Dlaczego warto wybrać szkolenie Inteligencja emocjonalna?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Inteligencja emocjonalna?

Emocje i stres są zasobem, który możesz świadomie używać tak, by wspierał Cię w realizacji celów. Jeżeli czujesz, że przez większość czasu coś tłumisz w sobie, zżera Cię stres, nieśmiałość, lub wybuchasz złością, mamy dla Ciebie dobre wiadomości - możesz nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać je na bieżąco tak, by budowały relacje, nawet jeśli Twoje uczucia są trudne i silne.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 990 + 23% VAT
ZAMAWIAM
szkolenie Inteligencja emocjonalna

Kogo zapraszamy na szkolenie Inteligencja emocjonalna

 • Osoby, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać swoją inteligencję emocjonalną w środowisku pracy;
 • Osoby, które napotykają trudności w kontrolowaniu swoich emocji w sytuacjach stresowych, konfliktowych;
 • Osoby pracujące w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi;
 • Osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania emocjami.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Inteligencja emocjonalna przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Inteligencja emocjonalna. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Inteligencja emocjonalna, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Inteligencja emocjonalna poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Inteligencja emocjonalna.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia z inteligencji emocjonalnej

forma szkolenia inteligencja emocjonalna

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z inteligencji emocjonalnej

ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W BIZNESIE

moduł 1 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Odczytywanie potrzeb swoich i innych oraz panowanie nad emocjami jako baza:
  • Efektywności w zarządzaniu;
  • Udanych relacje interpersonalnych i owocnej współpracy;
  • Radzenia sobie ze stresem;

METODY SŁUŻĄCE ROZWIJANIU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

moduł 2 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Przekonania: funkcje przekonań;
 • Budowanie spójności wewnętrznej;
 • Rozwijanie zaufania do swoich odczuć;
 • Praca z systemem wartości:
  • Świadomość własnych wartości;
  • Samomotywowanie na poziomie wartości;
  • Wewnętrzny konflikt wartości – rozwiązywanie;
  • Przebudowa systemu wartości;
 • Odkrywanie wartości rozmówcy;
 • Sposoby i rola komunikacji w codziennej współpracy w zespole;
 • Nauka empatii drogą do współpracy;

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY DZIAŁANIA I PRAWA TWÓRCZEGO WPŁYWU

moduł 3 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Prawo własnego wyboru;
 • Prawo publicznej deklaracji;
 • Prawo zmiany obrazu siebie;
 • Prawo wzajemności zachowań;
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;

TYPY OSOBOWOŚCI A Inteligencja emocjonalna, POTRZEBY EMOCJONALNE   I LOGICZNE KAŻDEGO TYPU OSOBOWOŚCI (TYPOLOGIA MBTI)

moduł 4 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Ekstrawersja – Introwersja;
 • Myślenie – Odczuwanie;
 • Poznanie – Intuicja;
 • Osądzanie – Obserwacja;

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI I DOŚWIADCZENIAMI PODCZAS ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I W CODZIENNEJ PRACY ZAWODOWEJ

moduł 5 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Sposoby na dyskusję z wyłączeniem negatywnych emocji;
 • Rozpoznanie mechanizmów tworzących negatywne emocje;
 • Rozpoznanie czynników zniekształcających postrzeganie rzeczywistości;
 • Dobór indywidualnych czynników do strategii dystansowania się od negatywnych doświadczeń;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Inteligencja emocjonalna

moduł 6 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z inteligencji emocjonalnej.

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • przed szkoleniem - ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • materiały szkoleniowe
 • udział w szkoleniu (bez zakwaterowania)
 • lunch oraz serwis kawowy podczas całego szkolenia
 • dyplom ukończenia szkolenie Inteligencja emocjonalna

Jak widzisz jest wiele korzyści związanych z udziałem w szkoleniu, a więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

szkolenie Inteligencja emocjonalna poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk

Izabella Gielnicka