Dlaczego warto wybrać szkolenie Delegowanie zadań w zespole?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Delegowanie zadań w zespole?

Czy to, w jaki sposób delegujesz zadania swoim pracownikom ma wpływ na ich wykonanie? Jak zwiększyć efektywność pracy oraz co zrobić, aby Twoje polecenia były realizowane we właściwy sposób? Dzięki naszemu szkoleniu delegowane zadań w zespole poznasz skuteczne techniki przekazywania informacji, dowiesz się też co ma wpływ na odbiór Twoich słów oraz jak ten odbiór poprawić!

Cele tego szkolenia

 • szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi strategiami delegowania zadań, uwzględniającymi odmienne specyfiki pracowników (ich doświadczenie i poziom motywacji) oraz ze sposobami rozwijania samodzielności pracowników;

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby na stanowiskach kierowniczych;
 • Osoby, które chciałyby usprawnić swój sposób zarządzania pracownikami;
 • Osoby mające na co dzień do czynienia z sytuacjami wymagającymi delegowania zadań;
 • Osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie delegowania zadań.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Delegowania zadań w zespole przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Delegowania zadań w zespole. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Delegowania zadań w zespole, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z delegowania zadań w zespole poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Delegowania zadań w zespole.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z delegowania zadań w zespole w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia delegowanie zadań w zespole

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie delegowanie zadań w zespole jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia delegowanie zadań w zespole

 

 

KOMUNIKACJA MOTYWACYJNA JAKO BAZA DO SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ

moduł 1 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się;
 • Spójność komunikacyjna;
 • Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa);
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika
 • Język reaktywny i proaktywny;
 • Zaangażowanie w rozmowę, słuchanie pracownika i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb pracownika;
 • Praktyczne zasady komunikacji budującej motywację pracownika;

SKUTECZNE DELEGOWANIE JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA I ROZWOJU PRACOWNIKA

moduł 2 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Czym jest delegowanie?
 • Delegowanie – konieczność czy przywilej osoby kierującej;
 • Zasady delegowania obowiązków;
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania i jak ich unikać;
 • Delegowanie jako proces;
 • Delegowanie w organizacji, cele i korzyści dla pracownika i dla szefa;
 • Zasady efektywnego delegowania;
 • Mądre delegowanie według modelu WARTO;
 • Kryteria i zasady delegowania;
 • Styl kierowania – autodiagnoza;
 • Ćwiczenie grupowe – jaki styl zarządzania preferujesz;
 • Delegowanie zadań adekwatnie do motywacji i kompetencji pracownika;
 • Feedback jako narzędzie rozwoju pracownika;
 • Trudne rozmowy jak je prowadzić – fakty czy opinie ?
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, pozytywnej i negatywnej;

DELEGOWANIE ZADAŃ W OPARCIU O KOMPETENCJE

moduł 3 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Sposób wykorzystania i dopasowania kompetencji do zadań;
 • Style zarządzania i kierowania;
 • Poziom dojrzałości pracownika a dobór stylu zarządzania wg  Blancharda;
 • Analiza stylu kierowania – test dla uczestników;
 • Analiza dojrzałości pracownika – siatka;
 • Role zespołowe M. Belbina;
 • Definiowanie kluczowych kompetencji na stanowisku menedżerskim (co ja potrzebuje umieć i wiedzieć);
 • Definiowanie kluczowych kompetencji na stanowiskach pracowniczych (co powinni umieć i wiedzieć moi ludzie i dlaczego );
 • Systemy ocen kompetencyjnych;
 • Zarządzanie ludźmi w oparciu o kryterium kompetencji i motywacji;

WYZNACZANIE I PRZEKAZYWANIE CELÓW JAKO ELEMENT SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ

moduł 4 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Metoda przekazywania celów oraz uzyskiwania zobowiązań;
 • Reguła kaskadowości celów;
 • Ćwiczenie: Opracowanie i przekazanie zadań;

COACHING JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE DOSKONALENIA SAMODZIELNOŚCI PODWŁADNYCH

moduł 5 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Istota coachingu menedżerskiego;
 • Określanie celów;
 • Wydobywanie zasobów;
 • Osiąganie celów;
 • Słuchanie i zadawanie pytań;
 • Udzielanie informacji zwrotnych;
 • Różnice między coachingiem tradycyjnym i menedżerskim;

KONTROLA DZIAŁAŃ PRACOWNIKA

moduł 6 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Samokontrola pracownika;
 • Metody zbierania informacji o działaniach pracownika (obserwacja);
 • Podsumowanie obserwacji;
 • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków;
 • Działania korygujące pracownika;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia delegowanie zadań w zespole

moduł 7 – szkolenie delegowanie zadań w zespole
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z delegowania zadań w zespole.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?