Dlaczego warto wybrać Szkolenie Strategia marketingowa?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to skuteczne planowanie i realizacja długookresowych celów biznesowych firmy (sprzedażowych i marketingowych) przyczyniających się do jej rozwoju. Liderzy rynkowi wiedzą, iż aby osiągnąć sukces trzeba go dobrze zaplanować, a następnie wdrożyć w oparciu o efektywne narzędzia i mechanizmy marketingowe.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące: analizę rynku, konkurencji i sytuacji bieżącej firmy oraz formułowane efektywnej strategii marketingowej.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Strategii marketingowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Strategii marketingowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Strategii marketingowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Strategii marketingowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Strategii marketingowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Strategii marketingowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia strategia marketingowa

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia strategia marketingowa

 

 

MARKETING

moduł 1 – szkolenie strategia marketingowa
 • Definicja pojęcia „marketing”.
 • Ewolucja koncepcji marketingu.
 • Marketing & Sprzedaż – zintegrowane działania PULL i PUSH kluczem do sukcesu firmy.

„KLIENT NASZ PAN”

moduł 2 – szkolenie strategia marketingowa
 • Typy Klientów
 • Potrzeby klientów
 • Źródła informacji o klientach
 • Grupy docelowe

Fundamenty strategii marketingowej – marketing mix 7P

moduł 3 – szkolenie strategia marketingowa
 • Produkt – korzyści dla klienta
 • Promocja – komunikacja z klientem
 • Cena – koszt zakupu dla klienta
 • Dystrybucja – wygoda zakupu dla klienta
 • Personel – jakość obsługi klienta
 • Procesy – szybkość realizacji zlecenia
 • Świadectwo materialne – dowody jakości produktów/usług

Analiza SWOT firmy w celu wyznaczenia kierunków rozwoju

moduł 4 – szkolenie strategia marketingowa
 • mocne strony, słabe strony = >analiza zasobów firmy materialnych i niematerialnych
 • szanse, zagrożenia =>analiza PEST i 5 sił PORTERA

Przewagi konkurencyjne i alianse strategiczne

moduł 5 – szkolenie strategia marketingowa
 • co to są przewagi konkurencyjne?
 • gdzie szukać przewag konkurencyjnych?
 • rodzaje aliansów strategicznych

Przegląd strategii marketingowych zarządzania produktem

moduł 6 – szkolenie strategia marketingowa
 • relacja cena- jakość
 • relacja produkt-rynek
 • relacja właściwości produktu – właściwości rynku
 • relacja cena-promocja
 • pozycja konkurencyjna
 • zintegrowana komunikacja marketingowa
 • macierz BCG
 • dystrybucyjna
 • półki cenowe
 • marka premium i commodity

Strategia marketingowa podsumowanie

moduł 7 – szkolenie strategia marketingowa
 • wskaźniki sprzedażowe i marketingowe
 • zasada SMART i SMARTER wyznaczania celów
 • 6 filarów strategii i cechy dobrej strategii
 • strategia w cyklu zarządzania strategicznego

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA STRATEGIA MARKETINGOWA

Moduł 8 – szkolenie strategia marketingowa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia ze strategii marketingowej.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?