Dlaczego warto wybrać Szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek?

Wprowadzenie nowego produktu to jedna z form rozwoju firmy. Ze statystyk wynika, że znaczna większość wprowadzonych nowych produktów na rynek umiera, gdyż z reguły został popełniony jakiś błąd przy jego przygotowaniu, promocji, dystrybucji czy ustalaniu poziomu ceny. Znajomość i efektywna realizacja poszczególnych etapów wprowadzenia nowego produktu na rynek z pewnością przyczyni się do większych sukcesów rynkowych i tym samym oczekiwanych wzrostów zysków firmy.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące proces tworzenia nowych produktów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli mikro i małych firm;
 • Specjalistów ds. marketingu;
 • Kierowników działów marketingu;
 • Kierowników działów sprzedaży;
 • Brand manager’ów;
 • Product manager’ów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Wprowadzenia nowego produktu na rynek przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Wprowadzenia nowego produktu na rynek. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Wprowadzenia nowego produktu na rynek, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Wprowadzenia nowego produktu na rynek poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Wprowadzenia nowego produktu na rynek.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Wprowadzenia nowego produktu na rynek w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek

 

NOWY PRODUKT 

moduł 1 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Definicje nowego produktu;
 • Rodzaje nowych produktów.

PROCES OPRACOWYWANIA NOWEGO PRODUKTU

moduł 2– szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Poszukiwanie:
  • Źródła pomysłów;
  • Metody generowania pomysłów;
  • Architektura produktu/pozycjonowanie produktu;
  • Segmentacja klientów;
 • Selekcja:
  • Błędy selekcji;
  • Metoda 9 x tak;
 • Analiza ekonomiczna:
  • Cele polityki cenowej;
  • Metody ustalania ceny;
  • Analiza rentowności;
 • Realizacja:
  • Badania marketingowe: typy i charakterystyka;
  • Zagadnienia/pytania do badań marketingowych;
 • Komercjalizacja:
  • Lej marketingowo-sprzedażowy;
  • Korzyści dla klienta i kanału dystrybucji wg. Czk;
  • Kampania marketingowo-sprzedażowa;
 • Ewaluacja:
  • Analiza wskaźnikowa;
  • Diagram ishikawy —  diagram błędów;

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE — OCHRONA PRAWNA PRZED PLAGIATEM

moduł 3 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Znaki towarowe;
 • Wzory przemysłowe;
 • Ochrona prawna przed plagiatem.

CECHY UDANEGO PRODUKTU — HITU RYNKOWEGO

moduł 4 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ RYNKOWYCH 

moduł 5 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Przedstawienie przyczyn niepowodzeń rynkowych niektórych nowych produktów. 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek 

moduł 6 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?