Referencje ze szkoleń dla urzędów

Cykl szkoleń Zarządzanie pracownikami

polski_instytut_dyplomacji_cykl_szkolen_2015_referencjeSzkolenia zostały przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego

szkolenie Wystąpienia publiczne

ministerstwo-sprawiedliwosci-referencjeNa podstawie ankiet stwierdzam, iż program i metody szkolenia zostały dobrze ocenione przez uczestników.

Ministerstwo Sprawiedliwości

szkolenie Postępowanie Administracyjne Według KPA

referencje_cuptszkolenie zostało przeprowadzone w sposób należyty i prawidłowy zgodnie z zawartą umową.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Cykl szkoleń Fundusze europejskie 2014-2020

ministerstwo-sprawiedliwosci-referencjePowyższe potwierdza, że firma Biznes Edukator Sp. z o.o. jest kompetentnym i profesjonalnym partnerem w realizacji usług szkoleniowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Cykl szkoleń Budowa i Rozwój Zespołu
pazp-referencjeUsługi zostały wykonane w sposób rzetelny, terminowo oraz z zachowaniem wysokiej jakości.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Przeciwdziałanie konfliktowi interesów i korupcji w urzędzie

pfron_referencja-page-001Program szkolenia był dostosowany do potrzeb uczestników i w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

szkolenie Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
mazowiecki_urzad_wojewodzki_w_warszawie-skuteczne_wspolpracaPozytywnie na tle innych podmiotów świadczących usługi z zakresu szkoleń wyróżniała sięorganizacja szkolenia oraz materiały szkoleniowe oferowane przez Biznes Edukator sp. z o.o. uczestnikom szkolenia.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

szkolenie Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników
zus_-asertywna_komunikacja_stres__20-21.10.2008-page-001Dobór trenera oraz dopasowanie programu do naszych potrzeb sprawiło, że szkolenie spełniło nasze oczekiwania i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ewidencja środków trwałych zgodna z Ustawą o rachunkowości w kontekście przeprowadzanych kontroli u Beneficjentów

referencje_urzad_marszalkowski_wojewodztwa_wielkopolskiegoszkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. … Rekomendujemy firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. w zakresie usług szkoleniowych jako rzetelnego i solidnego partnera.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Przeciwdziałanie konfliktowi interesów i korupcji w urzędzie

pfron_referencja-page-001Prowadzący ww. szkolenia był bardzo dobrze przygotowany do zajęć, wykazał się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Program szkolenia był dostosowany do potrzeb uczestników i w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

szkolenie Równość szans kobiet i mężczyzn

ministerstwo_gospodarki_-_rownosc_szans_kobiet_i_mezczyzn_-_kwiecien_2015Zamówienie zostało zrealizowane rzetelnie,w należyty i prawidłowy sposób. Przygotowanie merytoryczne trenera,styl komunikacji,umiejętność przekazywania wiedzy oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia.

Ministerstwo Gospodarki

szkolenie Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami

mpps_szkolenie_prowadzenie_rozmow_oceniajacychszkolenie zostało przez uczestników ocenione pozytywnie. … Stwierdzam, że jestem zadowolona z usług świadczonych przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. W mojej ocenie jest ona solidnym i godnym polecenia partnerem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cykl szkoleń

referencja_ministerstwo_skarbu_panstwaSzczególnie doceniamy chęć jak najlepszego dostosowania wartości merytorycznej szkolenia do potrzeb MSP i sprawną współpracę na każdym etapie realizacji projektu. Ministerstwo Skarbu Państwa wysoko ocenia współpracę z Wykonawcą.

Ministerstwo Skarbu Państwa

szkolenie z Profesjonalnej obsługi klienta

nfz_profesjonalna_obsluga_klienta_07.2008-page-001Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenia całkowicie spełniły oczekiwania merytoryczne naszych pracowników. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników szkoleń wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia

szkolenie z Zarządzania ryzykiem

urzad_zamowien_publicznych_-_sztuka_prezentacji_i_wystapien_publicznych_-_28.05.2015Usługa szkoleniowa zrealizowana przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. spełniła wszystkie standardy w zakresie kształcenia. Rekomenduję firmę jako rzetelnego i profesjonalnego partnera szkoleniowego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

szkolenie Zarządzanie i organizacja czasu pracy

kprm-_zarz-dzanie-_organizacja_czasu_pracy_-11-09-2008-Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rekomenduje firmę jako rzetelnego, profesjonalnego i terminowego organizatora usług szkoleniowych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

szkolenie z Autoprezentacji i wystąpień publicznych
ministerstwo_rozwoju_rolnictwa_i_rozwoju_wsi_-_szkolenie_autoprezentacjaszkolenie umożliwiło uczestnikom rozwinięcie umiejętności występowania przed kamerą, skutecznej autoprezentacji, budowania własnego wizerunku jako eksperta, efektywnego prowadzenia spotykań oraz komunikowania się.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

szkolenie z Autoprezentacji i wystąpień publicznych

ministerstwo_rozwoju_rolnictwa_i_rozwoju_wsi_-_szkolenie_autoprezentacjaRealizując szkolenie firma Biznes Edukator Sp. z o.o. okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

szkolenie Badanie efektywności szkoleń i zarządzanie wiedzą
zus_-asertywna_komunikacja_stres__20-21.10.2008-page-001Istotną cechą prowadzonego szkolenia było to, ze prowadzący szkolenia starał się pomóc uczestnikom w zoperacjonalizowaniu poznanej wiedzy w realiach panujących w Zakładzie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cykl szkoleń

arimr_-_cykl_szkolen_-_05.2015Jestem zadowolony z poziomu świadczonych usług przez firmę Biznes Edukator. Rekomenduję tę firmę jako kompetentnego i godnego partnera biznesowego w zakresie usług szkoleniowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

szkolenie z Profesjonalnej obsługi klienta

nfz_profesjonalna_obsluga_klienta_07.2008-page-001szkolenie w całym aspekcie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, na bardzo wysokim poziomie. Założone wspólnie cele szkoleniowe w pełni były zrealizowane, przy czym pragniemy podkreślić staranne przygotowanie szkolenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia

szkolenie Asertywna komunikacja i radzenie sobie ze stresem
zus_-asertywna_komunikacja_stres__20-21.10.2008-page-001szkolenie prowadzone było profesjonalnie i z zaangażowaniem, a dostarczone uczestnikom materiały szkoleniowe były bardzo pomocne. Departament Spraw Pracowniczych ZUS może polecić firmę … jako rzetelnego i profesjonalnego współpracownika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

szkolenie z Asertywności w obsłudze klienta

zus_-asertywna_komunikacja_stres__20-21.10.2008-page-001szkolenie przeprowadzone zostało profesjonalne, z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową. Przez uczestników szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

szkolenie Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, autoprezentacja oraz kontrolowanie stresu na sali sądowej

urzad_zamowien_publicznych_-_sztuka_prezentacji_i_wystapien_publicznych_-_28.05.2015Z uwagi na sposób prowadzenia zajęć jak i profesjonalnego wykładowcę, szkolenie zostało przez uczestników wysoko ocenione zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

Urząd Zamówień Publicznych

Cykl szkoleń

ministerstwo_administracji_i_cyfryzacji_-_cykl_szkolen_-_czerwiec_2015Z satysfakcja możemy stwierdzić, że szkolenie całkowicie spełniło oczekiwania naszych pracowników. Szkolenia zostały ocenione przez uczestników jako przydatne, przekaz materiału jako czytelny, trenerzy jako osoby wysoko wykwalifikowane.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

szkolenie ze skutecznej współpracy w zespole
mazowiecki_urzad_wojewodzki_w_warszawie-skuteczne_wspolpracaUczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm przygotowania programu szkolenia oraz warsztat trenerski. … Polecam podmiot Biznes Edukator sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę szkoleń.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi

szkolenie_mobbing_kprmFirma Biznes Edukator Sp. z o.o. zrealizowała dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów … szkolenie pn. Przeciwdziałanie mobbingowi, w którym udział wzięło 38 pracowników KPRM. .. szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

szkolenie Prawo budowlane - dwa poziomy zaawansowania

Zakres współpracy zawierał przeprowadzenie jednodniowych szkoleń … dla 118 osób podzielonych na 5 grup. gddkia-prawo_budowlanecykl_skzolenCele szkolenia były jasno określone, a jego metody i środki dydaktyczne oraz przygotowane materiały szkoleniowe pomogły w ich osiągnięciu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Cykl szkoleń
zus_-asertywna_komunikacja_stres__20-21.10.2008-page-001Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób należyty i prawidłowy, zgodnie z zawartymi umowami … Rekomendujemy firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. jako profesjonalnego partnera do współpracy w zakresie usług szkoleniowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

szkolenie Udzielanie bieżącej informacji zwrotnej

mpps_szkolenie_prowadzenie_rozmow_oceniajacychWspółpraca z firmą Biznes Edukator Sp. z o.o. przebiegała konstruktywnie i bez zakłóceń … Stwierdzam, że jestem zadowolona z usług świadczonych przez firmę Biznes Edukator Sp. z o.o. W mojej ocenie jest ona solidnym i godnym polecenia partnerem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cykl szkoleń
miirW ramach umowy zrealizowano cztery dwudniowe szkolenia z zakresu narzędzi i instrumentów finansowych .. oraz pięć jednodniowych szkoleń z zakresu udzielania i rozliczania dotacji… Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

szkolenie z zarzadzania sobą oraz pracownikami w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji
zus_-asertywna_komunikacja_stres__20-21.10.2008-page-001Dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu firmy Biznes Edukator sp. z o.o. w realizacji projektów szkoleniowych firma jest rzetelną, godną zaufania oraz zorientowaną na potrzeby swoich klientów. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

szkolenie Delegowanie zadań i uprawnień
centrum_edukacji_zawodowej_resortu_finans-w_delegowanie_zada-_i_uprawnie-_04-2013Firma Biznes Edukator zapewniła opracowanie oraz powielenie i przekazanie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej każdemu uczestnikowi szkolenia. szkolenie zostało przeprowadzone, bez zastrzeżeń w sposób należyty i prawidłowy.

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów

szkolenie Savoir-vivre i elegancja w biznesie
szkolenie_mobbing_kprmJedyny niedosyt jaki uczestnicy odczuwali po zakończeniu szkolenia to fakt, iz jeden dzień szkoleniowy to zdecydowanie za krótko na zrealizowanie tak ciekawego i przydatnego materiału.

Koleje Mazowieckie - KM

Cykl szkoleń
mpps_szkolenie_prowadzenie_rozmow_oceniajacychMinisterstwo Rozwoju Regionalnego potwierdza, ze firma Biznes Edukator Sp. z o.o wykonała zadanie polegające na przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia. Wykonawca wykonał zadanie terminowo, w sposób należyty oraz z zachowaniem wysokiej jakości.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cykl szkoleń
urzad_zamowien_publicznych_-_sztuka_prezentacji_i_wystapien_publicznych_-_28.05.2015Gmina Leśnica potwierdza, że firma Biznes Edukator Sp. z o.o. przeprowadziła cykl szkoleń dla naszych pracowników … Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i należyty. Współpraca z firmą Biznes Edukator Sp. z o.o. jest godna polecenia.

Gmina Leśnica

Cykl szkoleń
lesnica_referencje-page-001Ministerstwo Finansów niniejszym potwierdza, że Biznes Edukator Sp. z o.o. wykonał zamówienie na kompleksową organizację i przeprowadzenie praktycznych szkoleń wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną … w terminach określonych umową i bez zastrzeżeń.

Ministerstwo Finansów

szkolenie Rozwój kompetencji i umiejętności konsultanta funduszy
mpps_szkolenie_prowadzenie_rozmow_oceniajacychszkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Zarówno organizacja jak i przebieg szkolenia spełniły oczekiwania Zamawiającego. Wiedza a także umiejętności zdobyte na szkoleniu przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji pracowników.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Cykl szkoleń
ministerstwo_srodowiska (1)Plan warsztatu oraz merytoryczny zakres materiałów szkoleniowych spotkały się z dużym uznaniem wszystkich uczestników. Prowadzący wykazał się ogromnym zaangażowaniem, łatwością przekazu wiedzy.

Ministerstwo środowiska

szkolenie Efektywna komunikacja z klientem
referencja_ministerstwo_skarbu_panstwaPrzedmiotowe szkolenia zostały zrealizowane w sposób rzetelny i profesjonalny, o czym świadczą zarówno wysokie noty oceniające program szkolenia jak i pracę trenera wykazane w ankietach wypełnionych przez uczestników szkolenia po jego zakończeniu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

szkolenie z Zarządzania zasobami ludzkimi
urzad_marszDotychczasowa współpraca z firmą Biznes Edukator pozwala nam wysoko ocenić jakość świadczonych usług i zachęca do tworzenia wspólnych projektów szkoleniowych w przyszłości. W związku z powyższym polecamy tę firmę,jako profesjonalnego organizatora szkoleń.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

szkolenie Podnoszenie umiejętności trenerskich
referencje_urzad_marszalkowski_wojewodztwa_wielkopolskiegoFirma Biznes Edukator Sp. z o.o. wykazała się dużym profesjonalizmem w przygotowaniu szkolenia idealnie dopasowanego do naszych potrzeb. … Otrzymane materiały pomagają nam w codziennej pracy.

Gmina Połaniec

szkolenie Wystąpienia publiczne i zasady profesjonalnej prezentacji
ministerstwo_administracji_i_cyfryzacji_-_cykl_szkolen_-_czerwiec_2015szkolenie zostały zrealizowane z należytą starannością oraz w pełni profesjonalnie, co potwierdza zaakceptowany, zgodnie z zapisami umowy, raport ze szkolenia oraz pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach poszkoleniowych.

Centrum Projektów Europejskich

Cykl szkoleń
miirSzkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością i terminowo. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze. Na uwagę zasługuje elastyczność Wykonawcy w dostosowaniu się do potrzeb Urzędu, a także jego profesjonalizm.

Inspekcja Transportu Drogowego

szkolenie trenerskie
wojbibliotekapubliczna_szkolenie_trenerskie_05.2001-page-001Profesjonalne prowadzenie zajęć oraz materiały szkoleniowe, które otrzymali wszyscy uczestnicy treningu zasługują na najwyższą ocenę. Mając nadzieję na stały kontakt z państwem w następnych szkoleniach.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Masz pytania w sprawie szkoleń, zapytanie szkoleniowe, czy też organizujesz przetarg?

Skontaktuj się z nami – chętnie poznamy Twoje oczekiwania i zaproponujemy korzystne rozwiązanie

Wybierz najlepszą formę kontaktu:

PRZEŚLIJ ZAPYTANIE SZKOLENIOWE MAILEM

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZAPYTANIA SZKOLENIOWEGO

kliknij ikonę telefonu i wpisz swój numer – oddzwonimy do Ciebie w ciągu 1 min.

Lub po prostu zadzwoń – tel 22 22 82 154 lub 515 232 158


Biznes Edukator - profesjonalna firma szkoleniowa, partner w zakresie organizacji szkoleń handlowych,
szkoleń negocjacyjnych, szkoleń z zarządzania i HR, szkoleń z prezentacji i komunikacji
oraz szkoleń rozwojowych i szkoleń z budowania zespołu.