Dlaczego warto wybrać szkolenie Narzędzia marketingowe 360⁰?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Narzędzia marketingowe 360⁰?

Narzędzia marketingowe 360⁰ to zbiór instrumentów promocji używanych w celu rozwoju firmy. Znajomość roli, typów i znaczenia poszczególnych narzędzi wpływa na optymalizację kosztową inwestycji marketingowych, dzięki czemu mniejszymi nakładami na firma może generować większą marżę i zyski.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące instrumenty ATL, BTL i PR.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Narzędzi marketingowych 360⁰ przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Narzędzi marketingowych 360⁰. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Narzędzi marketingowych 360⁰, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Narzędzi marketingowych 360⁰ poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Narzędzi marketingowych 360⁰.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Narzędzi marketingowych 360⁰ w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia narzędzia marketingowe 360⁰

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia narzędzia marketingowe 360⁰

 

ATL – REKLAMA TV, RADIO, PRASA, INTERNET, OUTDOOR

moduł 1 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form reklamy;
 • Zalety i wady poszczególnych form reklamy;
 • Tworzenie scenariusza reklamy;
 • Tworzenie architektury strony internetowej;

BTL – PLAKATY, ULOTKI, EKSPOZYCJE, SZYLDY I INNE

moduł 2 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form reklamy;
 • Zalety i wady poszczególnych form reklamy;
 • Tworzenie koncepcji plakatu oraz weryfikacja wg. Narzędzia cechy skutecznego instrumentu marketingowego;

PROMOCJA BEZPOŚREDNIA – TELEMARKETING, FAX-MAILING, E-MAILING

moduł 3 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Tworzenia scenariusza rozmowy telefonicznej;
 • Tworzenie koncepcji newslettera oraz weryfikacja wg. Narzędzia 7 cech skutecznego mailing’u;

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIO WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ — PROMOCJA DODATKOWA, TARGI I POKAZY HANDLOWE, SPRZEDAŻ WIĄZANA, KREDYTY

moduł 4 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form wsparcia;
 • Zalety i wady poszczególnych form wsparcia;
 • Tworzenie koncepcji promocji konsumenckiej oraz weryfikacja wg. Narzędzia cechy skutecznej promocji;
 • Tworzenie pakietów sprzedażowych – sprzedaż wiązana;

PR – KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM, SPONSORING, LOBBING

moduł 5 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Charakterystyka poszczególnych form PR’u;
 • Tworzenie komunikatu prasowego;
 • Tworzenie artykułu sponsorowanego;

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA AUTORSKIEGO

moduł 6 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Pola eksploatacji;
 • Zasięg obowiązywania praw autorskich;
 • Czas obowiązywania praw autorskich;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia narzędzia marketingowe 360

moduł 7 – szkolenie narzędzia marketingowe 360⁰
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z narzędzi marketingowych 360. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?