Dlaczego warto wybrać szkolenie Telemarketing?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Telemarketing?

Jak trafnie wybrać potencjalnych klientów? Jak zbierać informacje i jakie informacje zbierać, by maksymalizować efektywność sprzedaży telefonicznej? Jak zmotywować się do pracy telemarketingowej? Jak tworzyć pozytywną atmosferę i budować relacje w rozmowie telefonicznej? Jak zainteresować potencjalnego klienta przez pierwsze kilka sekund rozmowy? Jak umówić spotkanie, żeby klient rzeczywiście chciał się spotkać? Uczestnicy zapoznają się i praktycznie przećwiczą metody telefonicznej prezentacji oferty, badania i diagnozowania lub kreowania potrzeb, operowania argumentami w kontakcie z klientem, radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami; a także poznają i doświadczą specyfiki rozmowy telefonicznej – najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminowania.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność sprzedaży przez telefon;
 • Udoskonalisz umiejętności prowadzenia rozmów telemarketingowych z różnymi klientami (na różnych stanowiskach, z różnym doświadczeniem i nastawieniem,o różnych osobowościach);
 • Udoskonalisz umiejętności zainteresowania ofertą, przekonywania, zachęcania do skorzystania z oferty;
 • Poznasz metod radzenia sobie z asystentkami, sekretarkami, odmowami, „zbywaniem” i innymi trudnymi sytuacjami w telemarketingu.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Telemarketerów;
 • Pracowników obsługi klienta;
 • Pracowników call center;
 • Pracowników infolinii.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Telemarketingu przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Telemarketingu. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Telemarketingu, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Telemarketingu poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Telemarketingu.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Telemarketingu w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia Telemarketing

forma szkolenia telemarketing

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Telemarketing

 

PRZYGOTOWANIE MENTALNE W SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ

moduł 1 – szkolenie Telemarketing
 • Modelowanie właściwej postawy telemarketera;
 • Rola właściwego nastawienia w osiąganiu sukcesu w rozmowach telefonicznych;
 • Modelowanie właściwego nastawienia i skutecznej postawy;
 • Budowanie własnej siły w kontakcie telefonicznym;
 • Cel w telemarketingu – umówić spotkanie;
 • Przełamywanie ograniczających barier – czego można się obawiać i jak te obawy przezwyciężać;

METODOLOGIA SKUTECZNEJ PRACY Z TELEFONEM

moduł 2 – szkolenie Telemarketing
 • Etapy rozmowy telefonicznej;
 • Skuteczne „sposoby na asystentkę”;
 • Rola asystentki / sekretarki;
 • Pierwszy kontakt i nawiązywanie relacji z asystentką;
 • Przekonywanie korzyściami – jak zjednać asystentkę;
 • Specyfika rozmów z decydentami;
 • Specyfika pracy osób na wyższych stanowiskach;
 • Profil decydenta i jego styl działania;
 • Obawy telemarketera przed kontaktem z dyrektorami i prezesami;

STRATEGIE DZIAŁANIA OPARTE NA POTRZEBACH KLIENTA

moduł 3 – szkolenie Telemarketing
 • Identyfikacja typu osobowości klienta na bazie: tonu i siły głosu, tempa i dynamiki wypowiedzi, używanych słów i zwrotów, stosowanej argumentacji;
 • Poznanie swojego potencjału jako negocjatora;

GŁOS SKARBEM TELEMARKETERA

moduł  4- szkolenie Telemarketing
 • Głos jako narzędzie pracy;
 • Wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru;
 • Wpływ emocji głosu na odbiór treści słów;
 • Praca z głosem;
 • Profesjonalne ćwiczenia dykcji i impostacji głosu;

KOMUNIKACJA WERBALNA W KONTAKCIE TELEFONICZNYM

moduł 5 – szkolenie Telemarketing
 • Sztuka prowadzenia rozmowy telefonicznej poprzez zadawanie pytań;
 • Aktywne słuchanie klienta i zbieranie informacji;
 • Zarządzanie słowem, czyli budowanie wizji w głowie klienta: język korzyści, a język problemów, eliminowanie słów osłabiających wypowiedź, zmiana języka egocentrycznego na język korzyści klienta;
 • Argumentacja w rozmowie z klientem;

DODATKOWE WSKAZÓWKI OD PRAKTYKA

moduł 6 – szkolenie Telemarketing
 • „Wyróżnij się albo giń”:
 • Telemarketing jako wyzwanie i okazja do sprawdzenia się;
 • Naturalność i swoboda zamiast sztuczności i schematyczności w telemarketingu;
 • Rutyna w telemarketingu – skąd się bierze, jakie ma konsekwencje i jak ją przezwyciężać;
 • Wykorzystanie kreatywności w telemarketingu;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia telemarketing

moduł 7 – szkolenie telemarketing
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z telemarketingu.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?