Dlaczego warto wybrać szkolenie Train The Trainer?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Train The Trainer?

  Na szkoleniu Train the trainer przekażemy Ci wszelkie informacje niezbędne do prowadzenia grupy szkoleniowej oraz popracujemy nad umiejętnościami potrzebnymi do tego, abyś umiał prowadzić ciekawe oraz efektywne szkolenia.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 2400 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Train The Trainer

Kogo zapraszamy na szkolenie Train The Trainer

 • Osoby prowadzące szkolenia lub zamierzające robić to w przyszłości;
 • Osoby, które chcą lepiej poznać specyfikę pracy trenera;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Train The Trainer przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Train The Trainer. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Train The Trainer, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Train The Trainer poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Train The Trainer.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia Train The Trainer

forma szkolenia train the trainer

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Train The Trainer

MODELOWANIE POSTAWY TRENERA I JEGO SKUTECZNOŚCI

moduł 1 – szkolenie Train The Trainer
 • Cechy „stereotypowego Polaka” i ich wpływ na zachowanie uczestników szkolenia;
 • Modelowanie postawy trenera na bazie Piramidy Indywidualnego Mistrzostwa;
 • Elementy składowe wpływające na budowanie skuteczności prowadzonego szkolenia / prezentacji / zebrania;
 • Proces rozwoju potencjału trenera – możliwości i zagrożenia;

BUDOWANIE AUTORYTETU TRENERA ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ

moduł 2 – szkolenie Train The Trainer
 • Wizerunek profesjonalisty – czynniki sukcesu i najczęstsze pułapki;
 • Sposoby budowania swego wizerunku;
 • Kluczowe składniki mowy ciała wpływające na odbiór trenera;
 • Podświadome rejestrowanie sygnałów mimiki, postawy, uścisku dłoni;
 • Gruntowanie pewności siebie dzięki odpowiedniemu ustawieniu ciała;
 • Wpływanie na nastawienie i samopoczucie odbiorców szkolenia poprzez mowę ciała, ton głosu i mimikę;
 • Wzbudzanie zainteresowania, trzymanie uwagi dzięki odpowiedniemu operowaniu głosem;
 • Głos – doskonalenie czystości wypowiedzi: praca z dykcją i impostacją, wywieranie wpływu głosem, kształtowanie pożądanego odbioru;
 • Kontakt wzrokowy – znaczenie kontaktu wzrokowego, strefy bezpieczeństwa
 • Naturalność gestykulacji;

BUDOWANIE AUTORYTETU I WIARYGODNOŚCI WŚRÓD UCZESTNIKÓW

moduł 3 – szkolenie Train The Trainer
 • Budowanie autorytetu poprzez komunikację niewerbalną (postawa, ton);
 • Komunikacja werbalna (zestaw na „tak”, outframing, werbalne formułowanie identyfikacji z uczestnikami);
 • Wykorzystywanie zaczepek i prowokacji do budowania autorytetu;
 • Rola reagowania na trudne sytuacje w budowaniu autorytetu;

PRZYGOTOWANIE I PLANOWANIE SZKOLENIA

moduł 4 – szkolenie Train The Trainer
 • Ustalenie celów wystąpienia (zasady ustalania celów, cele główne a cele poszczególnych aktywności);
 • Dobór treści – technika trzech kroków: cel + wiedza + doświadczenie;
 • Przygotowanie pojedynczych modułów (zasady podawania informacji, zasady doboru technik do modułów, kolejność przekazywania informacji);
 • Planowanie przebiegu wystąpienia;
 • Ustalanie priorytetów trenerskich: zasada MIN-MAX;
 • Przewidywanie trudności;
 • Określanie czasu trwania poszczególnych części szkolenia / prezentacji– zasady określania czasu, pułapki;
 • Układanie modułów / etapów w kolejność;
 • Formułowanie przedwstępne, uprzedzanie obiekcji;

PRZEKAZYWANIE WIEDZY PODCZAS  SZKOLENIA

moduł 5 – szkolenie Train The Trainer
 • Zwiększanie atrakcyjności przekazu i skuteczności w zapamiętywaniu -wybrane techniki i zasady podawania materiału;
 • Kolejność i struktura prezentowania;
 • Język szkoleń (klarowność i celowość);
 • Dobór obrazowych przykładów dla trudnych fragmentów;
 • Zasady budowania przekazu wg percepcji półkul mózgowych;
 • Budowanie analogii (szczególnie pomocne przy wystąpieniach z fachowej wiedzy);
 • Style uczenia się osób dorosłych i ich wpływ na projektowanie szkoleń i prezentacji oraz dobór metod;
 • Uczenie przez doświadczenie – cykl KOLBA w praktyce trenerskiej;
 • Korzystanie z pomocy (projektor, flipchart….);

KOMUNIKACJA Z GRUPĄ I PSYCHOLOGIA PROWADZENIA GRUPY

moduł 6 – szkolenie Train The Trainer
 • Zarządzenie słowem – usuwanie z języka słów budujących negatywne wizje i odczucia na korzyść słownictwa budującego pozytywne wizje i odczucia;
 • Motywowanie: indywidualne i grupowe, pozytywne i negatywne, środki motywowania;
 • Techniki oddziaływania, wpływania na grupę;
 • Techniki “słuchania grupy” i zbierania informacji;
 • Techniki wpływu pomocne w prowadzeniu grupy;

„WPADKI DYDAKTYCZNE” – CO MOŻNA PRZEWIDZIEĆ I O CZYM WARTO WIEDZIEĆ

moduł 7 – szkolenie Train The Trainer
 • Pułapki trenerskie: nieuświadomiona demotywacja grupy, destrukcyjna prowokacja trenera, przerost teorii nad praktyką, syndrom wszechwiedzącego trenera;
 • Formułowanie przedwstępne, uprzedzanie obiekcji;
 • Identyfikacja własnych błędów w prowadzeniu grupy;
 • Sposoby rozpoczynania i kończenie szkolenia – wskazówki i najczęściej popełnianie błędy (budowanie Pierwszego i Ostatniego Pierwszego Wrażenia);

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I TREMĄ PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 8 – szkolenie Train The Trainer
 • Miejsca powstawania stresu (w ciele) i metody neutralizowania go;
 • Radzenie sobie z destrukcyjnym monologiem wewnętrznym;
 • Budowanie pewności siebie, wspieranie siebie i swojego potencjału;
 • Rozwijanie samoświadomości i samoobserwacji skutecznym lekarstwem na stres;
 • Proste techniki antystresowe;

TRUDNE SYTUACJE PODCZAS PROWADZENIA SZKOLEŃ

moduł 8 – szkolenie Train The Trainer
 • Przygotowanie do obiekcji i radzenie sobie z trudnymi uczestnikami: outframing, gruntowanie autorytetu, podstawy radzenia sobie z trudnymi ludźmi;
 • Typy manipulacji uczestników i metody radzenia sobie z nimi;
 • Struktura reagowania na trudnych uczestników;
 • Radzenie sobie z zarzutami i trudnymi pytaniami w trakcie szkoleń;
 • Radzenie sobie z nierównym poziomem wiedzy uczestników szkolenia;
 • Pobudzanie uczestników do wspólnego generowania rozwiązań;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Train the Trainer

moduł 9 – szkolenie Train the Trainer
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z Train the Trainer.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Train The Trainer

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Train The Trainer poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Piotr Kądzielski-Zysk