Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie projektem 5S?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie projektem 5S?

Program 5S to grupa technik promujących organizację miejsca pracy na produkcji, zapewniających przynależność do wymaganych standardów i tworzących chęć do ciągłego usprawniania. 5S pozwala na redukcję kosztów oraz maksymalizację zysków poprzez doskonałe zarządzanie każdym stanowiskiem pracy w łańcuchu wytwarzania. To metoda systematycznego uczenia się dyscypliny, standaryzacji i dążenia do perfekcji. Stąd szkolenie, obok narzędzia 5S, zaznajomi Uczestników z narzędziem kaizen, skorelowanym z 5S, głównie w aspekcie indywidualnych usprawnień na stanowiskach pracy oraz zespołowego wypracowania usprawnień przy wdrożeniu zasady 5S w firmie.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności wdrożenia i zarządzania programem 5S, a także radzenia sobie z najczstszymi problemami wynikającymi z wdrożenia.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla chcących wdrażać i zarządzać lepszą organizację pracy 5S.;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania projektem 5S przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania projektem 5S. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania projektem 5S, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania projektem 5S poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania projektem 5S.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania projektem 5S w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektem 5S

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie projektem 5S

 

PREZENTACJA UCZESTNIKOM CELÓW SZKOLENIA

moduł 1 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SZKOLENIA – DYSKUSJA MODEROWANA

moduł 2 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

SYSTEM 5S

moduł 3 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
 • Najważniejsze pojęcia i definicje;
 • Pokazanie korzyści płynących prawidłowego wdrożenia i stosowania;

PRZEDSTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ WDROŻONYCH W INNYCH FIRMACH

moduł 4 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
 • Zdjęcia „przed” i „po”;
 • Teledysk – studium przypadku;

UŚWIADOMIENIE, ŻE 5S TO NIE AKCJA, A CIĄGŁE DZIAŁANIE – PDCA

moduł 5 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
 • Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze;
 • Audit 5S;
 • Przełamywanie strachu przed zmianą – zmiana świadomości;

ZAPLANOWANIE WDROŻENIA PROJEKTU 5S

moduł 6 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie projektem 5S

moduł 7 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania projektem 5S

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?