szkolenie-z-negocjacji-biznesowych-dla-menedżerów

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Negocjacje biznesowe dla menedżerów?

Każdy menadżer spotyka się w codziennej pracy z koniecznością negocjowania – czy to w trakcie spotkań handlowych, gdzie warto wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki dla firmy, czy w czasie rozmów z własnym przełożonym, czy też w przypadku, kiedy podwładny żąda podwyżki. Umiejętność przekonywania, generowania argumentów, zachowania dystansu emocjonalnego oraz znajomość trików negocjacyjnych przyda się każdemu menadżerowi.

Cele tego szkolenia

 • Podniesiesienie skuteczności prowadzonych rozmów negocjacyjnych na poziomie menedżerskim;
 • Zwiększenie efektywności w domykaniu kontraktów;
 • Udoskonalenie umiejętności wpływania na decyzje decydenta;
 • Poznanie i praktycznie przećwiczenie technik negocjacyjnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do menedżerów, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z negocjowaniem warunków umów, kontraktów itp.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Negocjacji biznesowych dla menedżerów przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Negocjacji biznesowych dla menedżerów. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Negocjacji biznesowych dla menedżerów, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Negocjacji biznesowych dla menedżerów poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Negocjacji biznesowych dla menedżerów.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Negocjacji biznesowych dla menedżerów w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia negocjacje biznesowe dla menedżerów

forma szkolenia z negocjacji biznesowych dla menadżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia negocjacje biznesowe dla menedżerów

 

POSTAWA I NASTAWIENIE W NEGOCJACJACH

moduł 1 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Cechy negocjatora (autorytet, charyzma i wiarygodność);
 • Przygotowanie do negocjacji – celowość negocjacji (cele w negocjacjach – kryteria formułowania i realizacji, cel minimum i cel maksimum, cel partnera negocjacji);
 • Tworzenie płaszczyzny negocjacji (klimat negocjacji, formułowanie przedwstępne, szukanie podobieństw);
 • Zasady udanych negocjacji (zbieranie Informacji na temat interesującej oferty, ustalanie pola manewru, minimalizacja przez podział, trzymanie się tematu, pochwały i władza nagradzania, presja czasu);

MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH

moduł 2 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Kryteria zbierania informacji na podstawie mowy ciała (postawa: wewnętrzna i zewnętrzna; mimika: trzy sfery twarzy, gestyka, dystans i odległość, ton, dźwięki paralingwistyczne);
 • Pułapki określania mowy ciała (automatyczne podejście określania dostrzeganych sygnałów niewerbalnych: etykietowanie, założenia, generalizacja);

ASERTYWNOŚĆ – NIEZBĘDNE NARZĘDZIA NEGOCJATORA

moduł 3 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Symulacje negocjacji, budowanie własnej efektywności;
 • Modelowanie postawy asertywnej (przyczyny postaw nieasertywnych, test modeli myślowych, budowanie potencjału PPW);
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE”, reakcja na negacje, konfrontacja przekonań, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);

NEGOCJACJE Z WYKORZYSTANIEM WIEDZY O TYPACH OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Style negocjacji wg typu osobowości (strategia  Typu A, Typu B, Typu C, Typu D);
 • Analiza stylów negocjowania – mocne i słabe punkty  stylu negocjacji;
 • Styl Mistrza Negocjacji Win – Win;

TECHNIKI NEGOCJACYJNE

moduł 5 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżerów
 • Budowanie siły negocjacyjnej;
 • Metody rozpoczynania negocjacji;
 • Techniki i triki negocjacyjne podczas negocjacji;
 • Kończenie negocjacji – techniki i pułapki;

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA NEGOCJACJE BIZNESOWE DLA MENEDŻERA

moduł 6 – szkolenie negocjacje biznesowe dla menedżera
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z negocjacji biznesowych dla menedżera.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?