Dlaczego wybrać szkolenie z profesjonalnej obsługi Klienta

Dlaczego warto wybrać szkolenie Profesjonalna obsługa klienta?

Badania Gartner Group wskazują na to, że tylko 10% klientów jest traconych, ponieważ konkurencja proponuje obiektywnie coś lepszego. Ponad 70% klientów odchodzi do konkurencji, ponieważ dostawca nie poświęca im wystarczającej uwagi. Koszt pozyskania nowego klienta jest od 8 do 10 razy wyższy od utrzymania przy sobie aktualnego klienta. szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta ma nauczyć pracowników takiego prowadzenia rozmowy z klientem, przyjmowania reklamacji i zażaleń, wpływania na zachowanie i stan emocjonalny klienta, aby niezależnie od sprawy, w jakiej dzwoni lub przychodzi zawsze wracał zadowolony.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz skuteczność w bezpośredniej obsłudze klienta poprzez lepsze zrozumienie specyfiki polskiego klienta poprzez dobieranie własnej strategii działania do strategii działania klienta;
 • Poznasz i zastosujesz w praktycznych ćwiczeniach techniki i narzędzia usprawniające bezpośrednią obsługę klienta;
 • Nauczysz się usprawnienia umiejętności skutecznej komunikacji z klientem;
 • Udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z trudnych sytuacjach w kontakcie z klientem.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta;
 • Handlowców;
 • Sprzedawców;
 • Konsultantów;
 • Pracowników działów obsługi klienta;
 • Właścicieli małych firm.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Profesjonalnej obsługi klienta przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Profesjonalnej obsługi klienta. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Profesjonalnej obsługi klienta, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Profesjonalnej obsługi klienta poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Profesjonalnej obsługi klienta.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Profesjonalnej obsługi klienta w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia profesjonalna obsługa klienta

forma szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia profesjonalna obsługa klienta

 

ISTOTA OBSŁUGI KLIENTA

moduł 1 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Czym jest Obsługa Klienta (czyli, poznanie zasad jakie obowiązują w Obsłudze Klienta);
 • Obsługa Klienta właściwa i niewłaściwa (czyli, jak obsługiwać i jak nie obsługiwać Klienta);

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 2 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Czym jest komunikowanie się (czyli, poznanie reguł obowiązujących w komunikowaniu się);
 • Bariery w komunikowaniu się (czyli, co utrudnia naszą komunikację z innymi);

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 3 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Mowa Ciała (czyli, jak właściwie: chodzić, stać, siadać, ubierać się, używać gestów i rekwizytów w obsłudze Klienta);
 • Praca z głosem (czyli, jak swój głos: wzmacniać, obniżać, modulować, pielęgnować w kontekście obsługi Klienta);

JĘZYK STOSOWANY W OBSŁUDZE KLIENTA

moduł 4 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • „Słowa ‘magiczne” (czyli, jakich słów używać w obsłudze Klienta);
 • Odpowiedzialność za słowo (czyli, w jaki sposób mówimy do innych);

BADANIE OCZEKIWAŃ KLIENTA

moduł 5 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Aktywne słuchanie (czyli, jak stać się dobrym słuchaczem i budować relacje z Klientem);
 • Badanie oczekiwań Klienta (czyli, sztuka stawiania właściwych pytań);

MODEL CK

moduł 6 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Język korzyści (czyli, jak skutecznie prezentować produkt/usługę);
 • Argumentowanie (czyli, jak mówić w sposób logiczny i zrozumiały);

TRUDNE SYTUACJE

moduł 7 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Bank obiekcji (czyli, jak radzić sobie z zastrzeżeniami Klienta);
 • Praca nad emocjami (czyli, jak panować nad swoimi emocjami w obsłudze Klienta);

 ASERTYWNOŚĆ

moduł 8 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Pojęcie asertywności (czyli, jak nie być agresywnym i nie być uległym);
 • Narzędzia asertywności (czyli, jak z szacunkiem do siebie i Klientów mówić o swoich odczuciach);

Podsumowanie i zakończenie szkolenia Profesjonalna obsługa klienta

moduł 9 – szkolenie profesjonalna obsługa klienta
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?