Dlaczego warto wybrać szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek?

Wprowadzenie nowego produktu to jedna z form rozwoju firmy. Ze statystyk wynika, że znaczna większość wprowadzonych nowych produktów na rynek umiera, gdyż z reguły został popełniony jakiś błąd przy jego przygotowaniu, promocji, dystrybucji czy ustalaniu poziomu ceny. Znajomość i efektywna realizacja poszczególnych etapów wprowadzenia nowego produktu na rynek z pewnością przyczyni się do większych sukcesów rynkowych i tym samym oczekiwanych wzrostów zysków firmy.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące proces tworzenia nowych produktów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli mikro i małych firm;
 • Specjalistów ds. marketingu;
 • Kierowników działów marketingu;
 • Kierowników działów sprzedaży;
 • Brand manager’ów;
 • Product manager’ów.

szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 04.09.2019 - 05.09.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Wprowadzenia nowego produktu na rynek przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Wprowadzenia nowego produktu na rynek. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Wprowadzenia nowego produktu na rynek, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Wprowadzenia nowego produktu na rynek poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Wprowadzenia nowego produktu na rynek.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Wprowadzenia nowego produktu na rynek w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek

 

NOWY PRODUKT 

moduł 1 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Definicje nowego produktu;
 • Rodzaje nowych produktów.

PROCES OPRACOWYWANIA NOWEGO PRODUKTU

moduł 2– szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Poszukiwanie:
  • Źródła pomysłów;
  • Metody generowania pomysłów;
  • Architektura produktu/pozycjonowanie produktu;
  • Segmentacja klientów;
 • Selekcja:
  • Błędy selekcji;
  • Metoda 9 x tak;
 • Analiza ekonomiczna:
  • Cele polityki cenowej;
  • Metody ustalania ceny;
  • Analiza rentowności;
 • Realizacja:
  • Badania marketingowe: typy i charakterystyka;
  • Zagadnienia/pytania do badań marketingowych;
 • Komercjalizacja:
  • Lej marketingowo-sprzedażowy;
  • Korzyści dla klienta i kanału dystrybucji wg. Czk;
  • Kampania marketingowo-sprzedażowa;
 • Ewaluacja:
  • Analiza wskaźnikowa;
  • Diagram ishikawy —  diagram błędów;

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE — OCHRONA PRAWNA PRZED PLAGIATEM

moduł 3 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Znaki towarowe;
 • Wzory przemysłowe;
 • Ochrona prawna przed plagiatem.

CECHY UDANEGO PRODUKTU — HITU RYNKOWEGO

moduł 4 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ RYNKOWYCH 

moduł 5 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Przedstawienie przyczyn niepowodzeń rynkowych niektórych nowych produktów. 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek 

moduł 6 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?