Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie sprzedażą?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie sprzedażą?

Skuteczność sprzedaży uwarunkowana jest umiejętnościami strategicznymi i zarządczymi szefa zespołu handlowców. Musi on umieć przeanalizować rynek, w jasny sposób wyznaczyć cele, a następnie wprowadzić ich realizację w życie dzięki dobrej motywacji swoich pracowników. Tego wszystkiego nauczysz się na naszym szkoleniu.

Cele tego szkolenia

 • Opracujesz narzędzia przydatne przy zarządzaniu sprzedażą;
 • Udoskonalisz umiejętności zarządcze;
 • Nauczysz się korygować cele i zamieniać je na zadania;
 • Dowiesz się jak budować strategie dostosowane do potrzeb handlowych
 • Nauczysz się przeprowadzać analizy, wykorzystywać dostępne analizy rynkowe oraz stosować ich wyniki.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Dyrektorów handlowych;
 • Menedżerów / kierowników działów sprzedaży;
 • Właścicieli / prezesów małych firm;
 • Osób, które zarządzają sprzedażą lub planują rozwój swojej kariery w tym kierunku;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania sprzedażą przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania sprzedażą. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania sprzedażą, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Zarządzania sprzedażą poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania sprzedażą.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania sprzedażą w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie sprzedażą

forma szkolenia z zarządzania sprzedażą

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie sprzedażą

STRATEGIA ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE A DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

moduł 1 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Planowanie strategiczne a operacyjne;
 • Zamiana strategii w cele;
 • Zamiana celów w zadania;
 • Korekta celów;

JA I MÓJ ZESPÓŁ

moduł 2- szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Rola Szefa działu sprzedaży:
  • Cel i zadania Szefa działu sprzedaży;
  • Pola kompetencji menedżera działu sprzedaży;
  • Cechy lidera;
 • Klucze do dynamiki zespołu handlowego:
  • Należne kompetencje handlowca;
  • Analiza mojego zespołu;
  • Akcje specjalne;
  • Sytuacja a zadania /Hersey/;
  • Zarządzanie sytuacyjne;

MOTYWACJA

moduł 3 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Usunąć demotywatory;
 • Prace Herzberga;
 • Jakie można znaleźć demotywatory w pracy handlowca;
 • „Paliwo” dla mojego zespołu;
 • Czym jest motywacja;
 • Potrzeby wg. Maslowa a E. Fromm;
 • Motywacja indywidualna a systemowa;
 • Czynniki motywujące;
 • Proces motywowania Richardsa-Greenlawa oraz wytyczne dla osób motywujących;
 • Czym motywować;
 • Motywacja jako proces;
 • Spójność działań i systemu motywacji;
 • Motywacja w praktyce;
 • Co dzisiaj motywuje sprzedawców;
 • Źródła demotywacji;

BUDOWANIE STRATEGII SPRZEDAŻOWEJ

moduł 4 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Kreatywność;
 • Rozgrzewka – Kropki;
 • Gdy dotarłeś do „ściany”;
 • Narzędzie kreatywności;
 • Klient a mój zespół;
 • Kto jest moim Klientem;
 • B2B czy B2C;
 • Komunikacja z potencjalnymi Klientami B2B, B2C;
 • Lejek sprzedażowy;
 • Tworzenie strategii pozyskiwania nowych Klientów czy tworzenie strategii budowania relacji;
 • Oczekiwania Klientów B2B, B2C;
 • Potrzeby Klientów B2B, B2C;

ANALIZA W SŁUŻBIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ

moduł 5 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzać można tylko tym co można mierzyć;
 • Analiza rynku – Analiza konkurencji Analiza sojuszników, Analiza sektorowa, grupy strategiczne;
 • Analiza firmy SWOT TOWS – budowanie/zapewnianie bezpieczeństwa;
 • Matryca handlowa;
 • Matryca Handlowa rynku;
 • Porównania planowania strategicznego a operacyjnego – wnioski zarządcze;
 • Podejście procesowe i analiza aktywności;

PO PIERWSZE SPRZEDAŻ

moduł 6 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Z handlowcem u jego boku;
 • Sprzedawcy i ich kompetencje;
 • Wypracowanie rozwoju kompetencji sprzedażowych;
 • Coaching Handlowy;
 • Wzmacnianie dobrego kontaktu i więzi z pracownikami;
 • Zapewnij wzrosty;
 • Stwórz strategię wzrostu sprzedaży;
 • Narzędzia wsparcia;
 • Jak skutecznie zwiększyć sprzedaż B2B/B2C;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie sprzedażą;
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania sprzedażą.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?