Dlaczego warto wybrać szkolenie Ocena okresowa | Biznes Edukator - firma szkoleniowa - Warszawa - szkolenia biznesowe, dla handlowców, menedżerów, szkolenia z negocjacji?

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Na szkoleniu Ocena okresowa przekażemy Ci wszystkie informacje i umiejętności niezbędne do przeprowadzania ocen okresowych i udzielania informacji zwrotnych.

Cele tego szkolenia

 • Nauczysz się określania obszarów oceny;
 • Dowiesz się jak prowadzić okresowe oceny pracownicze;
 • Poznasz skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami;
 • Udoskonalisz umiejętności zbierania informacji, prowadzenia obserwacji i udzielania informacji zwrotnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kadrę kierowniczą;
 • Menadżerów;
 • Pracowników działów HR.

szkolenie Ocena okresowa realizowane jest również w wersji otwartej - zobacz opis i najbliższy termin:

Termin szkolenia: 02.12.2021 - 03.12.2021
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Żoliborz

Na czym polega skuteczność szkolenia z rekrutacji i selekcji?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych, zbierzemy informacje na temat specyfiki Twojej organizacji, oczekiwań pracowników i decydentów – wszystko po to aby szkolenie z Oceny okresowej przyniosło oczekiwany efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia z Oceny okresowej. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia z Oceny okresowej, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

szkolenie z Oceny okresowej poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem z Oceny okresowej.
RAPORT SZKOLENIOWY

RAPORT SZKOLENIOWY

Po realizacji Szkolenia z Oceny okresowej w formie zamkniętej otrzymasz raport szkoleniowy przedstawiający informacje organizacyjne, wyniki badania potrzeb, przebieg szkolenia, oceny i dalsze zalecenia rozwojowe.

Forma prowadzenia szkolenia ocena okresowa

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
“Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ocena okresowa

 

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA OCENY PRACOWNIKÓW

moduł 1 – szkolenie ocena okresowa
 • Czym jest ocena okresowa?
 • Czym ocena okresowa nie jest?
 • Powody przeprowadzania oceny okresowej pracowników – jej cele i funkcje;
 • Miejsce systemu ocen w zarządzaniu;

WYMAGANIA STAWIANE SYSTEMOWI OCEN

moduł 2 – szkolenie ocena okresowa
 • Najczęstsze systemy oceniania pracowników (np. 180 stopni, 360 stopni);
 • Dopasowany do specyfiki organizacji oraz wymagań na poszczególnych stanowiskach;
 • Operujący jasnymi i mierzalnymi kryteriami oceny;
 • Sprawiedliwy, obiektywny i zrozumiały;
 • Otwarty na zmiany i modyfikacje;
 • Powiązany z innymi elementami polityki personalnej;

NAJCZĘSTSZE KRYTERIA OCENY PRACOWNIKÓW

moduł 3 – szkolenie ocena okresowa
 • Efektywnościowe;
 • Kwalifikacyjne;
 • Osobowościowe;
 • Behawioralne;
 • Systemy oparte na modelach kompetencyjnych;

STOSOWANE METODY OCENY

moduł 4 – szkolenie ocena okresowa
 • Metoda opisowa;
 • Skale punktowe;
 • Skale ważone;
 • Metody testowe;
 • Metody zdarzeń krytycznych;
 • Skale behawioralne;
 • Skale kompetencyjne;

GŁÓWNE ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU OCEN

moduł 5 – szkolenie ocena okresowa
 • Zdefiniowanie celów oceny;
 • Grupowanie stanowisk;
 • Zebranie propozycji kryteriów oceny;
 • Grupowanie kryteriów oceny dla poszczególnych grup i stanowisk;
 • Wybór metody oceny;
 • Opis poszczególnych kryteriów według przyjętej metody;
 • Przygotowanie wymagań stanowiskowych wg przyjętych kryteriów oceny;
 • Przygotowanie odpowiednich arkuszy;
 • Szkolenia oceniających i ocenianych;

ROZMOWA OCENIAJĄCA

moduł 6 – szkolenie ocena okresowa
 • Cele rozmów oceniających;
 • Formuły rozmów oceniających;
 • Struktura rozmowy oceniającej;
 • Reguły konstruktywnego chwalenia i krytykowania;
 • Najczęstsze błędy w sztuce oceniania;
 • Trudne sytuacje w rozmowach z pracownikami
  Informacja zwrotna;

CO WPŁYWA NA SKUTECZNOŚĆ ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

moduł 7 – szkolenie ocena okresowa
 • Przygotowanie;
 • Odpowiednie miejsce i czas spotkania;
 • Ustalenie potrzeb pracownika i hierarchii jego wartości;
 • Poznanie celów pracownika w kontekście celów firmy;
 • Wprowadzenie elementów samooceny;
 • Realizowanie procesu oceny w sposób rzetelny, sprawiedliwy i jasny;
 • Konsekwentne prowadzenie ocen okresowych;
 • Prowadzenie dokumentacji;

Podsumowanie i zakończenie szkolenia ocena okresowa

moduł 8 – szkolenie ocena okresowa
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z oceny okresowej.

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?