Dlaczego warto wybrać szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne?

Czy Twoja praca wymaga publicznego przedstawiania wyników swoich działań, prezentowania raportów czy ofert współpracownikom, klientom lub przełożonym? Stajesz czasem przed zespołem i masz za zadanie przedstawić najnowsze dane? Jeżeli tak, to to szkolenie jest skierowane właśnie do Ciebie. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się przygotowywać i prowadzić prezentację tak, aby była ona profesjonalna, ciekawa, wzbudzała zainteresowanie i na długo zapadał w pamięć słuchaczy.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz metody przygotowania się do wystąpienia publicznego i/lub prezentacji;
 • Zapoznasz się ze sposobami wzbudzania zainteresowania;
 • Dowiesz się jak radzić sobie z tremą i stresem;
 • Dowiesz się jak pozytywie oddziaływać na grupę, wpływać na zachowania i reakcje uczestników wystąpienia;
 • Poznasz zasady kontaktowania się z dziennikarzami;
 • Nauczysz się radzenia sobie z trudnymi uczestnikami prezentacji i wystąpień publicznych;
 • Poznasz skuteczne metody na budowanie zainteresowania, prezentowanie propozycji, przekonywanie i rozwiewanie wątpliwości.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby, które prowadzą prezentacje dużych grup pracowników, klientów, słuchaczy;
 • Osoby występujących na konferencjach, przemawiających do dużego audytorium;
 • Wszystkie osoby, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności prezentacyjne.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Prezentacji i wystąpień publicznych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Prezentacji i wystąpień publicznych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Prezentacji i wystąpień publicznych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Prezentacji i wystąpień publicznych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Prezentacji i wystąpień publicznych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Prezentacji i wystąpień publicznych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne

forma szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prezentacje i wystąpienia publiczne

 

NAD CZYM CHCESZ PRACOWAĆ, CO CHCESZ ZMIENIĆ?

moduł 1 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Identyfikacja naszych słabych i mocnych stron;
 • Autoprezentacja czyli „zagrać samego siebie” – spójność, naturalność;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku;

DLACZEGO KOMUNIKACJA POZAWERBALNA JEST AŻ TAK WAŻNA?

moduł 2 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Mowa ciała – ze szczególnym uwzględnieniem ruchu, postawy, kontaktu wzrokowego i gestów;
 • Oddychamy głęboko i świadomie (przepona);

„CZY JA MOGĘ COŚ ZROBIĆ ZE SWOIM GŁOSEM?”

moduł 3 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Sposoby operowania głosem, higiena głosu;
 • Aparat mowy (rozgrzewka) i sztuka poprawnej wymowy (dykcja);

PODSTAWOWE PYTANIA, NA KTÓRE TRZEBA SOBIE ODPOWIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM NA SCENĘ

moduł 4 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Na co należy zwrócić uwagę przed wejściem na scenę;

ZASADY I SPOSOBY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

moduł 5 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Co szczególnie należy uwzględnić przygotowując się do publicznego wystąpienia?
 • „Opowiedz mi o tym” – improwizacja z rekwizytem;

TREMA I STRES – PRZEKLEŃSTWO CZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ?

moduł 6 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Techniki antystresowe, relaksacyjne i oddechowe;
 • Nie strasz siebie myślami! Budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego;
 • Czerpiemy ze skutecznych strategii: wizualizacja, autoafirmacje i uważność;

BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI CZYLI JAK ZDOBYĆ ZAUFANIE SŁUCHACZY?

moduł 7 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Kompetencje – uczciwość – sympatyczność – inteligencja;
 •  Przygotowane wystąpienie na dowolny temat 3 -5 minutowe, kamera i dokładne omówienie zadania z zarejestrowanym materiałem;
 •  Różne style mówcy;
 •  Pytania i trudne sytuacje;

MÓJ OSOBISTY PROGRAM ROZWOJU

moduł 7 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Planowanie osobistego programu rozwoju

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

moduł 8 – szkolenie prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z prezentacji i wystąpień publicznych.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?