Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie czasem?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Zarządzanie czasem | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

Nie wyrabiasz się na czas ze wszystkimi zadaniami w pracy? Stresujesz się, że nie zdążysz i tysiąc tematów zaprząta Twój umysł jednocześnie? Na szkoleniu nauczysz się efektywnie organizować swój czas pracy: planować swoją pracę, ustalać priorytety, radzić sobie wobec natłoku obowiązków.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności i zwiększysz wiedzę związaną z zarządzaniem czasem;
 • Poznasz metody i narzędzia planowania czasu;
 • Podniesiesz swoją skuteczność w planowaniu i we wdrażaniu celów;
 • Wzmocnisz i rozwiniesz skuteczności w działaniu;
 • Nauczysz się jak radzić sobie z pożeraczami czasu (identyfikacja pożeraczy + tworzenie rozwiązań);
 • Poznasz skuteczne metody planowania i realizowania zadań indywidualnie i zespołowo;
 • Rozpoznasz swój potencjał (co może być moim atutem, a co może być moją słabością);
 • Wypracujesz konkretne rozwiązania usprawniające Zarządzanie czasem (gotowce do wdrożenia w pracy);
 • Wzmocnisz swoją motywację do doskonalenia, do lepszego zarządzania czasem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby / zespoły, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać czas przeznaczony na wykonywanie codziennych obowiązków;
 • osoby / zespoły, które napotykają trudności w skutecznym planowaniu zadań;
 • Osoby / zespoły, które mają problemy w podejmowaniu decyzji na temat ważności i pilności poszczególnych zadań;
 • A również szefów i ich pracowników.

szkolenie Zarządzanie czasem realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 13.12.2021 - 14.12.2021
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania czasem przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania czasem. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania czasem, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Zarządzania czasem poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania czasem.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania czasem w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie czasem

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie czasem

 

BUDOWANIE FUNDAMENTU DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

moduł 1 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Mentalność i jej wpływ na efektywność osobistą;
 • Przekraczanie ramy stereotypu (w obszarze podejmowania decyzji, planowania zadań i celów, realizacji zadań, współpracy w zespole);
 • Identyfikacja swoich strategii zarządzania czasem (atuty i słabości);
 • Rodzaje postaw mentalnych i ich wpływ na efektywność w zarządzaniu czasem;
 • Rola nastawienia i motywacji;

DIAGNOZA STANU OBECNEGO

moduł 2 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Analiza SWOT (Twojej osoby / Twojego zespołu);
 • Identyfikacja pożeraczy organizacyjnych (zewnętrzne);
 • Identyfikacja pożeraczy mentalnych (wewnętrzne);
 • Kreatywne szukanie rozwiązań na usunięcie / zneutralizowanie pożeraczy;
 • Wnioski na przyszłość;

METODOLOGIA PLANOWANIA ZADAŃ I PRACY Z CELAMI

moduł 3 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Metodologia pracy z celami;
 • Znaczenie celów w pracy zawodowej;
 • Definiowanie celów;
 • Zasady formułowania inspirujących celów;
 • Planowanie działań i ustalanie priorytetów;
 • Zasady planowania: zasada 60/40, ABC, Eisenhowera;
 • Ustalanie priorytetów, terminy wykonania;
 • Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy;
 • Wykorzystanie zasad planowania w codziennej pracy;
 • Moja wydajność a koncentracja i efektywność pracy;
 • Wyznaczanie priorytetów zadań;

POTENCJAŁ OSOBISTY W ZARZĄDZANIU CZASEM

moduł 4 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Charakterystyka typów osobowości i nauka szybkiej ich identyfikacji;
 • Mocne i słabe strony każdego typu osobowości w zarządzaniu czasem;
 • Poznanie własnych strategii zarządzania czasem, działania i podejmowania decyzji oraz preferencji wynikających z posiadanego typu osobowości;
 • Uzyskiwanie dostępu do ukrytego potencjału osobowościowego;

EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

moduł 5 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Porządkowanie codziennych obowiązków;
 • Reguły dotyczące przebiegu dnia pracy;
 • Eliminacja pożeraczy czasu;
 • Minimalizowanie odkładania na później;
 • Radzenie sobie z nieoczekiwanymi zadaniami, telefonami, zebraniami, rozmowami, spotkaniami;
 • Organizacja biurka;
 • Prowadzenie zebrań;
 • Zasady obiegu informacji;
 • Efektywne czytanie dokumentów;
 • Organizacja poczty elektronicznej;
 • Selekcja informacji;
 • Pozytywne rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy;
 • Nagrody dla samego siebie;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania czasem. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?