Dlaczego warto wybrać Szkolenie Strategiczne myślenie?

Planowanie i konsekwencja w działaniach to bardzo ważny element pozwalający na rozwój każdej organizacji. Dlatego właśnie na współcześnie bardzo szybko rozwijającym się rynku, potrzeba pracowników o nawyku myślenia i działania w szerszym kontekście: kierujących się dobrem całej organizacji i starannie planujących jej rozwój. W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, firmie potrzeba odpowiedniego wyznaczenia celów oraz opracowania spójnej strategii działania, które pozwoli opracować uczestnictwo w naszym szkoleniu.

Cele tego szkolenia

 • Zrozumiesz na czym polega strategiczne spojrzenie na organizację;
 • Poznasz zasady budowania strategii;
 • Nauczysz się korzystać z wybranych instrumentów analizy strategicznej i oceny opcji;
 • Wzmocnisz w sobie poczucie odpowiedzialności za sukces organizacji;
 • Rozbudzisz refleksje nad własnym warsztatem menedżerskim (postawy, kompetencje, nawyki, stereotypy, widzenie perspektywiczne) w zderzeniu z wyzwaniami, przed którymi stoi każda organizacja biznesowa;
 • Uświadomisz sobie, że siłą organizacji jest wytyczenie strategii sukcesu, efektywne jej wdrożenie w całej organizacji i kierowanie się strategią na co dzień;
 • Wyposażysz się w stosowne rozwiązania, metody i narzędzia służące do planowania strategicznego;
 • Podniesiesz swoją efektywność w definiowaniu istotnych elementów mających wpływ na sukces lub porażkę wdrożeń związanych ze strategią firmy.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników;
 • Menadżerów;
 • Liderów;
 • Innych pracowników na stanowiskach wymagających zarządzania ludźmi i planowania działań.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Strategicznego myślenia przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Strategicznego myślenia. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Strategicznego myślenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Strategicznego myślenia poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Strategicznego myślenia.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Strategicznego myślenia w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia strategiczne myślenie

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia strategiczne myślenie

 

PRZEGLĄD WŁASNYCH STANDARDÓW DZIAŁANIA NA KROK PRZED DZIAŁANIAMI STRATEGICZNYMI

moduł 1 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Gra zespołowa na bazie prezentacji „Colour of Cards”;
 • Obecna mapa działania organizacji , ogólna praktyka wdrożeń strategii i wdrożeń;
 • Konieczne cechy lidera i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w myśleniu strategicznym,   wielopłaszczyznowe;

SUKCES ORGANIZACJI  A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODEJMOWANE DZIAŁANIA

moduł 2 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Aleja gwiazd i złotych malin – przykłady branż i firm zwycięskich i takich, które poniosły porażkę;
  • Ćwiczenie: analiza ryzyka i możliwości  na bazie przykładów działań firm, jakie mogą być przyczyny powodzenia a jaka jest częstotliwość strat z powodu zaniechań;
 •  „Zwycięskie wybory” – analiza przyczyn sukcesów i porażek organizacji biznesowych (na podstawie  studium przypadku);
 • Postawy menedżerów w organizacjach w kontekście strategicznym (w oparciu o Matrycę Koncentracji i Mobilizacji): opis, zachowania a przełożenie na sukces;

ODNIESIENIE DO KLIENTÓW I KONKURENCJI

moduł 3 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Określenie profilu konkurencyjnego;
 • Z kim i w czym się porównywać?
 • Co cenią klienci i jak ich zadowalamy?
 • Pozycjonowanie – kto jest naszym bezpośrednim konkurentem, a kto nim być powinien?

ANALIZA POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO

moduł 4 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Analiza zasobów przedsiębiorstwa – jakie zasoby decydują o naszej sile, a jakie są nam zbędne?
 • Analiza kompetencji – jakie umiejętności decydują o naszej sile, jak je chronić i jak rozwijać?
 • Warsztat strategiczny – sposób pracy: metodologia, zasady, postawy;

STRATEGIA I PLANOWANIE STRATEGICZNE

moduł 5 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Strategia (definicje, parametry, przykłady);
 • Schemat Planowania Strategicznego (etapy, kroki, zadania);
 • Korelacja celów strategicznych z działaniami operacyjnym (definicje, opis, przykłady);
 • Analiza otoczenia organizacji;
 • Metoda analizy otoczenia za pomocą technik:
  • Makro-otoczenia (PEST);
  • Mikro-otoczenia (5 Sił Portera);
  • Środowiska wewnętrznego;

IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH INFORMACJI I WNIOSKÓW NA RZECZ STRATEGII

moduł 6 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Wybór, ocena i wdrożenie strategii;
 • Związki kultury ze strategią;
 • Piramida strategiczna: misja, wartości, wizja;
 • Rodzaje struktur organizacyjnych;

SILNE NARZĘDZIE, WŁAŚCIWE STOSOWANIE: SYNTEZA ANALIZ (SWOT)

moduł 6 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Definicje, przykłady, zastosowania;
 • Budowanie scenariuszy strategicznych dla firmy na bazie analizy SWOT;

KRYTERIA POPRAWNOŚCI CELU: WYTYCZENIE CELU BIZNESOWEGO (WG TECHNIKI SMART)

moduł 7 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Definicje;
 • Sposób formułowania celu;
 • Zastosowanie;
 • Ćwiczenie prawidłowego używania techniki na rzecz formułowania celu biznesowego;
 • „Określenie kierunków strategicznych na rzecz strategii”;
 • Ćwiczenie na podstawie studium przypadku;

WDROŻENIE STRATEGII

moduł 8 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Plan działania;
 • Kontrola strategiczna – jak mierzyć postępy na drodze do celów strategicznych?
 • Ocena przyjętej strategii;
 • Utrzymanie;
 • Wzmacnianie;
 • Wykorzystanie;
 • Korekta;
 • Rezygnacja;
 • Przeciwdziałanie;
 • Dostosowanie;
 • Wdrażanie zmian;
 • Przyczyny porażek;

PLAN STRATEGICZNY

moduł 9 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Zapis celów strategicznych;
 • Niezbędnych postaw liderów;
 • Określenie zasobów;
 • Wdrożenia na dany okres (wykres Gantta);

podsumowanie i zakończenie szkolenia strategiczne myślenie

moduł 9 – szkolenie strategiczne myślenie
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia strategiczne myślenie;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?