Dlaczego warto wybrać szkolenie Rekrutacja i selekcja | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

"Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. Nie można zatrudnić rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel".

- Peter F. Drucker

Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach stanowią fundament każdego przedsiębiorstwa. Na szkoleniu Rekrutacja i selekcja przekażemy Ci wszystkie informacje oraz umiejętności niezbędne do tego, abyś umiał wybrać najlepszego kandydata na poszukiwanie stanowisko.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się tworzyć profil kandydata;
 • Zapoznasz się z zasadami formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych o mocy selekcyjnej;
 • Poznasz metody efektywnej analizy aplikacji oraz ich selekcji;
 • Nauczysz się prowadzić rozmowę rekrutacyjną tak, aby zebrać rzetelne informacje o kandydacie oraz zweryfikować jego umiejętności.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby zajmujące się przygotowywaniem i prowadzeniem naboru nowych pracowników.

szkolenie Rekrutacja i selekcja realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 16.12.2021 - 17.12.2021
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Rekrutacji i selekcji przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Rekrutacji i selekcji. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Rekrutacji i selekcji, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Rekrutacji i selekcji poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Rekrutacji i selekcji.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Rekrutacji i selekcji w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia rekrutacja i selekcja

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rekrutacja i selekcja

 

PRZYGOTOWANIE PROCESU REKRUTACJI

moduł 1 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Ustalenia realnych potrzeb rekrutacyjnych – zdefiniowanie stanowiska do obsadzenia (np. miejsce w strukturze organizacyjnej, opis i zakres obowiązków, trudności stanowiska);
 • Identyfikacja źródeł pozyskiwania odpowiednich kandydatów;

OPRACOWANIE PROFILU KOMPETENCYJNEGO PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA

moduł 2 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Schemat profilu kandydata (cechy fizyczne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zachowanie, osobowość, cechy specyficzne);
 • Wybór kryteriów sukcesu – ustalenie listy cech, jakie powinien posiadać idealny kandydat;
 • Dlaczego warto skupić na zadaniach i obowiązkach a nie na stanowisku?
 • Poziomy dopasowania (relacyjny, zawodowy, uniwersalny);

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW

moduł 3 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Co wpływa na pozytywny i negatywny wizerunek firmy?
 • Jak przyciągnąć dobrych kandydatów – zasady formułowania ogłoszeń o mocy selekcyjnej;

ANALIZA APLIKACJI

moduł 4 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Jak szybko i skutecznie przejrzeć stos aplikacji?
 • Gdzie w aplikacji można znaleźć potrzebne informacje?
 • Na co zwrócić uwagę przeglądając CV?
 • Co powinno zaniepokoić w CV?
 • Na co zwrócić uwagę czytając list motywacyjny?

SELEKCJA KANDYDATÓW

moduł 5 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Jakie narzędzia selekcji można wykorzystać w procesie rekrutacji?
 • Co należy uwzględnić wybierając określone metody selekcji?
 • Opisy wybranych metod selekcyjnych;
 • Assessment Centre;
 • Próbki pracy;
 • Testy osobowościowe, zdolności i umiejętności;
 • Rozmowy kwalifikacyjne;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Jakie błędy możemy popełniać w czasie wstępnej oceny kandydata? Co wpływa na naszą ocenę?
 • Jak zmaksymalizować trafność wyboru, czyli jak zwiększyć pewność, że kandydat naprawdę posiada daną cechę?

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

moduł 6 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Przygotowanie się do rozmowy;
 • Etapy rozmowy kwalifikacyjnej – powitanie, ogólna prezentacja firmy i stanowiska, wywiad z kandydatem, sprawdzenie kluczowych kompetencji, opinia i pytania kandydata, zakończenie rozmowy;
 • Notatki;
 • Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (np. przyjęcie postawy słuchania, stawianie różnego rodzaju pytań);
 • Badanie motywacji kandydata;
 • Uważna obserwacja zachowań i ich interpretacja;
 • Jak reagować na kandydata „gadułę”? Jak ucinać dłuższe wywody na temat umiejętności kandydata?;
 • Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada tylko TAK lub NIE?;
 • Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada ogólnikami?;
 • Błędy popełniane w trakcie rozmowy i sposoby na eliminowanie ich;

PODEJMOWANIE DECYZJI – WYBÓR KANDYDATA

moduł 7 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Podsumowanie zebranych informacji;
 • Narzędzia pomocne w podjęciu decyzji;
 • Feedback dla kandydatów odrzuconych;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia rekrutacja i selekcja

moduł 8 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z rekrutacji i selekcji.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?