialne za identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz planowanie szkoleń (Kierowników ds. Szkoleń, Specjalistów ds. Szkoleń, Training Managerów, HR Business Partnerów).

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Forma szkolenia identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

EWOLUCJA POLITYKI SZKOLEŃ I ROZWOJU

moduł 1 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Jaka jest rola polityki szkoleniowej w organizacji?
 • Zmiana paradygmatu funkcji szkoleń.
 • Polityka szkoleniowa jako biznesowy proces w organizacji.

KLUCZOWE PROCESY W POLITYCE SZKOLENIOWEJ

moduł 2 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Strategia organizacji i polityka szkoleniowa – jak je powiązać?
 • Główne procesy polityki szkoleniowej

ROLA SZKOLEŃ W ORGANIZACJI PRAGMATYCZNYM WYZNACZNIKIEM SPOSOBU IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH

moduł 3 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • W jaki sposób rola szkoleń w organizacji wpływa na Identyfikację Potrzeb Szkoleniowych?
 • Strategia rozwojowa organizacji a rola czynnika ludzkiego.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych czy zbieranie zamowień na szkolenia?
 • Analiza istniejących praktyk IPS na przykładach.
 • Określenie celu IPS dla własnej organizacji.

KANONICZNE METODY POLITYKI SZKOLENIOWEJ

moduł 4 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Rozpoznanie i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (RAPS) – model Leslie Rea
 • Potrzeby i cele szkoleniowe – model Kirkpatricka
 • Uczestnicy procesu szkolenia – kwintet szkoleniowy L. Rea, analiza ich ról i zadań
 • Skuteczne określanie celów – reguła SMART

ROLA PROCEDUR I  NARZĘDZI

moduł 5 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Procesy – procedury – narzędzia: ich rola i faktyczna użyteczność, wymagania vs. korzyści;

TWORZENIE PLANU SZKOLEŃ

moduł 6 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Rozpoznane potrzeby szkoleniowe punktem wyjścia do… czego? (szkolenia vs. projekty szkoleniowe)
 • Konsolidacja potrzeb szkoleniowych – zasady i narzędzia.
 • Określanie priorytetów szkoleń. Tworzenie rocznego planu i budżetu szkoleń

PROCEDURA REALIZACJI IPS- PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA

moduł 7 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Identyfikacja i analiza strategicznych wyznaczników dla Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych w organizacji – określenie celów IPS, identyfikacja procesów strategicznych ,
 • Identyfikacja źródeł potrzeb szkoleniowych organizacji (klasyfikacja szkoleń/potrzeb szkoleniowych w organizacji);
 • Stworzenie struktury Rocznego Planu i Budżetu Szkoleń (RPBS) – wyróżniki potrzeby szkoleniowej;
 • Analiza danych niezbędnych do stworzenia RPBS;
 • Określenie sposobów zbierania informacji o potrzebach szkoleniowych;
 • Procedura IPS;
 • Stworzenie narzędzi (FIPS, tabela potrzeb szkoleniowych i tabela konsolidacji, RPS).

TWORZENIE IPS

moduł 8 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Praca w grupach w celu przećwiczenia nabytych umiejętności oraz przygotowania próbnych wersji narzędzi

SYMULACJA IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH

moduł 9 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji potrzeby szkoleniowej przy pomocy poznanych narzędzi. Analiza U.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

moduł 10 – identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia (w przypadku szkolenia stacjonarnego)
 • dyplom ukończenia szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

* w przypadku szkoleń online materiały przesyłane są w formie elektronicznej,


Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet