Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie stresem?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Antystresowe?

Stres nie rodzi się w świecie lecz w naszej głowie i tą głową trzeba się nauczyć zarządzać.

Cele tego szkolenia

 • Poznajemy mechanizm działania stresu i odkrywamy osobiste stresory;
 • Uświadamiamy sobie indywidualne zasoby osobiste i mocne strony;
 • Poznajemy zasady zachowań asertywnych;
 • Zdobywamy kompetencje w radzeniu sobie ze stresem (trenujemy je!);
 • Umiemy rozładowywać stres stosując techniki mentalne, oddechowe i relaksacyjne.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • To szkolenie jest skierowane do tych wszystkich osób, które chcą lepiej radzić sobie w życiu zawodowym i osobistym ze stresem, skuteczniej zarządzać sobą w stresie, być lepiej zahartowanym/waną do działania w sytuacjach trudnych - aby nie dopuścić do „wypalania się”. Uczymy się żyć aktywnie, ale w równowadze: CIAŁA, UMYSŁU, EMOCJI i DUCHA.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie Antystresowe przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Antystresowego. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Antystresowego, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Antystresowe poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Antystresowym.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia Antystresowego w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia antystresowe

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia antystresowe

 

MECHANIZM STRESU

moduł 1 – szkolenie antystresowe
 • Jak działa stres i jaką rolę dla nas spełnia „gadzi mózg”?
 • Cechy reakcji stresowej – jak ja reaguję na stres?

UŚWIADOMIENIE SOBIE I NAZWANIE OSOBISTYCH STRESORÓW

moduł 2 – szkolenie antystresowe
 • Definicje stresu i funkcjonalne ujęcie zjawiska stresu;
 • Instrumentalne funkcje stresu – stres destrukcyjny i stres mobilizujący;

OSOBISTE MAPY STRESU

moduł 3 – szkolenie antystresowe
 • Poziom naszego stresu – określenie stresorów – test;

OSOBISTE STRATEGIE DZIAŁANIA W STRESIE

moduł 4 – szkolenie antystresowe
 • Jak osobiście działamy w stresie;

ZAPOBIEGANIE STRESOWI

moduł 5 – szkolenie antystresowe
 • Harmonogram zmniejszania stresu w pracy – jak go przygotować?
 • Remanent przekonań, które prowadzą nas przez życie;
 • Moc słowa – budowanie wspierającego dialogu wewnętrznego;
 • Antystresówki, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne – ich magia i skuteczność;
 • Relaksacja Jacobsona;
 • Trening autogenny Schultza;

SIĘGAMY DO SPRAWDZONYCH STRATEGII

moduł 6 – szkolenie antystresowe
 • Wizualizacja, afirmacje i uważność;

WOLNI OD STRESU – „PROGRAM 8 RAZY O”

moduł 7 – szkolenie antystresowe
 • Uwolnij się od stresu dzięki „8 razy O”;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie antystresowe
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia antystresowego

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?