Dlaczego warto wybrać szkolenie Komunikacja kryzysowa?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Komunikacja kryzysowa?

W dobie kryzysu wiele przedsiębiorstw przeżywa trudne chwile. Problemy finansowe i walka o jak najlepszy wizerunek firmy zmuszają do wprowadzenia odpowiednich działań związanych z oszczędnością i marketingiem. Na szkoleniu dowiesz się jak stworzyć plan kryzysowy, efektywnie zarządzać pracownikami w trudnym okresie oraz budować wizerunek firmy w mediach i w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz narzędzia prowadzenia polityki komunikacyjnej firmy w sytuacji kryzysu;
 • Dowiesz się jak komunikować się ze swoimi pracownikami w sytuacji kryzysu;
 • Poznasz metody radzenia sobie z niekorzystnym zainteresowaniem mediów

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów;
 • Prezesów;
 • oraz wszystkich, którzy zarządzają ludźmi.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Komunikacji kryzysowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Komunikacji kryzysowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Komunikacji kryzysowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Komunikacji kryzysowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Komunikacji kryzysowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Komunikacji kryzysowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia komunikacja kryzysowa

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia komunikacja kryzysowa

 

INFORMACJE OGÓLNE

moduł 1 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Kryzys w organizacji – typy i charakterystyki;
 • Definiowanie kryzysów: identyfikacja zagrożeń;
 • Fazy kryzysu i odpowiadające im kroki zaradcze: dlaczego coraz rzadziej działają;
 • Rozlewanie się kryzysu na kolejne obszary aktywności firmy – czyli dlaczego kryzysy są jak wirusy;
 • Zarządzanie kryzysowe i jego przełożenie na działania komunikacyjne w firmie;
 • Komunikacja kryzysowa w organizacji – podstawowe schematy działań i uwarunkowania ich skuteczności;

PRZYGOTOWANIE NA CZARNĄ GODZINĘ

moduł 2 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Działania zapobiegawcze: mailing i monitoring mediów i potencjalnych zagrożeń;
 • Przygotowanie planu kryzysowego. Wybór osób odpowiedzialnych za jego realizację oraz pierwszy kontakt z mediami;
 • Ewaluacja planu kryzysowego – ocena potencjalnych zagrożeń wokół firmy;
 • Zawartość planu kryzysowego – tworzenie planu, określanie procedury i kompetencji poszczególnych osób w firmie, definiowanie kryzysów firmowych;
 • Wewnętrzna Komunikacja kryzysowa;
 • Osoby pierwszego kontaktu medialnego;

KOMUNIKACJE WEWNĘTRZNA W WARUNKACH KRYZYSU

moduł 3 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Komunikacja w firmie a identyfikacja pracowników z przedsiębiorstwem;
 • Rola poczucia kontroli i sprawczości u pracownika w budowaniu dobrych relacji z pracodawcą;
 • Przedkryzysowe stosunki na linii pracownicy-organizacja. Używane narzędzia internal relations (biuletyny, strona www, intranet, wydawnictwa firmowe, akcje i konkursy);
 • Reakcja pracowników na kryzys. Zasady wpływania na ich stosunek emocjonalny do firmy i percepcję jej problemów;
 • Techniki przekonywania pracowników do „zaciskania pasa”;
 • Pracownicy jako rzecznicy firmy i droga do wyjścia z kryzysu;
 • Podstawowe błędy szefostwa w komunikacji kryzysowej z pracownikami;

KOMUNIKOWANIE KRYZYSOWE NA ZEWNĄTRZ: MEDIA TRADYCYJNE

moduł 4 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Zasady działania mediów: jak pracują i czego szukają dziennikarze prasy, radia i TV?
 • Dlaczego media uwielbiają trzęsienia ziemi: kryzys jako wzrost nakładu, widowni lub słuchalności;
 • Sposoby reagowania na kampanie negatywne w zależności od fazy kryzysu;
 • Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy;
 • Sytuacja kryzysowa w firmie – jak radzić sobie z dziennikarzami. Standardy postępowania w kontaktach z mediami w okresie problemów;
 • Kryzysowe kampanie wizerunkowe i ocena ich skuteczności. Trudności z zaprojektowaniem i wdrożeniem kampanii;
 • Dobór dziennikarzy, z którymi rozmawiamy  – zasady, strategie, niebezpieczeństwa;
 • Komunikat prasowy. Jak skutecznie trafić do dziennikarza z własną wersją wydarzeń;
 • Wywiad w trudnych czasach. Techniki wymijającego odpowiadania na niewygodne pytania dziennikarzy;
 • Konferencja prasowa w sytuacji kryzysowej. Zasady odpowiadania nieprzychylnym dziennikarzom;
 • Ocena rezultatów kryzysowej kampanii wizerunkowej w mediach tradycyjnych;

WALKA O WIZERUNEK FIRMY W INTERNECIE

moduł 5 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Komunikacyjna specyfika internetu: zasady tworzenia komunikatów dla użytkowników sieci;
 • Portale, czyli jak przebić się z informacją do internetowego mainstreamu;
 • Sensacyjne agregatory treści typu Wykop – jak niwelować powstające za ich sprawą szkody wizerunkowe;
 • Media społecznościowe: szanse i zagrożenia w dobie kryzysu;
 • Marketing szeptany na forach i blogach, czyli jak anonimowo walczyć o własne imię;

KRYZYSOWA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

moduł 6 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Przeciwdziałanie odchodzeniu klientów w sytuacji kryzysowej: polityka informacyjna firmy;
 • Rekompensaty i oferty specjalne dla wiernych klientów – jak je komunikować;
 • Przyciąganie nowych klientów w sytuacji kryzysowej – czy tylko ceną?
 • Kryzysowe relacje z trudnymi i konfliktowymi klientami;
 • Podstawowe zagrywki emocjonalne klientów. Jak na nie odpowiadać?

Komunikacja kryzysowa – INNE ASPEKTY

moduł 7 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Kryzys w innych firmach i sposoby jego prezentacji w mediach;
 • Informacje poufne firmy w czasie kryzysu i ich znaczenie;
 • „Efekt bumerangowy” przy kampanii negatywnej i próbach cenzury;

GRY SYMULACYJNE

moduł 7 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Przygotowanie planu kryzysowego własnej firmy;
 • Tworzenie kryzysowej informacji prasowej;
 • Wywiad dla mediów – trening technik odpowiadania na niewygodne pytania;
 • Konferencja prasowa szefów w organizacji dotkniętej kryzysem;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia komunikacja kryzysowa

moduł 8 – szkolenie komunikacja kryzysowa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z komunikacji kryzysowej

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?