Dlaczego warto wybrać szkolenie Strategia marketingowa?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to skuteczne planowanie i realizacja długookresowych celów biznesowych firmy (sprzedażowych i marketingowych) przyczyniających się do jej rozwoju. Liderzy rynkowi wiedzą, iż aby osiągnąć sukces trzeba go dobrze zaplanować, a następnie wdrożyć w oparciu o efektywne narzędzia i mechanizmy marketingowe.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące: analizę rynku, konkurencji i sytuacji bieżącej firmy oraz formułowane efektywnej strategii marketingowej.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

szkolenie Strategia marketingowa realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 24.09.2019 - 25.09.2019
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Strategii marketingowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Strategii marketingowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Strategii marketingowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Strategii marketingowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Strategii marketingowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Strategii marketingowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia strategia marketingowa

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia strategia marketingowa

 

 

MARKETING

moduł 1 – szkolenie strategia marketingowa
 • Definicja pojęcia „marketing”.
 • Ewolucja koncepcji marketingu.
 • Marketing & Sprzedaż – zintegrowane działania PULL i PUSH kluczem do sukcesu firmy.

„KLIENT NASZ PAN”

moduł 2 – szkolenie strategia marketingowa
 • Typy Klientów
 • Potrzeby klientów
 • Źródła informacji o klientach
 • Grupy docelowe

Fundamenty strategii marketingowej – marketing mix 7P

moduł 3 – szkolenie strategia marketingowa
 • Produkt – korzyści dla klienta
 • Promocja – komunikacja z klientem
 • Cena – koszt zakupu dla klienta
 • Dystrybucja – wygoda zakupu dla klienta
 • Personel – jakość obsługi klienta
 • Procesy – szybkość realizacji zlecenia
 • Świadectwo materialne – dowody jakości produktów/usług

Analiza SWOT firmy w celu wyznaczenia kierunków rozwoju

moduł 4 – szkolenie strategia marketingowa
 • mocne strony, słabe strony = >analiza zasobów firmy materialnych i niematerialnych
 • szanse, zagrożenia =>analiza PEST i 5 sił PORTERA

Przewagi konkurencyjne i alianse strategiczne

moduł 5 – szkolenie strategia marketingowa
 • co to są przewagi konkurencyjne?
 • gdzie szukać przewag konkurencyjnych?
 • rodzaje aliansów strategicznych

Przegląd strategii marketingowych zarządzania produktem

moduł 6 – szkolenie strategia marketingowa
 • relacja cena- jakość
 • relacja produkt-rynek
 • relacja właściwości produktu – właściwości rynku
 • relacja cena-promocja
 • pozycja konkurencyjna
 • zintegrowana komunikacja marketingowa
 • macierz BCG
 • dystrybucyjna
 • półki cenowe
 • marka premium i commodity

Strategia marketingowa podsumowanie

moduł 7 – szkolenie strategia marketingowa
 • wskaźniki sprzedażowe i marketingowe
 • zasada SMART i SMARTER wyznaczania celów
 • 6 filarów strategii i cechy dobrej strategii
 • strategia w cyklu zarządzania strategicznego

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA STRATEGIA MARKETINGOWA

Moduł 8 – szkolenie strategia marketingowa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia ze strategii marketingowej.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?