• Nazwa szkolenia
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • szkolenie Rekrutacja i selekcja
  16.12.2021 - 17.12.2021
  1290 PLN
 • szkolenie Rekrutacja i selekcja
  06.11.2021 - 07.11.2021
  1290 PLN