Dlaczego warto wybrać Szkolenie Ocena okresowa?

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Na szkoleniu Ocena okresowa przekażemy Ci wszystkie informacje i umiejętności niezbędne do przeprowadzania ocen okresowych i udzielania informacji zwrotnych.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się określania obszarów oceny;
 • Dowiesz się jak prowadzić okresowe oceny pracownicze;
 • Poznasz skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami;
 • Udoskonalisz umiejętności zbierania informacji, prowadzenia obserwacji i udzielania informacji zwrotnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kadrę kierowniczą;
 • Menadżerów;
 • Pracowników działów HR.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Oceny okresowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Oceny okresowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Oceny okresowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie z Oceny okresowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Oceny okresowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Oceny okresowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia ocena okresowa

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ocena okresowa

 

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA OCENY PRACOWNIKÓW

moduł 1 – szkolenie ocena okresowa
 • Czym jest ocena okresowa?
 • Czym ocena okresowa nie jest?
 • Powody przeprowadzania oceny okresowej pracowników – jej cele i funkcje;
 • Miejsce systemu ocen w zarządzaniu;

WYMAGANIA STAWIANE SYSTEMOWI OCEN

moduł 2 – szkolenie ocena okresowa
 • Najczęstsze systemy oceniania pracowników (np. 180 stopni, 360 stopni);
 • Dopasowany do specyfiki organizacji oraz wymagań na poszczególnych stanowiskach;
 • Operujący jasnymi i mierzalnymi kryteriami oceny;
 • Sprawiedliwy, obiektywny i zrozumiały;
 • Otwarty na zmiany i modyfikacje;
 • Powiązany z innymi elementami polityki personalnej;

NAJCZĘSTSZE KRYTERIA OCENY PRACOWNIKÓW

moduł 3 – szkolenie ocena okresowa
 • Efektywnościowe;
 • Kwalifikacyjne;
 • Osobowościowe;
 • Behawioralne;
 • Systemy oparte na modelach kompetencyjnych;

STOSOWANE METODY OCENY

moduł 4 – szkolenie ocena okresowa
 • Metoda opisowa;
 • Skale punktowe;
 • Skale ważone;
 • Metody testowe;
 • Metody zdarzeń krytycznych;
 • Skale behawioralne;
 • Skale kompetencyjne;

GŁÓWNE ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU OCEN

moduł 5 – szkolenie ocena okresowa
 • Zdefiniowanie celów oceny;
 • Grupowanie stanowisk;
 • Zebranie propozycji kryteriów oceny;
 • Grupowanie kryteriów oceny dla poszczególnych grup i stanowisk;
 • Wybór metody oceny;
 • Opis poszczególnych kryteriów według przyjętej metody;
 • Przygotowanie wymagań stanowiskowych wg przyjętych kryteriów oceny;
 • Przygotowanie odpowiednich arkuszy;
 • Szkolenia oceniających i ocenianych;

ROZMOWA OCENIAJĄCA

moduł 6 – szkolenie ocena okresowa
 • Cele rozmów oceniających;
 • Formuły rozmów oceniających;
 • Struktura rozmowy oceniającej;
 • Reguły konstruktywnego chwalenia i krytykowania;
 • Najczęstsze błędy w sztuce oceniania;
 • Trudne sytuacje w rozmowach z pracownikami
  Informacja zwrotna;

CO WPŁYWA NA SKUTECZNOŚĆ ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

moduł 7 – szkolenie ocena okresowa
 • Przygotowanie;
 • Odpowiednie miejsce i czas spotkania;
 • Ustalenie potrzeb pracownika i hierarchii jego wartości;
 • Poznanie celów pracownika w kontekście celów firmy;
 • Wprowadzenie elementów samooceny;
 • Realizowanie procesu oceny w sposób rzetelny, sprawiedliwy i jasny;
 • Konsekwentne prowadzenie ocen okresowych;
 • Prowadzenie dokumentacji;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia ocena okresowa

moduł 8 – szkolenie ocena okresowa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z oceny okresowej.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?