Dlaczego warto wybrać Szkolenie z Odkrywania i kształtowania własnego potencjału?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału?

W każdym z nas drzemie potencjał, z którego nie zdajemy sobie sprawy lub, z którego nie wiemy jak korzystać. Dlaczego tak jest? Ponieważ wiążę się to z niskim poziomem samoświadomości i nie posiadaniem odpowiednich umiejętności. Na szkoleniu Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału przekażemy Ci wszelkie informacje niezbędne do tego, abyś określił w sobie "to coś", a później umiał "to" rozwijać. Zdobędziesz także umiejętności potrzebne do tego abyś umiał wykorzystywać swój potencjał w życiu codziennym i zawodowym.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz świadomość na temat swojego potencjału;
 • Dowiesz się jak być kreatywnym, asertywnym i jak dobrze komunikować się z innymi;
 • Nauczysz się wyznaczać kierunki swojego dalszego rozwoju;
 • Udoskonalisz wybrane umiejętności przydatne w codziennej pracy i w życiu osobistym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Wszystkich, którzy dążą do własnego rozwoju, chcą nauczyć się nowych umiejętności i dbania o siebie, chcą być bardziej kreatywni oraz asertywni.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału

forma szkolenia odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału

MOJE KOMPETENCJE

moduł 1 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Kompetencje jako połączenie postawy, umiejętności, wiedzy i cech osobowości;
 • Podział kompetencji, rodzaje kompetencji;
 • Diagnozowanie własnych kompetencji – w poszukiwaniu swoich mocnych stron;
 • Gdzie i jak mogę wykorzystać własne kompetencje;
 • Kompetencje w organizacji – co jest wymagane na moim stanowisku;
 • Diagnozowanie obszarów do pracy;

MOJE STRATEGIE DZIAŁANIA

moduł 2 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Cztery strategie działania – cztery typy osobowości;
 • Identyfikacja własnego typu osobowości: analityk, pragmatyk, sangwinik, przyjaciel;
 • Potencjał poszczególnych typów;
 • Zagrożenia i pułapki w kontekście posiadanego typu osobowości;

KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU

moduł 3 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Autoprezentacja – co wpływa na to, jak postrzegają nas inni;
 • Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku;
 • Aspekty komunikacji niewerbalnej;

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WERBALNEJ

moduł 4 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Warunki sukcesu w komunikacji;
 • Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań;
 • Aktywne słuchanie a słuchanie automatyczne;
 • Odkrywanie własnych barier utrudniających konstruktywną komunikację;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

moduł 5 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Istota asertywności;
 • Asertywność w kontaktach prywatnych i biznesowych;
 • Granice asertywności;
 • Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie bez poczucia winy, techniki asertywności;

KREATYWNOŚĆ

moduł 5 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Twórczość przez małe i duże „T”, czyli kto z nas jest twórczy;
 • Czy można trenować twórczość?
 • Zasady twórczej pracy;
 • Zidentyfikowanie przeszkód w twórczym myśleniu jednostki;
 • „Model stereotypu” – wychodzenie poza nawyki i schematy myślowe;
 • Wewnętrzny krytyk;
 • Wypracowanie sposobów przezwyciężania barier;
 • Przydatne techniki twórczego myślenia;

NASTAWIENIE A ROZWÓJ OSOBISTY

moduł 6 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Rola nastawienia a chęć rozwoju i doskonalenia własnych umiejętności;
 • Kształtowanie automotywacji i chęci do wprowadzania zmian;
 • Pozytywny monolog wewnętrzny i stosowanie afirmacji;

NASTAWIENIE A ROZWÓJ OSOBISTY

moduł 7 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Budowanie własnej misji i wizji życiowej przez określenie swojej tożsamości, wartości i przekonań;
 • Wyzwolenie osobistej inicjatywy i zwiększenie otwartości;
 • Zasady formułowania celów;
 • Indywidualny plan doskonalenia stworzony w oparciu o wiedzę na temat swoich możliwości, obszarów do pracy i znajomości indywidualnych preferencji i posiadanych cech

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ODKRYWANIE I KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU

moduł 8 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z odkrywania i kształtowania własnego potencjału.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?