Dlaczego warto wybrać Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Planowanie finansowe w jednostce budżetowej?

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia w zakresie tworzenia budżetu i nadzorowania jego wykonania. Zawartość merytoryczna szkolenia została tak skonstruowana, aby uczestnicy nabyli umiejętności kontrolowania planu finansowego. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i prawne dotyczące planowania i zarządzania finansowego w jednostce budżetowej, m.in. zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniach ministra finansów. Wskazane zostaną reguły planowania rocznego i wieloletniego oraz odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu i wykonywaniu planu finansowego. Po wprowadzeniu teoretycznym pozostała część szkolenia prowadzona będzie w oparciu o praktyczny case study zarządzania finansami w jednostce budżetowej.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do pracowników jednostek budżetowych zaangażowanych w przygotowanie i wykonywanie planu finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Planowania finansowego w jednostce budżetowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Planowania finansowego w jednostce budżetowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Planowania finansowego w jednostce budżetowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Planowania finansowego w jednostce budżetowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Planowania finansowego w jednostce budżetowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Planowania finansowego w jednostce budżetowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia planowanie finansowe w jednostce budżetowej

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia planowanie finansowe w jednostce budżetowej

 

PODSTAWOWE ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

 • Regulacje prawne w zakresie realizacji dochodów oraz dokonywania wydatków przez jednostki budżetowe;
 • Klasyfikacja budżetowa oraz typy dysponentów budżetowych;

PLANOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW A WYTYCZNE „NOTY BUDŻETOWEJ”

WIELOLETNIE PLANOWANIE BUDŻETOWE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

 • Przygotowanie planu finansowego jednostki budżetowej w oparciu o wytyczne ministra finansów;
 • Sporządzenie harmonogramów dochodów i wydatków w jednostce budżetowej;
 • Wykonywanie planu finansowego oraz sprawozdawczość budżetowa;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podsumowanie i zakończenie szkolenia planowanie finansowe w jednostce budżetowej

 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z planowania finansowego w jednostce budżetowej. 

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?