Dlaczego warto wybrać szkolenie z Odkrywania i kształtowania własnego potencjału?

Dlaczego warto wybrać szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału?

W każdym z nas drzemie potencjał, z którego nie zdajemy sobie sprawy lub, z którego nie wiemy jak korzystać. Dlaczego tak jest? Ponieważ wiążę się to z niskim poziomem samoświadomości i nie posiadaniem odpowiednich umiejętności. Na szkoleniu Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału przekażemy Ci wszelkie informacje niezbędne do tego, abyś określił w sobie "to coś", a później umiał "to" rozwijać. Zdobędziesz także umiejętności potrzebne do tego abyś umiał wykorzystywać swój potencjał w życiu codziennym i zawodowym.

Cele tego szkolenia

 • Zwiększysz świadomość na temat swojego potencjału;
 • Dowiesz się jak być kreatywnym, asertywnym i jak dobrze komunikować się z innymi;
 • Nauczysz się wyznaczać kierunki swojego dalszego rozwoju;
 • Udoskonalisz wybrane umiejętności przydatne w codziennej pracy i w życiu osobistym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Wszystkich, którzy dążą do własnego rozwoju, chcą nauczyć się nowych umiejętności i dbania o siebie, chcą być bardziej kreatywni oraz asertywni.

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału

forma szkolenia odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału

MOJE KOMPETENCJE

moduł 1 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Kompetencje jako połączenie postawy, umiejętności, wiedzy i cech osobowości;
 • Podział kompetencji, rodzaje kompetencji;
 • Diagnozowanie własnych kompetencji – w poszukiwaniu swoich mocnych stron;
 • Gdzie i jak mogę wykorzystać własne kompetencje;
 • Kompetencje w organizacji – co jest wymagane na moim stanowisku;
 • Diagnozowanie obszarów do pracy;

MOJE STRATEGIE DZIAŁANIA

moduł 2 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Cztery strategie działania – cztery typy osobowości;
 • Identyfikacja własnego typu osobowości: analityk, pragmatyk, sangwinik, przyjaciel;
 • Potencjał poszczególnych typów;
 • Zagrożenia i pułapki w kontekście posiadanego typu osobowości;

KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU

moduł 3 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Autoprezentacja – co wpływa na to, jak postrzegają nas inni;
 • Dlaczego ważne jest odpowiednie kształtowanie własnego wizerunku;
 • Aspekty komunikacji niewerbalnej;

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WERBALNEJ

moduł 4 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Warunki sukcesu w komunikacji;
 • Sztuka prowadzenia rozmowy za pomocą pytań;
 • Aktywne słuchanie a słuchanie automatyczne;
 • Odkrywanie własnych barier utrudniających konstruktywną komunikację;

ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH INTERPERSONALNYCH

moduł 5 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Istota asertywności;
 • Asertywność w kontaktach prywatnych i biznesowych;
 • Granice asertywności;
 • Metody asertywności: asertywne proszenie, reagowanie na prośby, odmawianie bez poczucia winy, techniki asertywności;

KREATYWNOŚĆ

moduł 5 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Twórczość przez małe i duże „T”, czyli kto z nas jest twórczy;
 • Czy można trenować twórczość?
 • Zasady twórczej pracy;
 • Zidentyfikowanie przeszkód w twórczym myśleniu jednostki;
 • „Model stereotypu” – wychodzenie poza nawyki i schematy myślowe;
 • Wewnętrzny krytyk;
 • Wypracowanie sposobów przezwyciężania barier;
 • Przydatne techniki twórczego myślenia;

NASTAWIENIE A ROZWÓJ OSOBISTY

moduł 6 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Rola nastawienia a chęć rozwoju i doskonalenia własnych umiejętności;
 • Kształtowanie automotywacji i chęci do wprowadzania zmian;
 • Pozytywny monolog wewnętrzny i stosowanie afirmacji;

NASTAWIENIE A ROZWÓJ OSOBISTY

moduł 7 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Budowanie własnej misji i wizji życiowej przez określenie swojej tożsamości, wartości i przekonań;
 • Wyzwolenie osobistej inicjatywy i zwiększenie otwartości;
 • Zasady formułowania celów;
 • Indywidualny plan doskonalenia stworzony w oparciu o wiedzę na temat swoich możliwości, obszarów do pracy i znajomości indywidualnych preferencji i posiadanych cech

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ODKRYWANIE I KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU

moduł 8 – szkolenie odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z odkrywania i kształtowania własnego potencjału.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?