Dlaczego warto wybrać Szkolenie Komunikacja kryzysowa?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Komunikacja kryzysowa?

W dobie kryzysu wiele przedsiębiorstw przeżywa trudne chwile. Problemy finansowe i walka o jak najlepszy wizerunek firmy zmuszają do wprowadzenia odpowiednich działań związanych z oszczędnością i marketingiem. Na szkoleniu dowiesz się jak stworzyć plan kryzysowy, efektywnie zarządzać pracownikami w trudnym okresie oraz budować wizerunek firmy w mediach i w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz narzędzia prowadzenia polityki komunikacyjnej firmy w sytuacji kryzysu;
 • Dowiesz się jak komunikować się ze swoimi pracownikami w sytuacji kryzysu;
 • Poznasz metody radzenia sobie z niekorzystnym zainteresowaniem mediów

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;
 • oraz wszystkich, którzy zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Komunikacji kryzysowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Komunikacji kryzysowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Komunikacji kryzysowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Komunikacji kryzysowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Komunikacji kryzysowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Komunikacji kryzysowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja kryzysowa

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja kryzysowa

 

INFORMACJE OGÓLNE

moduł 1 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Kryzys w organizacji – typy i charakterystyki;
 • Definiowanie kryzysów: identyfikacja zagrożeń;
 • Fazy kryzysu i odpowiadające im kroki zaradcze: dlaczego coraz rzadziej działają;
 • Rozlewanie się kryzysu na kolejne obszary aktywności firmy – czyli dlaczego kryzysy są jak wirusy;
 • Zarządzanie kryzysowe i jego przełożenie na działania komunikacyjne w firmie;
 • Komunikacja kryzysowa w organizacji – podstawowe schematy działań i uwarunkowania ich skuteczności;

PRZYGOTOWANIE NA CZARNĄ GODZINĘ

moduł 2 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Działania zapobiegawcze: mailing i monitoring mediów i potencjalnych zagrożeń;
 • Przygotowanie planu kryzysowego. Wybór osób odpowiedzialnych za jego realizację oraz pierwszy kontakt z mediami;
 • Ewaluacja planu kryzysowego – ocena potencjalnych zagrożeń wokół firmy;
 • Zawartość planu kryzysowego – tworzenie planu, określanie procedury i kompetencji poszczególnych osób w firmie, definiowanie kryzysów firmowych;
 • Wewnętrzna Komunikacja kryzysowa;
 • Osoby pierwszego kontaktu medialnego;

KOMUNIKACJE WEWNĘTRZNA W WARUNKACH KRYZYSU

moduł 3 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Komunikacja w firmie a identyfikacja pracowników z przedsiębiorstwem;
 • Rola poczucia kontroli i sprawczości u pracownika w budowaniu dobrych relacji z pracodawcą;
 • Przedkryzysowe stosunki na linii pracownicy-organizacja. Używane narzędzia internal relations (biuletyny, strona www, intranet, wydawnictwa firmowe, akcje i konkursy);
 • Reakcja pracowników na kryzys. Zasady wpływania na ich stosunek emocjonalny do firmy i percepcję jej problemów;
 • Techniki przekonywania pracowników do „zaciskania pasa”;
 • Pracownicy jako rzecznicy firmy i droga do wyjścia z kryzysu;
 • Podstawowe błędy szefostwa w komunikacji kryzysowej z pracownikami;

KOMUNIKOWANIE KRYZYSOWE NA ZEWNĄTRZ: MEDIA TRADYCYJNE

moduł 4 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Zasady działania mediów: jak pracują i czego szukają dziennikarze prasy, radia i TV?
 • Dlaczego media uwielbiają trzęsienia ziemi: kryzys jako wzrost nakładu, widowni lub słuchalności;
 • Sposoby reagowania na kampanie negatywne w zależności od fazy kryzysu;
 • Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy;
 • Sytuacja kryzysowa w firmie – jak radzić sobie z dziennikarzami. Standardy postępowania w kontaktach z mediami w okresie problemów;
 • Kryzysowe kampanie wizerunkowe i ocena ich skuteczności. Trudności z zaprojektowaniem i wdrożeniem kampanii;
 • Dobór dziennikarzy, z którymi rozmawiamy  – zasady, strategie, niebezpieczeństwa;
 • Komunikat prasowy. Jak skutecznie trafić do dziennikarza z własną wersją wydarzeń;
 • Wywiad w trudnych czasach. Techniki wymijającego odpowiadania na niewygodne pytania dziennikarzy;
 • Konferencja prasowa w sytuacji kryzysowej. Zasady odpowiadania nieprzychylnym dziennikarzom;
 • Ocena rezultatów kryzysowej kampanii wizerunkowej w mediach tradycyjnych;

WALKA O WIZERUNEK FIRMY W INTERNECIE

moduł 5 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Komunikacyjna specyfika internetu: zasady tworzenia komunikatów dla użytkowników sieci;
 • Portale, czyli jak przebić się z informacją do internetowego mainstreamu;
 • Sensacyjne agregatory treści typu Wykop – jak niwelować powstające za ich sprawą szkody wizerunkowe;
 • Media społecznościowe: szanse i zagrożenia w dobie kryzysu;
 • Marketing szeptany na forach i blogach, czyli jak anonimowo walczyć o własne imię;

KRYZYSOWA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

moduł 6 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Przeciwdziałanie odchodzeniu klientów w sytuacji kryzysowej: polityka informacyjna firmy;
 • Rekompensaty i oferty specjalne dla wiernych klientów – jak je komunikować;
 • Przyciąganie nowych klientów w sytuacji kryzysowej – czy tylko ceną?
 • Kryzysowe relacje z trudnymi i konfliktowymi klientami;
 • Podstawowe zagrywki emocjonalne klientów. Jak na nie odpowiadać?

Komunikacja kryzysowa – INNE ASPEKTY

moduł 7 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Kryzys w innych firmach i sposoby jego prezentacji w mediach;
 • Informacje poufne firmy w czasie kryzysu i ich znaczenie;
 • „Efekt bumerangowy” przy kampanii negatywnej i próbach cenzury;

GRY SYMULACYJNE

moduł 7 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Przygotowanie planu kryzysowego własnej firmy;
 • Tworzenie kryzysowej informacji prasowej;
 • Wywiad dla mediów – trening technik odpowiadania na niewygodne pytania;
 • Konferencja prasowa szefów w organizacji dotkniętej kryzysem;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia komunikacja kryzysowa

moduł 8 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z komunikacji kryzysowej

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?