Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi?

Zarządzanie projektami marketingowymi to filozofia organizacyjna zaadaptowana przez działy marketingu do realizacji swoich celów. W ramach zajęć uczestnicy poznają skuteczną metodologię zarządzania projektami marketingowymi, narzędzia i procesy poprawiające efektywność osobistą oraz realizowanych zadań.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące zarządzanie projektami marketingowymi.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 23.09.2019 - 24.09.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania projektami marketingowymi przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania projektami marketingowymi. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania projektami marketingowymi, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Zarządzania projektami marketingowymi poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania projektami marketingowymi.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania projektami marketingowymi w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

 

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi

PODZIAŁ RÓL I OBOWIĄZKÓW/PRACY 

moduł 2 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Lider vs członkowie zespołu projektowego

ZADANIA LIDERA

moduł 3 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Ustalanie celów dla zespołu projektowego;
 • Ustalanie zadań dla zespołu projektowego;
 • Motywowanie zespołu projektowego;
 • Kontrola i nadzór nad postępem prac;
 • Działanie metodyczne bez względu na zaufanie;

HARMONOGRAM PRAC

moduł 4 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Ustalanie zakresu prac;
 • Ustalanie odpowiedzialności i osadzenie w czasie;
 • Wykresu GANTA

SPOTKANIA ROBOCZE (KICK OFF MEETINGS) LIDERA Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

moduł 5 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Czas trwania spotkania roboczego;
 • Agenda spotkania;
 • Notatka ze spotkania lidera z zespołem;

KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

moduł 6 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Informacja zwrotna;
 • Bieżące rzeczowe rozmowy;
 • Mówienie wprost;
 • Interesy vs stanowiska;
 • Raportowanie;
 • Wiedza vs zakładanie;
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych; 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

moduł 7 – szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania projektami marketingowymi. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?