Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne?

Czy Twoja praca wymaga publicznego przedstawiania wyników swoich działań, prezentowania raportów czy ofert współpracownikom, klientom lub przełożonym? Stajesz czasem przed zespołem i masz za zadanie przedstawić najnowsze dane? Jeżeli tak, to to szkolenie jest skierowane właśnie do Ciebie. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się przygotowywać i prowadzić prezentację tak, aby była ona profesjonalna, ciekawa, wzbudzała zainteresowanie i na długo zapadał w pamięć słuchaczy.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz metody przygotowania się do wystąpienia publicznego i/lub prezentacji;
 • Zapoznasz się ze sposobami wzbudzania zainteresowania;
 • Dowiesz się jak radzić sobie z tremą i stresem;
 • Dowiesz się jak pozytywie oddziaływać na grupę, wpływać na zachowania i reakcje uczestników wystąpienia;
 • Poznasz zasady kontaktowania się z dziennikarzami;
 • Nauczysz się radzenia sobie z trudnymi uczestnikami prezentacji i wystąpień publicznych;
 • Poznasz skuteczne metody na budowanie zainteresowania, prezentowanie propozycji, przekonywanie i rozwiewanie wątpliwości.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które prowadzą prezentacje dużych grup pracowników, klientów, słuchaczy;
 • Osoby występujących na konferencjach, przemawiających do dużego audytorium;
 • Wszystkie osoby, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności prezentacyjne.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Prezentacji i wystąpień publicznych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Prezentacji i wystąpień publicznych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Prezentacji i wystąpień publicznych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Prezentacji i wystąpień publicznych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Prezentacji i wystąpień publicznych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Prezentacji i wystąpień publicznych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne

forma szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne

 

NAD CZYM CHCESZ PRACOWAĆ, CO CHCESZ ZMIENIĆ?

moduł 1 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Identyfikacja naszych słabych i mocnych stron;
 • Autoprezentacja czyli „zagrać samego siebie” – spójność, naturalność;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku;

DLACZEGO KOMUNIKACJA POZAWERBALNA JEST AŻ TAK WAŻNA?

moduł 2 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Mowa ciała – ze szczególnym uwzględnieniem ruchu, postawy, kontaktu wzrokowego i gestów;
 • Oddychamy głęboko i świadomie (przepona);

„CZY JA MOGĘ COŚ ZROBIĆ ZE SWOIM GŁOSEM?”

moduł 3 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Sposoby operowania głosem, higiena głosu;
 • Aparat mowy (rozgrzewka) i sztuka poprawnej wymowy (dykcja);

PODSTAWOWE PYTANIA, NA KTÓRE TRZEBA SOBIE ODPOWIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM NA SCENĘ

moduł 4 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Na co należy zwrócić uwagę przed wejściem na scenę;

ZASADY I SPOSOBY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

moduł 5 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Co szczególnie należy uwzględnić przygotowując się do publicznego wystąpienia?
 • „Opowiedz mi o tym” – improwizacja z rekwizytem;

TREMA I STRES – PRZEKLEŃSTWO CZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ?

moduł 6 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Techniki antystresowe, relaksacyjne i oddechowe;
 • Nie strasz siebie myślami! Budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego;
 • Czerpiemy ze skutecznych strategii: wizualizacja, autoafirmacje i uważność;

BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI CZYLI JAK ZDOBYĆ ZAUFANIE SŁUCHACZY?

moduł 7 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Kompetencje – uczciwość – sympatyczność – inteligencja;
 •  Przygotowane wystąpienie na dowolny temat 3 -5 minutowe, kamera i dokładne omówienie zadania z zarejestrowanym materiałem;
 •  Różne style mówcy;
 •  Pytania i trudne sytuacje;

MÓJ OSOBISTY PROGRAM ROZWOJU

moduł 7 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Planowanie osobistego programu rozwoju

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

moduł 8 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?