Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rekrutacja i selekcja?

"Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. Nie można zatrudnić rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel".

- Peter F. Drucker

Odpowiedni pracownicy na odpowiednich stanowiskach stanowią fundament każdego przedsiębiorstwa. Na szkoleniu Rekrutacja i selekcja przekażemy Ci wszystkie informacje oraz umiejętności niezbędne do tego, abyś umiał wybrać najlepszego kandydata na poszukiwanie stanowisko.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się tworzyć profil kandydata;
 • Zapoznasz się z zasadami formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych o mocy selekcyjnej;
 • Poznasz metody efektywnej analizy aplikacji oraz ich selekcji;
 • Nauczysz się prowadzić rozmowę rekrutacyjną tak, aby zebrać rzetelne informacje o kandydacie oraz zweryfikować jego umiejętności.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby zajmujące się przygotowywaniem i prowadzeniem naboru nowych pracowników.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Rekrutacji i selekcji przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Rekrutacji i selekcji. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Rekrutacji i selekcji, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Rekrutacji i selekcji poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Rekrutacji i selekcji.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Rekrutacji i selekcji w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia rekrutacja i selekcja

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rekrutacja i selekcja

 

PRZYGOTOWANIE PROCESU REKRUTACJI

moduł 1 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Ustalenia realnych potrzeb rekrutacyjnych – zdefiniowanie stanowiska do obsadzenia (np. miejsce w strukturze organizacyjnej, opis i zakres obowiązków, trudności stanowiska);
 • Identyfikacja źródeł pozyskiwania odpowiednich kandydatów;

OPRACOWANIE PROFILU KOMPETENCYJNEGO PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA

moduł 2 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Schemat profilu kandydata (cechy fizyczne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zachowanie, osobowość, cechy specyficzne);
 • Wybór kryteriów sukcesu – ustalenie listy cech, jakie powinien posiadać idealny kandydat;
 • Dlaczego warto skupić na zadaniach i obowiązkach a nie na stanowisku?
 • Poziomy dopasowania (relacyjny, zawodowy, uniwersalny);

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW

moduł 3 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Co wpływa na pozytywny i negatywny wizerunek firmy?
 • Jak przyciągnąć dobrych kandydatów – zasady formułowania ogłoszeń o mocy selekcyjnej;

ANALIZA APLIKACJI

moduł 4 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Jak szybko i skutecznie przejrzeć stos aplikacji?
 • Gdzie w aplikacji można znaleźć potrzebne informacje?
 • Na co zwrócić uwagę przeglądając CV?
 • Co powinno zaniepokoić w CV?
 • Na co zwrócić uwagę czytając list motywacyjny?

SELEKCJA KANDYDATÓW

moduł 5 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Jakie narzędzia selekcji można wykorzystać w procesie rekrutacji?
 • Co należy uwzględnić wybierając określone metody selekcji?
 • Opisy wybranych metod selekcyjnych;
 • Assessment Centre;
 • Próbki pracy;
 • Testy osobowościowe, zdolności i umiejętności;
 • Rozmowy kwalifikacyjne;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Jakie błędy możemy popełniać w czasie wstępnej oceny kandydata? Co wpływa na naszą ocenę?
 • Jak zmaksymalizować trafność wyboru, czyli jak zwiększyć pewność, że kandydat naprawdę posiada daną cechę?

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

moduł 6 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Przygotowanie się do rozmowy;
 • Etapy rozmowy kwalifikacyjnej – powitanie, ogólna prezentacja firmy i stanowiska, wywiad z kandydatem, sprawdzenie kluczowych kompetencji, opinia i pytania kandydata, zakończenie rozmowy;
 • Notatki;
 • Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (np. przyjęcie postawy słuchania, stawianie różnego rodzaju pytań);
 • Badanie motywacji kandydata;
 • Uważna obserwacja zachowań i ich interpretacja;
 • Jak reagować na kandydata „gadułę”? Jak ucinać dłuższe wywody na temat umiejętności kandydata?;
 • Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada tylko TAK lub NIE?;
 • Jak rozmawiać z kandydatem, który odpowiada ogólnikami?;
 • Błędy popełniane w trakcie rozmowy i sposoby na eliminowanie ich;

PODEJMOWANIE DECYZJI – WYBÓR KANDYDATA

moduł 7 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Podsumowanie zebranych informacji;
 • Narzędzia pomocne w podjęciu decyzji;
 • Feedback dla kandydatów odrzuconych;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia rekrutacja i selekcja

moduł 8 – szkolenie rekrutacja i selekcja
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z rekrutacji i selekcji.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?