szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego warto wybrać szkolenie Techniki sprzedaży i psychologia klienta?

Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalnego rozpoczęcia całego procesu sprzedaży. Proponowane szkolenie daje odpowiedź – jak zacząć? Gdzie szukać klientów i jak ich segmentować? Jak zebrać istotne informacje o kliencie? Jak dotrzeć do osoby decyzyjnej? Jak nawiązać pierwszy kontakt z klientem (telefonicznie, bezpośrednio)? Jak zainteresować potencjalnego klienta przez pierwsze kilka sekund rozmowy? Jak badać i jak kreować potrzeby podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej? Jak przygotować niepowtarzalną i indywidualną ofertę handlową oraz jak zainteresować nią klienta? Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy do skorzystania z tego właśnie szkolenia.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność w pozyskiwaniu nowych klientów;
 • Udoskonalisz umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej z klientami o różnych osobowościach;
 • Poznasz skuteczne metody na budowanie zainteresowania klienta, prezentowanie oferty, przekonywanie i rozwiewanie wątpliwości;
 • Poznasz wybrane techniki negocjacyjne;
 • Udoskonalisz umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Handlowców, dyrektorów handlowych, sprzedawców;
 • Doradców klienta, konsultantów i specjalistów, którzy sprzedają usługi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Technik sprzedaży i psychologii klienta przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Technik sprzedaży i psychologii klienta. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Technik sprzedaży i psychologii klienta, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Technik sprzedaży poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Technik sprzedaży.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Technik sprzedaży w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia techniki sprzedaży i psychologia klienta

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia techniki sprzedaży i psychologia klienta

 

ISTOTA SPRZEDAŻY

moduł 1 – szkolenie techniki sprzedaży i psychologia klienta
 • Czym jest sprzedaż?(czyli poznanie zasad jakie obowiązują w sprzedaży);
 • Sprzedaż właściwa i niewłaściwa (czyli najczęstsze błędy popełniane w sprzedaży);

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SPRZEDAŻY

moduł 2 – szkolenie techniki sprzedaży i psychologia klienta
 • Czym jest komunikowanie się? (czyli poznanie reguł obowiązujących w komunikowaniu się);
 • Bariery w komunikowaniu się (czyli co utrudnia naszą komunikację z innymi);

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

moduł 3 – szkolenie techniki sprzedaży i psychologia klienta
 • Mowa ciała (czyli jak właściwie: chodzić, stać, siadać, ubierać się, używać gestów i rekwizytów);
 • Głos (czyli jak swój głos: wzmacniać, obniżać, modulować, pielęgnować w kontekście obsługi Klienta);
 • Słowa, słowa, słowa (czyli stosowanie języka sprzedaży);

BADANIE POTRZEB KLIENTA

moduł 4 – szkolenie techniki sprzedaży i psychologia klienta
 • Aktywne słuchanie (czyli jak stać się dobrym słuchaczem i budować relacje z Klientem);
 • Sposoby badania potrzeb (czyli sztuka stawiania właściwych pytań);

PREZENTOWANIE USŁUGI/PRODUKTU

moduł 5 – szkolenie techniki sprzedaży i psychologia klienta
 • Opinie i fakty (czyli jak skutecznie prezentować produkt/usługę);
 • Argumentowanie (czyli jak mówić w sposób logiczny i zrozumiały);

TRUDNE SYTUACJE

moduł 6 – szkolenie techniki sprzedaży i psychologia klienta
 • Bank obiekcji (czyli jak radzić sobie z zastrzeżeniami Klienta);
 • Praca nad emocjami (czyli jak panować nad swoimi emocjami w kontakcie z Klientem);
 • Asertywność (czyli jak z szacunkiem do siebie i Klientów mówić o swoich odczuciach);

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY

moduł 7 – szkolenie techniki sprzedaży i psychologia klienta
 • Rodzaje zamknięć (czyli jak skutecznie finalizować transakcje);
 • Relacje posprzedażowe (czyli jak dbać o Klienta);
 • Referencje (czyli jak pozyskiwać nowych Klientów);

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA TECHNIKI SPRZEDAŻY I PSYCHOLOGIA KLIENTA

moduł 8 – szkolenie techniki sprzedaży i psychologia klienta
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z technik sprzedaży i psychologii Klienta.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?