• Nazwa szkolenia
 • Data szkolenia
 • Cena netto/os
 • szkolenie Ocena okresowa
  02.12.2021 - 03.12.2021
  1290 PLN
 • szkolenie Ocena okresowa
  05.10.2021 - 06.10.2021
  1290 PLN
 • szkolenie Ocena okresowa
  22.11.2021 - 23.11.2019
  1290 PLN