Dlaczego warto wybrać szkolenie Negocjacje handlowe?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Negocjacje handlowe | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

Jak przygotować się do negocjacji handlowych? Jak budować przewagę negocjacyjną? Kiedy i jak stosować argumenty? Jak radzić sobie z manipulacjami partnera negocjacji? Jak zakończyć negocjacje handlowe, by odnieść sukces? Jak stworzyć równowagę pomiędzy konkurencją, a współpracą w negocjacjach? Podczas szkolenia handlowcy zapoznają się z technikami i grami negocjacyjnymi, nauczą się rozpoznawać strategie działania partnera negocjacji i nauczą się odpowiednio stosować poznane techniki negocjacyjne.

Cele tego szkolenia

 • szkolenie pomoże zrozumieć, w jaki sposób rozpoznawać strategie działania partnera negocjacji i jak odpowiednio stosować techniki negocjacyjne.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Sprzedawców;
 • Doradców klienta;
 • Handlowców;
 • Kierowników działów sprzedaży;
 • Koordynatorów projektów;
 • Właścicieli firm;
 • Menedżerów i specjalistów zajmujących się negocjowaniem;
 • Osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tym temacie.

szkolenie Negocjacje handlowe realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 08.12.2021 - 09.12.2021
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Negocjacji handlowych przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Negocjacji handlowych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Negocjacji handlowych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Negocjacji handlowych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Negocjacji handlowych.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Negocjacji handlowych w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia negocjacje handlowe

forma szkolenia z negocjacji handlowych

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia negocjacje handlowe

POSTAWA I NASTAWIENIE W NEGOCJACJACH

moduł 1 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Kształtowanie odpowiedniego sposobu myślenia o procesie negocjacji;
 • Rola i modelowanie właściwego nastawienia w osiąganiu sukcesu w negocjacjach;
 • Stereotyp Polaka – tajemnica braku skuteczności w kontakcie i negocjacjach z klientem;
 • Cele w negocjacjach;
 • Budowanie własnej siły w negocjacjach;
 • Przełamywanie ograniczających barier – czego można się obawiać i jak te obawy przezwyciężać;
 • Kształtowanie Indywidualnego Mistrzostwa poprzez doskonalenie strategii rozmów z klientami;

MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH

moduł 2 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Głos jako narzędzie wpływu na klienta;
 • Postawa jako element świadczący o poczuciu własnej wartości;
 • Mimika i kontakt wzrokowy z partnerem negocjacji;
 • Niewerbalne oznaki siły negocjatora;
 • Pułapki określania mowy ciała (automatyczne podejście określania dostrzeganych sygnałów niewerbalnych: etykietowanie, założenia, generalizacja);

KOMUNIKACJA WERBALNA W NEGOCJACJACH

moduł 3 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Pytania w negocjacjach;
 • Sztuka aktywnego słuchania podczas negocjacji;
 • Werbalne techniki wpływu;
 • Budowanie pozytywnego nastawienia partnera negocjacji dzięki językowi pozytywów;
 • Komunikaty budujące siłę negocjacyjną;

STRATEGIE NEGOCJACJI W OPARCIU O TYPY OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Style negocjacji w zależności od typu osobowości;
 • Analiza stylów negocjowania – mocne i słabe punkty danego stylu negocjacji;
 • Potrzeby, wartości i argumenty przekonujące dany typ osobowości;

PROCES NEGOCJACJI

moduł 5 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Strategie negocjacyjne;
 • Ustalanie najlepszego alternatywnego rozwiązania BATNA;
 • Planowanie strategii negocjacyjnej;
 • Techniki negocjacyjne;
 • Techniki stosowane na początku negocjacji, w środku oraz na zakończenie;
 • Triki stosowane przez partnera negocjacji;
 • Ustępstwa w negocjacjach;

SZTUKA PRZEKONYWANIA I ZBIJANIA ZASTRZEŻEŃ W TRAKCIE NEGOCJACJI

moduł 6 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Argumentacja w trakcie negocjacji;
 • Przekonywanie partnera w negocjacjach;
 • Opinie i fakty w negocjacjach;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

moduł 7 – szkolenie negocjacje handlowe
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z negocjacji handlowych.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?