Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi?

Zarządzanie projektami marketingowymi to filozofia organizacyjna zaadaptowana przez działy marketingu do realizacji swoich celów. W ramach zajęć uczestnicy poznają skuteczną metodologię zarządzania projektami marketingowymi, narzędzia i procesy poprawiające efektywność osobistą oraz realizowanych zadań.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące zarządzanie projektami marketingowymi.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania projektami marketingowymi przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania projektami marketingowymi. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania projektami marketingowymi, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania projektami marketingowymi poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania projektami marketingowymi.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania projektami marketingowymi w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

 

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

PODZIAŁ RÓL I OBOWIĄZKÓW/PRACY 

moduł 2 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Lider vs członkowie zespołu projektowego

ZADANIA LIDERA

moduł 3 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Ustalanie celów dla zespołu projektowego;
 • Ustalanie zadań dla zespołu projektowego;
 • Motywowanie zespołu projektowego;
 • Kontrola i nadzór nad postępem prac;
 • Działanie metodyczne bez względu na zaufanie;

HARMONOGRAM PRAC

moduł 4 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Ustalanie zakresu prac;
 • Ustalanie odpowiedzialności i osadzenie w czasie;
 • Wykresu GANTA

SPOTKANIA ROBOCZE (KICK OFF MEETINGS) LIDERA Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

moduł 5 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Czas trwania spotkania roboczego;
 • Agenda spotkania;
 • Notatka ze spotkania lidera z zespołem;

KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

moduł 6 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Informacja zwrotna;
 • Bieżące rzeczowe rozmowy;
 • Mówienie wprost;
 • Interesy vs stanowiska;
 • Raportowanie;
 • Wiedza vs zakładanie;
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych; 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

moduł 7 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania projektami marketingowymi. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?