Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prognozowanie, monitorowanie i badanie efektywności szkoleń?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie zmianą?

Szkolenia z obszaru zarządzania poświęcone są doskonaleniu umiejętności kierowania ludźmi. Każdy menedżer kiedyś zmierzy się z potrzebą zmiany w kierowanej przez siebie firmie. Zrozumienie, jak się zarządza zmianą, jak się powinno wprowadzać zmiany, jakie czynniki sprzyjają osiąganiu sukcesu we wprowadzaniu zmian, jest bardzo ważne w zarządzaniu. Jeżeli więc Twoja firma szykuje się do wprowadzenia zmian lub jest już w ich trakcie - przygotuj się i Ty, podczas naszego szkolenia.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz efektywne sposoby komunikowania zmian pracownikom;
 • Nauczysz się właściwego podejścia do kierowania ludźmi w różnych sytuacjach;
 • Poznasz proces zmian w organizacji;
 • Określisz jaka jest rola menadżera w procesie zmian;
 • Dowiesz się jak skutecznie zminimalizować opór pracowników przeciwko zmianom.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby kierujące pracą zespołów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania zmianą przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania zmianą. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania zmianą, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania zmianą poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania zmianą.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania zmianą w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zmianą

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie zmianą

 

PROCES ZMIAN W ORGANIZACJI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rodzaje zmian w organizacji;
 • Podejście do zmiany;
 • Czynniki wymuszające zmiany w organizacji;
 • Znaczenie i wpływ zmian na działalność organizacji i jej pracowników;
 • Osiąganie gotowości na zmiany – rola menedżera i motywacja do zmian;

ROLA MENADŻERA W PROCESIE ZMIAN

moduł 2 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rola menedżera w stymulowaniu zmian;
 • Budowanie wspólnej wizji i systemu wartości;
 • Grupowe rozwiązywanie problemów;
 • Zasady kontrolowania pracowników podczas implementowania zmian;

ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN

moduł 3 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Film „Kto zabrał mój ser”;
 • Możliwe reakcje na zmiany;
 • Etapy reakcji na zmianę;

BUDOWANIE POZYTYWNEGO NASTAWIENIA MENADŻERA I PRACOWNIKA DO ZMIAN W ORGANIZACJI

moduł 4 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Znaczenie innowacji a strategia organizacji – co by było, gdyby… organizacja się nie zmieniała?;
 • Stereotypy – tajemnica braku sukcesu i przyczyna oporu;
 • Siła przyzwyczajeń i ich konsekwencje;
 • Dlaczego „lepiej” nic nie zmieniać – typowe przyczyny oporu przed zmianą;
 • Obawy i korzyści płynące ze zmian;
 • Modelowanie skutecznej postawy;
 • Strategie podejścia do zmian i trudnych sytuacji:
  • K – sposób na porażkę
  • D – kreatywność bez konsekwencji;
  • L – skuteczność w działaniu;
  • M – indywidualne mistrzostwo;
 • Rodzaje emocji wywołanych przez zmiany;
 • Odruchowe reakcje w odpowiedzi na zmianę;
 • Radzenie sobie z lękiem przed nieznanym;
 • Weryfikacja własnego stanowiska wobec zmiany;
 • Obranie nowej drogi;
 • Specyfika budowania skutecznych strategii i eliminowania destrukcyjnych – u siebie i pracownika;

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE ZMIAN PRACOWNIKOM

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian;
 • Typowe błędy w komunikacji;
 • Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian;
 • Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom;
 • Strategie informowania pracowników podczas wprowadzania zmian;
 • Rola wsparcia pracowników podczas zmian;

SŁOWNICTWO MENEDŻERA

moduł 6 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rodzaje pytań pomocnych menedżerowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;
 • Rodzaje słuchania i ich specyfika;
 • Zarządzanie słowem: wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty, zwroty motywujące i demotywujące;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;

MINIMALIZOWANIE OPORU PRACOWNIKÓW PRZECIWKO ZMIANOM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Psychologiczne i socjologiczne źródła oporu wobec zmian;
 • Metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian i postaw pracowników;
 • Różne formy przejawiania się oporu (krytykanctwo, konformizm, bunt, bierność, odrzucenie);
 • Sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia oporu;
 • Metody przezwyciężania lęku przed nieznanym;
 • Radzenie sobie ze stresem własnym oraz pracowników w sytuacji wprowadzania zmian;

TWÓRCZE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO ZMIAN

moduł 8 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Dynamika grupy a proces zmian;
 • Metody motywowania pracowników – pobudzanie do zmian;
 • Wywieranie wpływu na ludzi;
 • Motywowanie poprzez ustalanie celów;
 • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (m.in. prawo własnego wyboru, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie zmianą

moduł 9 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania zmianą. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?