Dlaczego warto wybrać Szkolenie Komunikacja kryzysowa?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej?

Szkolenia z obszaru zarządzania poświęcone są doskonaleniu umiejętności kierowania ludźmi. Na tym szkoleniu dowiesz się jak radzić sobie z kryzysem, jak zarządzać ludźmi podczas kryzysu i udoskonalisz umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz umiejętności zespołowego radzenia sobie z kryzysem;
 • Udoskonalisz umiejętności podejmowania decyzji i komunikowania się w trudnych sytuacjach;
 • Poznasz metody radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Poznasz metody radzenia sobie ze stresem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

 

ISTOTA KRYZYSU

moduł 1 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Typowe sytuacje kryzysowe w firmie;
 • Podejście do kryzysu;

ZARZĄDZANIE LUDŹMI W KRYZYSIE

moduł 2 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Możliwe reakcje pracowników w kryzysie;
 • Reagowanie w przypadku konfliktu;

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W STRESIE

moduł 3 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Obszary odpowiedzialności;
 • Wyznaczanie priorytetów;
 • Weryfikacja planu działania;

KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W SYTUACJI KRYZYSU

moduł 4 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Pułapki wydawania poleceń;
 • Feedback pozytywny i negatywny;
 • Wyrażanie niezadowolenia;
 • Przepływ informacji;
 • Doskonalenie umiejętności oceny sytuacji;
 • Kształtowanie klarownego sposobu wypowiadania się;
 • Rola pytań i aktywnego słuchania dla efektywności komunikacji;

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Oczekiwania ludzi o różnych tożsamościach;
 • Typowe gry i manipulacje pomiędzy przełożonym a pracownikiem;
 • Modelowanie pozytywne;
 • Metody twórczego wpływu;

RADZENIE SOBIE Z PRESJĄ, ATAKIEM I MANIPULACJĄ

moduł 6 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Zasady radzenia sobie z presją, atakiem i manipulacją;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE LOGICZNYM, EMOCJONALNYM I FIZYCZNYM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Zasady radzenia sobie ze stresem na poziomie logicznym, emocjonalnym i fizycznym;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

moduł 8 – szkolenie zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania zespołem w sytuacji kryzysowej. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?