Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie czasem?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie czasem?

Nie wyrabiasz się na czas ze wszystkimi zadaniami w pracy? Stresujesz się, że nie zdążysz i tysiąc tematów zaprząta Twój umysł jednocześnie? Na szkoleniu nauczysz się efektywnie organizować swój czas pracy: planować swoją pracę, ustalać priorytety, radzić sobie wobec natłoku obowiązków.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności i zwiększysz wiedzę związaną z zarządzaniem czasem;
 • Poznasz metody i narzędzia planowania czasu;
 • Podniesiesz swoją skuteczność w planowaniu i we wdrażaniu celów;
 • Wzmocnisz i rozwiniesz skuteczności w działaniu;
 • Nauczysz się jak radzić sobie z pożeraczami czasu (identyfikacja pożeraczy + tworzenie rozwiązań);
 • Poznasz skuteczne metody planowania i realizowania zadań indywidualnie i zespołowo;
 • Rozpoznasz swój potencjał (co może być moim atutem, a co może być moją słabością);
 • Wypracujesz konkretne rozwiązania usprawniające Zarządzanie czasem (gotowce do wdrożenia w pracy);
 • Wzmocnisz swoją motywację do doskonalenia, do lepszego zarządzania czasem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby / zespoły, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać czas przeznaczony na wykonywanie codziennych obowiązków;
 • osoby / zespoły, które napotykają trudności w skutecznym planowaniu zadań;
 • Osoby / zespoły, które mają problemy w podejmowaniu decyzji na temat ważności i pilności poszczególnych zadań;
 • A również szefów i ich pracowników.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Zarządzania czasem przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Zarządzania czasem. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Zarządzania czasem, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Zarządzania czasem poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Zarządzania czasem.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Zarządzania czasem w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie czasem

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie czasem

 

BUDOWANIE FUNDAMENTU DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

moduł 1 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Mentalność i jej wpływ na efektywność osobistą;
 • Przekraczanie ramy stereotypu (w obszarze podejmowania decyzji, planowania zadań i celów, realizacji zadań, współpracy w zespole);
 • Identyfikacja swoich strategii zarządzania czasem (atuty i słabości);
 • Rodzaje postaw mentalnych i ich wpływ na efektywność w zarządzaniu czasem;
 • Rola nastawienia i motywacji;

DIAGNOZA STANU OBECNEGO

moduł 2 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Analiza SWOT (Twojej osoby / Twojego zespołu);
 • Identyfikacja pożeraczy organizacyjnych (zewnętrzne);
 • Identyfikacja pożeraczy mentalnych (wewnętrzne);
 • Kreatywne szukanie rozwiązań na usunięcie / zneutralizowanie pożeraczy;
 • Wnioski na przyszłość;

METODOLOGIA PLANOWANIA ZADAŃ I PRACY Z CELAMI

moduł 3 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Metodologia pracy z celami;
 • Znaczenie celów w pracy zawodowej;
 • Definiowanie celów;
 • Zasady formułowania inspirujących celów;
 • Planowanie działań i ustalanie priorytetów;
 • Zasady planowania: zasada 60/40, ABC, Eisenhowera;
 • Ustalanie priorytetów, terminy wykonania;
 • Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy;
 • Wykorzystanie zasad planowania w codziennej pracy;
 • Moja wydajność a koncentracja i efektywność pracy;
 • Wyznaczanie priorytetów zadań;

POTENCJAŁ OSOBISTY W ZARZĄDZANIU CZASEM

moduł 4 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Charakterystyka typów osobowości i nauka szybkiej ich identyfikacji;
 • Mocne i słabe strony każdego typu osobowości w zarządzaniu czasem;
 • Poznanie własnych strategii zarządzania czasem, działania i podejmowania decyzji oraz preferencji wynikających z posiadanego typu osobowości;
 • Uzyskiwanie dostępu do ukrytego potencjału osobowościowego;

EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

moduł 5 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Porządkowanie codziennych obowiązków;
 • Reguły dotyczące przebiegu dnia pracy;
 • Eliminacja pożeraczy czasu;
 • Minimalizowanie odkładania na później;
 • Radzenie sobie z nieoczekiwanymi zadaniami, telefonami, zebraniami, rozmowami, spotkaniami;
 • Organizacja biurka;
 • Prowadzenie zebrań;
 • Zasady obiegu informacji;
 • Efektywne czytanie dokumentów;
 • Organizacja poczty elektronicznej;
 • Selekcja informacji;
 • Pozytywne rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy;
 • Nagrody dla samego siebie;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z zarządzania czasem. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?