szkolenie-z-negocjacji-biznesowych-dla-menedżerów

Dlaczego warto wybrać szkolenie Negocjacje biznesowe dla menedżerów | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

Każdy menadżer spotyka się w codziennej pracy z koniecznością negocjowania – czy to w trakcie spotkań handlowych, gdzie warto wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki dla firmy, czy w czasie rozmów z własnym przełożonym, czy też w przypadku, kiedy podwładny żąda podwyżki. Umiejętność przekonywania, generowania argumentów, zachowania dystansu emocjonalnego oraz znajomość trików negocjacyjnych przyda się każdemu menadżerowi.

Cele tego szkolenia

 • Podniesiesienie skuteczności prowadzonych rozmów negocjacyjnych na poziomie menedżerskim;
 • Zwiększenie efektywności w domykaniu kontraktów;
 • Udoskonalenie umiejętności wpływania na decyzje decydenta;
 • Poznanie i praktycznie przećwiczenie technik negocjacyjnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • szkolenie skierowane do menedżerów, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z negocjowaniem warunków umów, kontraktów itp.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Negocjacji biznesowych dla menedżerów przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Negocjacji biznesowych dla menedżerów. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Negocjacji biznesowych dla menedżerów, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Negocjacji biznesowych dla menedżerów poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Negocjacji biznesowych dla menedżerów.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Negocjacji biznesowych dla menedżerów w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia negocjacje biznesowe dla menedżerów

forma szkolenia z negocjacji biznesowych dla menadżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia negocjacje biznesowe dla menedżerów

 

POSTAWA I NASTAWIENIE W NEGOCJACJACH

moduł 1 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Cechy negocjatora (autorytet, charyzma i wiarygodność);
 • Przygotowanie do negocjacji – celowość negocjacji (cele w negocjacjach – kryteria formułowania i realizacji, cel minimum i cel maksimum, cel partnera negocjacji);
 • Tworzenie płaszczyzny negocjacji (klimat negocjacji, formułowanie przedwstępne, szukanie podobieństw);
 • Zasady udanych negocjacji (zbieranie Informacji na temat interesującej oferty, ustalanie pola manewru, minimalizacja przez podział, trzymanie się tematu, pochwały i władza nagradzania, presja czasu);

MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH

moduł 2 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Kryteria zbierania informacji na podstawie mowy ciała (postawa: wewnętrzna i zewnętrzna; mimika: trzy sfery twarzy, gestyka, dystans i odległość, ton, dźwięki paralingwistyczne);
 • Pułapki określania mowy ciała (automatyczne podejście określania dostrzeganych sygnałów niewerbalnych: etykietowanie, założenia, generalizacja);

ASERTYWNOŚĆ – NIEZBĘDNE NARZĘDZIA NEGOCJATORA

moduł 3 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Symulacje negocjacji, budowanie własnej efektywności;
 • Modelowanie postawy asertywnej (przyczyny postaw nieasertywnych, test modeli myślowych, budowanie potencjału PPW);
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE”, reakcja na negacje, konfrontacja przekonań, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);

NEGOCJACJE Z WYKORZYSTANIEM WIEDZY O TYPACH OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Style negocjacji wg typu osobowości (strategia  Typu A, Typu B, Typu C, Typu D);
 • Analiza stylów negocjowania – mocne i słabe punkty  stylu negocjacji;
 • Styl Mistrza Negocjacji Win – Win;

TECHNIKI NEGOCJACYJNE

moduł 5 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Budowanie siły negocjacyjnej;
 • Metody rozpoczynania negocjacji;
 • Techniki i triki negocjacyjne podczas negocjacji;
 • Kończenie negocjacji – techniki i pułapki;

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA NEGOCJACJE BIZNESOWE DLA MENEDŻERA

moduł 6 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżera
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z negocjacji biznesowych dla menedżera.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?