Dlaczego warto wybrać Szkolenie Windykacja?

Wiele firm oraz wiele osób prywatnych ma problem z odzyskiwaniem własnych pieniędzy za sprzedany towar lub wykonaną usługę w umówionym terminie. Trudno nam się upomnieć o nie a jeśli już to robimy kosztuje to nas bardzo dużo na poziomie własnych emocji. Czasem konsekwencją takiego zdarzenia jest zakończenie współpracy, co oczywiście nie jest dobre, bo chcielibyśmy dalej współpracować z kontrahentem. By uniknąć tych wszystkich niedogodności wskazany jest dystans. Można go nabrać uczestnicząc w szkoleniu, dzięki któremu poznacie Państwo mechanizmy psychologiczne zachowań ludzkich oraz wypracujemy standardy rozmów, które mogą być swego rodzaju kołem ratunkowym podczas prowadzenia rozmowy windykacyjnej.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w świadomym prowadzeniu negocjacji z dłużnikami, gdzie uwzględniona jest specyfika mechanizmów handlowych i negocjacyjnych;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób, które są zaangażowane w rozmowy i negocjacje windykacyjne oraz dla osób odpowiedzialnych za kontakty biznesowe z partnerami handlowymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Windykacji przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Windykacji. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Windykacji, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Windykacji poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Windykacji.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Windykacji w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia windykacja

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia windykacja

 

PROCES NEGOCJACJI WINDYKACYJNYCH, ETAPY

moduł 1 – szkolenie windykacja
 • Drabina windykacyjna;
 • Mechanizmy powstawania gier dłużników;

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY Z DŁUŻNIKIEM

moduł 2 – szkolenie windykacja
 • O co należy zadbać przed przystąpieniem do windykacji;

KOMUNIKACJA Z DŁUŻNIKIEM TELEFONICZNIE, MAILOWO, LISTOWNIE, OSOBIŚCIE

moduł 3 – szkolenie windykacja
 • Zasady kontaktowania się z dłużnikami;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Diagnoza odpowiedzialności;

DIAGNOZA GIER I WYMÓWEK

moduł 4 – szkolenie windykacja
 • Podstawowe gry dłużników: „na czas”, „na biedę”, „na krwiopijcę”;

SKUTECZNE KONTR TAKTYKI

moduł 5 – szkolenie windykacja
 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej do radzenia sobie z grami dłużników;

STOSOWANIE PRESJI I SANKCJI

moduł 6 – szkolenie windykacja
 • Możliwości stosowania presji;
 • Rodzaje sankcji i zasady stosowania;

ASERTYWNOŚĆ W WINDYKACJACH

moduł 7 – szkolenie windykacja
 • Radzenie sobie z emocjami;
 • Stawianie granic;
 • Zdarta płyta;

ZAWIERANIE SKUTECZNEJ UGODY

moduł 8 – szkolenie windykacja
 • Jak zawrzeć skuteczną ugodę;

EGZEKWOWANIE USTALEŃ

moduł 9 – szkolenie windykacja
 • Jak egzekwować wcześniejsze ustalenia;

podsumowanie i zakończenie szkolenia windykacja

moduł 10 – szkolenie windykacja
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z windykacji

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?