Dlaczego warto wybrać szkolenie z zarządzania projektami?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie projektami?

szkolenie realizowane jest poprzez połączenie pasywnego i aktywnego w nim uczestnictwa. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy, maksymalnie 5-cio osobowe zespoły. W trakcie szkolenia uczestnicy, w zespołach, rozwiązują w ograniczonym czasie, realne problemy związane z omawianymi aspektami zarządzania projektem obejmujące m.in. przygotowanie założeń projektu, analizy finansowej, struktury projektu, planu projektu, analiza ryzyka projektu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 09.12.2019 - 10.12.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Zarządzanie projektami

Kogo zapraszamy na szkolenie Zarządzanie projektami

 • szkolenie kierowane do osób pełniących funkcje kierowników projektów oraz pracujących w projektach.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zarządzanie projektami przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zarządzanie projektami. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zarządzanie projektami, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Zarządzanie projektami poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zarządzanie projektami.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia z zarządzania projektami

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Zarządzanie projektami

 

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

moduł 1 – szkolenie z zarządzania projektami
 • Podstawowe pojęcia związane z projektem i zarządzaniem projektami;
 • Przegląd najważniejszych metodyk projektowych;

INICJOWANIE PROJEKTU

moduł 2 – szkolenie z zarządzania projektami
 • Dlaczego tworzymy założenia projektu?
 • Informacje potrzebne do prawidłowego zainicjowania projektu;
 • Analiza finansowa jako podstawa uzasadnienia biznesowego;
 • Ludzie i komunikacja w projekcie;

PLANOWANIE PROJEKTU

moduł 2 – szkolenie z zarządzania projektami
 •  Struktura zarządzania projektem;
 •  Budowanie zespołu projektowego;
 •  Proces planowania projektu;

REALIZACJA PROJEKTU

moduł 3 – szkolenie z zarządzania projektami
 •  Rola kierownictwa projektu w trakcie realizacji;
 •  Raportowanie w projekcie;
 •  Sterowanie zmianą;
 •  Jakość w projekcie;
 •  Zarządzanie ryzykiem;
 •  Zarządzanie zagadnieniami;

ZAMYKANIE PROJEKTU

moduł 4 – szkolenie z zarządzania projektami
 •  Przygotowanie projektu do zamknięcia;
 •  Formalne zamknięcie projektu;
 •  Realizowanie korzyści biznesowych;

podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie projektami

moduł 5 – szkolenie z zarządzania projektami
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania projektami

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Zarządzanie projektami

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Zarządzanie projektami poprowadzi jeden z poniższych trenerów