Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów?

Szkolenie to ma na celu udoskonalenie umiejętności rozwiązywania i diagnozowania konfliktów oraz usprawnienie funkcjonowania podczas konfliktu. Jeżeli w codziennym życiu, pracy jesteś narażony na ich występowanie, zapraszamy Cię na nasze szkolenie.

Cele tego szkolenia

 • Udoskonalisz umiejętności diagnozowania konfliktów;
 • Usprawnisz własne funkcjonowanie w sytuacji konfliktu;
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów;
 • Poznasz pułapki oraz najczęściej popełniane błędy w rozwiązywaniu konfliktów.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób, które w codziennych relacjach zawodowych są narażone na występowanie konfliktów i nieporozumień w kontaktach z innymi ludźmi, osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Rozwiązywania konfliktów przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Rozwiązywania konfliktów. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Rozwiązywania konfliktów, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Rozwiązywania konfliktów poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Rozwiązywania konfliktów.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Rozwiązywania konfliktów w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia rozwiązywanie konfliktów

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rozwiązywanie konfliktów

 

IDENTYFIKACJA KONFLIKTU

moduł 1 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Definicja pojęcia konfliktu – jak rozumiemy konflikt;
 • Identyfikacja obiektywnych i subiektywnych sytuacji konfliktowych.

KRYZYS A KONFLIKT

moduł 2 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Kryzys a konflikt – związek;
 • Natura konfliktu i jego rodzaje;
 • Rodzaje konfliktu i wpływ na kryzys;
 • Możliwe źródła konfliktu w organizacji;
 • Style zarządzania a powstawanie konfliktów;
 • Mechanizmy powstawania konfliktów;
 • Fazy i dynamika rozwoju sytuacji konfliktowych – ze wskazaniem momentów, kiedy najłatwiej zatrzymać lub przerwać konflikt;
 • Przeszkody (osobowościowe
  i organizacyjne) w radzeniu sobie
  z konfliktem;
 • Zachowania w konflikcie.

TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE

moduł 3 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole;
 • Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, wycofanie, zbytnie rozkojarzenie pracownika;
 • Zachowywanie dystansu emocjonalnego w sytuacji konfliktu;
 • Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania oraz praktyczne ich przećwiczenie.

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 4 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Afiliacja a asertywność jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań)
  w sytuacjach konfliktowych;
 • Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;
 • Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji do poziomu faktów);
 • Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania
  na agresywne zachowanie);
 • Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania
  do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;
 • Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów na bazie case studies;
 •  Mediacje;
 •  Negocjacje;
 •  Arbitraż.

ZARZĄDZANIE STRESEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

moduł 5- szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Sztuka zachowania dystansu emocjonalnego;
 • Zasada wzajemności emocjonalnej;
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem na poziomie fizycznym, emocjonalnym i intelektualnym.

WSPÓŁPRACA W SYTUACJI KONFLIKTU

moduł 6 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Rozpoznawanie potrzeb i preferowanego sposobu działania współpracowników kluczem do wprowadzania zmian w zespole i rozwiązywania konfliktów;
 • Typ osobowości a preferencje w reagowaniu na zmianę, wyborze zadań, realizacji zadań, podejmowaniu decyzji, reagowaniu na stres, przyjmowaniu ról w zespole;
 • Wykorzystanie mocnych stron i potencjału osób o różnych typach osobowości w rozwiązywaniu konfliktów w organizacji;
 • Możliwe konflikty w relacji: menedżer – podwładny oraz pracownik – pracownik związane z zetknięciem się osób o różnych lub tych samych potencjałach;
 • Obszary trudności we współpracy z pracownikami o danym typie osobowości.

KLUCZOWE ELEMENTY KOMUNIKACJI W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ I STRESOWEJ. PRZEKONYWANIE I WPŁYWANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI

moduł 7 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Język komunikacji kryzysowej – zasady wypowiadania się, pisania tekstów;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;
 • Zarządzanie słowem w sytuacji konfliktowej (mówienie o problemach językiem korzyści i działań, nie potwierdzanie informacji niepewnych, omijanie niewygodnych tematów);
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Argumenty emocjonalne budowane w oparciu o wartości, potrzeby, kompleksy, lęki;
 • Zasady argumentowania – metody przedstawiania argumentów (slogan, argument zindywidualizowany, argument firmowy, pułapki w argumentacji);
 • Pułapki w argumentacji;
 • Odpowiadanie na zarzuty i trudne pytania.

CELOWOŚĆ DZIAŁAŃ W PROCESIE KOMUNIKACJI. INFORMOWANIE O CELACH W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ

moduł 8 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Dualizm celów (Cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy);
 • Powody rozbieżności w realizowaniu celów;
 • Konsekwencje realizowania obu celów łącznie;
 • Objawy „tracenia” celu podczas rozmów i sposoby przeciwdziałania im;
 • Identyfikowanie celów w sytuacji konfliktowej.

JA JESTEM OK… TY JESTEŚ OK… CZYLI ASERTYWNOŚĆ

moduł 9 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Modelowanie asertywnej postawy;
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka).

Podsumowanie i zakończenie szkolenia rozwiązywanie konfliktów

moduł 10 – szkolenie rozwiązywanie konfliktów
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z rozwiązywania konfliktów.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?