Dlaczego warto wybrać szkolenie Komunikacja kryzysowa?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej?

Szkolenia z obszaru zarządzania poświęcone są doskonaleniu umiejętności kierowania ludźmi. Na tym szkoleniu dowiesz się jak radzić sobie z kryzysem, jak zarządzać ludźmi podczas kryzysu i udoskonalisz umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz umiejętności zespołowego radzenia sobie z kryzysem;
 • Udoskonalisz umiejętności podejmowania decyzji i komunikowania się w trudnych sytuacjach;
 • Poznasz metody radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Poznasz metody radzenia sobie ze stresem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

 

ISTOTA KRYZYSU

moduł 1 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Typowe sytuacje kryzysowe w firmie;
 • Podejście do kryzysu;

ZARZĄDZANIE LUDŹMI W KRYZYSIE

moduł 2 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Możliwe reakcje pracowników w kryzysie;
 • Reagowanie w przypadku konfliktu;

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W STRESIE

moduł 3 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Obszary odpowiedzialności;
 • Wyznaczanie priorytetów;
 • Weryfikacja planu działania;

KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W SYTUACJI KRYZYSU

moduł 4 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Pułapki wydawania poleceń;
 • Feedback pozytywny i negatywny;
 • Wyrażanie niezadowolenia;
 • Przepływ informacji;
 • Doskonalenie umiejętności oceny sytuacji;
 • Kształtowanie klarownego sposobu wypowiadania się;
 • Rola pytań i aktywnego słuchania dla efektywności komunikacji;

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Oczekiwania ludzi o różnych tożsamościach;
 • Typowe gry i manipulacje pomiędzy przełożonym a pracownikiem;
 • Modelowanie pozytywne;
 • Metody twórczego wpływu;

RADZENIE SOBIE Z PRESJĄ, ATAKIEM I MANIPULACJĄ

moduł 6 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Zasady radzenia sobie z presją, atakiem i manipulacją;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE LOGICZNYM, EMOCJONALNYM I FIZYCZNYM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Zasady radzenia sobie ze stresem na poziomie logicznym, emocjonalnym i fizycznym;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

moduł 8 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?