Dlaczego warto wybrać Szkolenie Narzędzia marketingowe 360⁰?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Narzędzia marketingowe 360⁰?

Narzędzia marketingowe 360⁰ to zbiór instrumentów promocji używanych w celu rozwoju firmy. Znajomość roli, typów i znaczenia poszczególnych narzędzi wpływa na optymalizację kosztową inwestycji marketingowych, dzięki czemu mniejszymi nakładami na firma może generować większą marżę i zyski.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące instrumenty ATL, BTL i PR.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Narzędzi marketingowych 360⁰ przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Narzędzi marketingowych 360⁰. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Narzędzi marketingowych 360⁰, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Narzędzi marketingowych 360⁰ poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Narzędzi marketingowych 360⁰.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Narzędzi marketingowych 360⁰ w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia narzędzia marketingowe 360⁰

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia narzędzia marketingowe 360⁰

 

ATL – REKLAMA TV, RADIO, PRASA, INTERNET, OUTDOOR

moduł 1 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form reklamy;
 • Zalety i wady poszczególnych form reklamy;
 • Tworzenie scenariusza reklamy;
 • Tworzenie architektury strony internetowej;

BTL – PLAKATY, ULOTKI, EKSPOZYCJE, SZYLDY I INNE

moduł 2 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form reklamy;
 • Zalety i wady poszczególnych form reklamy;
 • Tworzenie koncepcji plakatu oraz weryfikacja wg. Narzędzia cechy skutecznego instrumentu marketingowego;

PROMOCJA BEZPOŚREDNIA – TELEMARKETING, FAX-MAILING, E-MAILING

moduł 3 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Tworzenia scenariusza rozmowy telefonicznej;
 • Tworzenie koncepcji newslettera oraz weryfikacja wg. Narzędzia 7 cech skutecznego mailing’u;

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIO WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ — PROMOCJA DODATKOWA, TARGI I POKAZY HANDLOWE, SPRZEDAŻ WIĄZANA, KREDYTY

moduł 4 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form wsparcia;
 • Zalety i wady poszczególnych form wsparcia;
 • Tworzenie koncepcji promocji konsumenckiej oraz weryfikacja wg. Narzędzia cechy skutecznej promocji;
 • Tworzenie pakietów sprzedażowych – sprzedaż wiązana;

PR – KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM, SPONSORING, LOBBING

moduł 5 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form PR’u;
 • Tworzenie komunikatu prasowego;
 • Tworzenie artykułu sponsorowanego;

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO

moduł 6 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Pola eksploatacji;
 • Zasięg obowiązywania praw autorskich;
 • Czas obowiązywania praw autorskich;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia narzędzia marketingowe 360

moduł 7 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z narzędzi marketingowych 360. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?