Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie emocjami?

Emocje i stres są zasobem, który możesz świadomie używać tak, by wspierał Cię w realizacji celów. Jeżeli czujesz, że przez większość czasu coś tłumisz w sobie, zżera Cię stres, nieśmiałość, lub wybuchasz złością, mamy dla Ciebie dobre wiadomości - możesz nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać je na bieżąco tak, by budowały relacje, nawet jeśli Twoje uczucia są trudne i silne.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności w zakresie zwiększenia samoświadomości, kontroli swoich emocji oraz empatii w kontaktach biznesowych;
 • Poznasz narzędzia służące rozwijaniu inteligencji emocjonalnej;
 • Wykształcisz umiejętności rozpoznawania i kierowania emocjami innych osób tak, by służyły osiąganiu celów firmy;
 • Wykształcisz umiejętności współdziałania z innymi w trudnym i stresującym środowisku pracy.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać swoją inteligencję emocjonalną w środowisku pracy;
 • Osób, które napotykają trudności w kontrolowaniu swoich emocji w sytuacjach stresowych, konfliktowych;
 • Osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi;
 • Osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania emocjami.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania emocjami przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania emocjami. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania emocjami, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Zarządzania emocjami poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania emocjami.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania emocjami w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie emocjami

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie emocjami

 

ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W BIZNESIE

moduł 1 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Odczytywanie potrzeb swoich i innych oraz panowanie nad emocjami jako baza:
  • Efektywności w zarządzaniu;
  • Udanych relacje interpersonalnych i owocnej współpracy;
  • Radzenia sobie ze stresem;

METODY SŁUŻĄCE ROZWIJANIU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

moduł 2 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Przekonania: funkcje przekonań;
 • Budowanie spójności wewnętrznej;
 • Rozwijanie zaufania do swoich odczuć;
 • Praca z systemem wartości:
  • Świadomość własnych wartości;
  • Samomotywowanie na poziomie wartości;
  • Wewnętrzny konflikt wartości – rozwiązywanie;
  • Przebudowa systemu wartości;
 • Odkrywanie wartości rozmówcy;
 • Sposoby i rola komunikacji w codziennej współpracy w zespole;
 • Nauka empatii drogą do współpracy;

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY DZIAŁANIA I PRAWA TWÓRCZEGO WPŁYWU

moduł 3 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Prawo własnego wyboru;
 • Prawo publicznej deklaracji;
 • Prawo zmiany obrazu siebie;
 • Prawo wzajemności zachowań;
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;

TYPY OSOBOWOŚCI A Inteligencja emocjonalna, POTRZEBY EMOCJONALNE   I LOGICZNE KAŻDEGO TYPU OSOBOWOŚCI (TYPOLOGIA MBTI)

moduł 4 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Ekstrawersja – Introwersja;
 • Myślenie – Odczuwanie;
 • Poznanie – Intuicja;
 • Osądzanie – Obserwacja;

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI I DOŚWIADCZENIAMI PODCZAS ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I W CODZIENNEJ PRACY ZAWODOWEJ

moduł 5 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Sposoby na dyskusję z wyłączeniem negatywnych emocji;
 • Rozpoznanie mechanizmów tworzących negatywne emocje;
 • Rozpoznanie czynników zniekształcających postrzeganie rzeczywistości;
 • Dobór indywidualnych czynników do strategii dystansowania się od negatywnych doświadczeń;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie emocjami

moduł 6 – szkolenie zarządzanie emocjami
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania emocjami. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?